ธุรกิจรู้อะไรได้จาก Demographic?

ข้อมูลประชากร (Demographic) เป็นข้อมูลที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้คาดการณ์อนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ  บนทฤษฎี การเติบโตของตัวเลข GDP = อัตราเติบโตประชากร + อัตราเติบโต GDP ต่อหัว ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูล Demographic อย่างจำนวนประชากรในแต่ละช่วงอายุ เพศ รายได้ การศึกษา การจ้างงาน อัตราการแต่งงาน การเกิด การเสียชีวิต ฯลฯ  สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันและแนวโน้มความเป็นไปในอนาคตที่เกี่ยวข้องต่อการทำธุรกิจในหลายๆ เรื่อง ดังนี้


1) ที่ไหนน่าไปลงทุน :  หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เวียดนามเป็นที่หมายปองของบริษัทต่างชาติน้อยใหญ่ คือการมีประชากรวัยหนุ่มสาวที่เป็นวัยทำงานจำนวนมากถึง 44 ล้านคนจากทั้งหมด 98 ล้านคน เรียกว่าเป็นโครงสร้างประชากรที่เป็นอัตราส่วนทองคำ มีประชากรที่แรงงานขับเคลื่อนสร้างผลผลิตให้ประเทศ แล้วยังเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีกำลังจับจ่ายใช้สอย ประกอบกับชาวเวียดนามสร้างครอบครัวค่อนข้างเร็ว อายุเฉลี่ยแต่งงานของผู้ชายผู้หญิงอยู่ที่ 27 และ 23 ปีตามลำดับ อัตราการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงเวียดนามอยู่ที่ 2.0  คือผู้หญิงเวียดนาม 1 คน ให้กำเนิดบุตรเฉลี่ย 2 คน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ด้วยปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่เอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจมีส่วนส่งเสริมให้เวียดนามเป็นดาวเด่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

what-business-know-from-demographic-02

2) ควรเล็งเจาะลูกค้ากลุ่มไหน : ในหลายประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำเมื่อเทียบกับอายุขัยเฉลี่ยประชากรที่ยืนยาวขึ้น ทำให้มีผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ประเทศกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ประเทศที่ยืนหนึ่งในเรื่องนี้ คือประเทศญี่ปุ่น ที่สถิติอายุขัยเฉลี่ยประชากรชายหญิงเมื่อปี 2019 อยู่ที่ 84 และ 87 ปีตามลำดับ ขณะที่อัตราเด็กเกิดใหม่เพียงแค่ 7 คนต่อประชากร 1,000 คน เป็นจุดต่ำสุดของเส้นกราฟที่ดิ่งลงอย่างต่อเนื่องนับจากปี 1973 เป็นต้นมา ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน อัตราเด็กเกิดใหม่ลดลงต่อเนื่องจากปี 1960 มีเด็กเกิดใหม่ 42.7 ต่อประชากร 1,000 คน เหลือเพียง 10.17 คน เท่านั้น และอายุขัยเฉลี่ยประชากรชายหญิงอยู่ที่ 73 และ 79 ปี ส่งผลให้ประเทศไทยในอนาคตจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดข้อมูลจากสถิติแห่งชาติ พบว่าอัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทย ลดลงอย่างต่อเนื่องมาตลอด 9 ปีหลังสุด และในปี 2021 (พ.ศ.2564) ประเทศไทยมีจำนวนเด็กเกิดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 544,570 คน ขณะที่จำนวนคนตาย 563,650 คน ทำมีประชากรเกิดน้อยกว่าจำนวนการตาย และจากบทวิเคราะห์ Bloomberg คาดการณ์ว่าภายในปี 2030 (พ.ศ. 2573) ประชากร 1 ใน 4 ของประเทศจะเป็นกลุ่มสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป


ตามกรณีศึกษาจากต่างประเทศ คาดว่าธุรกิจที่น่าจะไปได้ดีในสถานการณ์ที่โครงสร้างประชากรเป็นเช่นนี้คือสินค้าและบริการที่รองรับผู้บริโภคกลุ่มนี้ เช่น เฮลท์แคร์ เนิร์สซิ่งโฮม อุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุ ฯลฯ ในทางตรงกันข้าม ธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับเด็กอย่างผ้าอ้อม ของเล่นเด็ก คาร์ซีท ฯลฯ จะเป็นช่วงขาลง เช่นที่บริษัทผู้ผลิตสินค้าสำหรับเด็กและทารกอย่าง  Kimberly-Clark, Johnson & Johnson’s, Procter & Gamble ประสบปัญหายอดขายสินค้ากลุ่มแม่และเด็กลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดในสหรัฐลดลงหลายปีติดต่อกัน

การศึกษาข้อมูล Demographic จะช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นภาพสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อจะตั้งรับการเปลี่ยนแปลงและปรับกลยุทธ์เข้าไปรุกตลาดที่มีศักยภาพเมื่อเวลาในอนาคตมาถึง  SCB มีบริการผู้ประกอบการการส่งออกสินค้า ช่วยลดความเสี่ยงให้ธุรกิจดำเนินราบรื่นได้ เช่น บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจาก SCB FX , การทำธุรกรรมการเงินโอนเงิน/เก็บเงินทั้งในและต่างประเทศด้วย SCB Global Solution และบริการออนไลน์ www.scbtrade.com แพลตฟอร์มให้บริการข้อมูลเทรนด์สินค้านำเข้าส่งออก ข้อมูลตลาด มากกว่า 200 ประเทศ เพิ่มโอกาสขยายตลาดต่างประเทศ ทั้ง TRADE PORTAL : แพลตฟอร์มเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการข้อมูลความเคลื่อนไหวของทุกธุรกิจ


อ้างอิง
https://www.investopedia.com/terms/d/demographics.asp#types-of-demographic-information
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=Z4-VN
https://www.statista.com/statistics/1193709/vietnam-singulate-mean-age-at-marriage-by-gender/
https://www.weforum.org/agenda/2021/07/declining-fertility-rates-research?utm_source=facebook&utm_medium=social_scheduler&utm_term=United+States&utm_content=30/08/2021+18:45&fbclid=IwAR0mlc_fi7Q100Af9ZgAavO24ziv4rKXhhLTljQxEucNecvvWYI-NMpZHXc
https://www.cnbc.com/2018/05/18/more-pain-for-companies-that-make-baby-products-as-us-births-hit-low.html
https://www.facebook.com/thematterco/posts/3110362379179143
https://www.facebook.com/thestandardth/posts/2955076078118598j