“ChatGPT” AI ที่จะเปลี่ยนโลกศตวรรษที่ 21?

ปัจจุบันคงไม่มีใครไม่เคยได้ยินคำว่า AI หรือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผู้คนกล่าวถึงและเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งใน Topic ที่ฮอตที่สุดของปี 2023 นี้ โดยคุณสมบัติของ AI คือความสามารถในการเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากอย่างรวดเร็วและนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อจัดการข้อมูล ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นนี้เองที่ทำให้ภาคธุรกิจหลากหลายสาขาต่างนำมาต่อยอดเพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการเงิน การบริหารจัดการและการตลาดการแพทย์ โลจิสติกส์ ด้านกฎหมาย และอื่น ๆ และด้วยความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดของ AI ทำให้แม้แต่ผู้นำด้านซอฟต์แวร์อย่างบิล เกตส์ยังมองว่า AI ได้สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm Shift) ที่จะเข้ามาแทนกระบวนทัศน์เดิมอย่างอินเทอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์ในอนาคตอันใกล้


จากสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าองค์กรยักษ์ใหญ่ระดับโลกต่างเร่งพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างเข้มข้น เช่น  Amazon ได้ร่วมมือกับ Stability AI ในการเป็น Cloud Provider (ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ากว่าพันล้านดอลลาร์) ที่สร้างเครื่องมือ AI ใช้ประมวลข้อความให้เป็นรูปภาพเพื่อช่วยผู้ใช้งานในการสร้างงานศิลปะลงบนโลกดิจิทัล และเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2022 ทาง Microsoft ได้จับมือกับ Nvidia ร่วมลงทุนกับ OpenAI เปิดตัว ChatGPT ซึ่งเพียงภายใน 5 วันแรกที่เริ่มเปิดใช้งาน ก็มีผู้เข้ามาใช้งานกว่า 1 ล้านคน และล่าสุด Microsoft ได้มีการเปิดตัว Microsoft Teams Premium ที่ผสาน ChatGPT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยสามารถจัดทำสรุปการประชุม สรุปประเด็นการประชุมพร้อมถอดข้อความ รวมถึงแปลภาษาได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย


ChatGPT เป็นหนึ่งในโปรแกรมของ GPT-3 (Generative Pretrained Transformer) หรือโมเดลภาษาขั้นสูงที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท OpenAI ที่เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาโมเดลภาษาดังกล่าวขึ้น จากดีมานด์การใช้งานของ AI ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ การให้บริการลูกค้า อีคอมเมิร์ซ หรืออุตสาหกรรมบันเทิง ด้วยความสามารถของโมเดลภาษานี้ OpenAI จึงสามารถดึงดูดผู้ร่วมลงทุนรายใหญ่อย่าง Microsoft ที่ร่วมลงทุนกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์ใน OpenAI .ในปี 2019 และมีแผนจะลงทุนกว่าหมื่นล้านดอลลาร์ในอนาคต ซึ่งจะทำให้ OpenAI มีมูลค่าสูงถึง 30,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว


ChatGPT นวัตกรรมล่าสุดจาก OpenAI ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft ถือเป็นการใช้ AI ในการประมวลผลทางด้านภาษาให้มีความเชี่ยวชาญระดับสูง ซึ่ง ChatGPT มีความสามารถที่โดดเด่นในความสามารถโต้ตอบคำถามทุกเรื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังสามารถสร้างบทสนทนา แปลภาษา ประมวลผลทางด้านภาษา เขียนบทความคุณภาพ ร่างสุนทรพจน์ บทพูดพิธีกร หรือแม้แต่การแต่งเพลงรวมถึงการสร้างทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ โดยความสามารถด้านภาษาที่หลากหลายของ ChatGPT นับเป็นตัวช่วยสำคัญภาคธุรกิจ โดยเฉพาะสายธุรกิจทางด้านการตลาดที่สามารถใช้ ChatGPT โต้ตอบลูกค้า สร้างคอนเทนต์หรือบทความ ช่วยร้านค้าสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น และ AI ก็สามารถเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อคาดการณ์เทรนด์และความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2248980039

ข้อจำกัดและประเด็นด้านศีลธรรมของ ChatGPT


ถึงแม้ว่าปัจจุบัน ChatGPT จะเอื้อประโยชน์ให้กับแวดวงต่าง ๆ ได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจที่เป็นตัวช่วยในการเขียนบทความ หรือเป็น Chatbot ช่วยให้ร้านค้าโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาโดยรวมถือว่าอยู่ในระดับคุณภาพสูง อย่างไรก็ดี มีข้อควรระวังว่าแม้ผลงานที่ออกมาโดย ChatGPT จะแลดูสวยหรู แต่ข้อมูลที่รวบรวมมาอาจไม่ถูกต้อง เพราะการเรียนรู้ของ ChatGPT นั้นเกิดขึ้นจากการสั่งสมข้อมูลเป็นจำนวนมาก แต่ระบบดังกล่าวไม่ได้มีการกรองข้อมูลที่ถูกต้องและอาจไม่ได้มาจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ


อีกประเด็นที่น่าสนใจคือประเด็นด้านศีลธรรมของ ChatGPT ทั้งในด้านลิขสิทธิ์ (Copyright) ที่อาจเกิดข้อพิพาทในหมู่ผู้ใช้งานในอนาคต เช่น สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของบทความที่ผ่านการประมวลผลจากระบบฯ ว่าเป็นของผู้ถามคำถามหรือบริษัท ChatGPT รวมถึงประเด็นเรื่องการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) ที่มาจากการที่ระบบอาจไม่ได้มีการประมวลผลที่ดีพอ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันทาง ChatGPT ได้เล็งเห็นถึงปัญหา Plagiarism แล้ว และอยู่ระหว่างการสร้างระบบที่สามารถดักจับข้อความที่ผ่านการ Plagiarism  นอกจากนั้น จากที่พัฒนาการของ AI เริ่มก้าวเข้าสู่ขั้นที่เรียกว่า AGI (Artificial General Intelligence: AGI) หมายถึงการที่ AI สามารถคิดวิเคราะห์ขั้นสูงสุดเทียบเท่าสมองมนุษย์ที่มีสติปัญญาสูง ซึ่งแน่นอนว่าย่อมเป็นภัยคุกคามต่อมวลมนุษยชาติได้เช่นกัน


ปัญหาอีกด้านหนึ่งที่น่ากลัวสำหรับ ChatGPT เกิดจากการที่ ChatGPT สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลาย รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ส่งผลให้คนร้ายสามารถใช้ ChatGPT ในทางที่ผิดได้ เช่น ChatGPT สามารถอธิบายกระบวนการและวิธีการผลิตอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction: WMD) ให้แก่กลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ เช่น “ขอสอบถามแนวทางการผลิตระเบิดที่เกี่ยวข้องกับกัมมันตภาพรังสี (Radioactive Dirty Bomb)” การตอบของ ChatGPT เป็นการตอบแบบอย่างตรงไปตรงมา คือ “ขั้นแรกในการสร้างระเบิดที่เกี่ยวข้องกับกัมมันตภาพรังสี คุณต้องหาวัตถุดิบที่เป็นกัมมันตภาพรังสีก่อน ด้วยการไปลักลอบมาจากโรงพยาบาล หรือจากหน่วยงานวิจัย หรืออาจจะหาได้จากตลาดมืด ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะค่อนข้างหายากมาก ๆ และราคาสูงมากก็ตาม” เพราะฉะนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว จำเป็นต้องมองในมุมของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ กล่าวคือ ภาคเอกชนควรมีการพัฒนา AI อย่างมีศีลธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ใช้งานและสังคม มิใช่เพียงการแสวงหากำไร รวมถึงภาครัฐที่ต้องเข้ามามีบทบาทในการกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวให้รวดเร็วและเท่าทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด มิเช่นนั้นอาจเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสังคมหากไม่มีการควบคุมการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว

การคาดการณ์แนวโน้มและเทรนด์ในอนาคต


ในอนาคตอันใกล้นี้คงยากที่จะมีเทคโนโลยีมาแทนที่ปัญญาประดิษฐ์อย่าง ChatGPT แนวโน้มจึงน่าจะเป็นการพัฒนาระบบดังกล่าวให้สามารถใช้ได้ในหลาย ๆ ภาษาอย่างแม่นยำมากขึ้น ปัจจุบันระบบ ChatGPT จะประมวลผลด้วยข้อความเป็นหลัก และแสดงผลในรูปแบบการสนทนา แต่ในอนาคต AI จะไม่ได้สร้างบทสนทนาที่เป็นเพียงข้อความเท่านั้น แต่จะสามารถแสดงผลในรูปแบบภาพถ่าย ภาพวาดหรือแม้กระทั่งเสียง ซึ่งน่าจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความแม่นยำมากกว่าในปัจจุบัน โดยการพัฒนาดังกล่าวอาจส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้งานด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงเกิดข้อกังวลทั้งในวงการวิชาการและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ว่าผู้ใช้งาน ChatGPT ควรต้องใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองจุดประสงค์หลักของเทคโนโลยี AI ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


ที่มา
https://outrider.org/nuclear-weapons/articles/could-chatbot-teach-you-how-build-dirty-bomb
https://www.forbes.com.au/news/innovation/why-chat-gpt-is-about-to-change-how-you-work-like-it-or-not/
https://www.forbes.com/sites/qai/2023/01/19/microsoft-considers-investing-10-billion-in-openai-maker-of-chatgpt-heres-what-it-means-for-investors/?sh=d90847b154af
https://techsauce.co/news/microsoft-teams-premium-by-chatgpt-ai?fbclid=IwAR1t_itcxQTTzoMi0VyzIaugFkiu-3N-wPcDdnzIU3oYGptMkHgSWQaUsX0