ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ไทยเติบโตในเวียดนาม

เวียดนามนับว่าเป็นประเทศที่มีความพร้อมในด้านการผลิตให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก และมีกำลังซื้อภายในประเทศสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สะท้อนถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมสินค้าบรรจุภัณฑ์และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี

นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวเวียดนามที่เปลี่ยนไป สินค้าบรรจุภัณฑ์อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค เภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ รวมถึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เติบโตสอดคล้องตามความต้องการของผู้บริโภค

FiinGroup ได้รายงานว่า ช่วงปี 2560-2564 กลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีอัตราขยายตัวเฉลี่ย 11% ต่อปี สำหรับปี 2564 คิดเป็นมูลค่า 1.32 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดการณ์ว่าในปี 2566 จะเติบโตถึง 12.3%

มีผู้ผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์จากชาติต่างๆ มากมายที่สนใจเข้ามาลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเวียดนามเป็นจุดหมายปลายทาง และสำหรับผู้ผลิตสัญชาติไทยที่เล็งเห็นถึงโอกาสในการเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่


1. บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)
มีเครือข่ายฐานการผลิตทั่วอาเซียน ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และ ขยายไปสู่ยุโรป ได้แก่ สหราชอาณาจักร และสเปน สำหรับเครือข่ายในประเทศเวียดนามนั้นได้ร่วมลงทุนกับ Rengo Company Limited จากญี่ปุ่น เพื่อก่อตั้งโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษชื่อ Vina kraft Paper Company Limited (VKPC) ที่ Ho Chi Minh City ทางตอนใต้ของประเทศ และได้ขยายเพิ่มเติมมายังจังหวัด Vinh Phuc ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ มีไลน์การผลิตสินค้าครบวงจร เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น และเปลี่ยนไป ได้แก่ เยื่อกระดาษ (Fiber Packaging) บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ (Performance and Polymer) บรรจุภัณฑ์กระดาษ  (Paper Products) และบรรจุภัณฑ์อาหาร (Foodservice Packaging)


2.บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)
บริษัทเคมีภัณฑ์รายใหญ่ระดับโลก ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company (NN) ซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ PET รายใหญ่ในเวียดนาม มีฐานการผลิตในเวียดนามถึง 4 แห่งครอบคลุมทั้งตอนเหนือและใต้ หลังจากควบรวมกิจการแล้ว จะเพิ่มความแข็งแกร่งในตลาดสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตสูง และได้วางกลยุทธ์ให้เวียดนามเป็นศูนย์กลางการผลิตในอาเซียน


อาจกล่าวได้ว่าสินค้าบรรจุภัณฑ์ถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจเวียดนามอีกหนึ่งตัว เราสามารถพิจารณาได้จากบรรจุภัณฑ์ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นและลดลงตามความต้องการของตลาด ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจ ณ ช่วงเวลานั้นๆ และนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนาม สินค้าบรรจุภัณฑ์ยังเป็นที่ต้องการของตลาดเวียดนามอีกมาก ทั้งบริโภคภายในประเทศเอง และการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ


อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการพึงตระหนักแนวคิดเรื่อง Environment, Social and Governance (ESG) ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน สำหรับในเวียดนามเริ่มมีการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพมากยิ่งขึ้น มีความตระหนักถึงสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลาสติกชีวภาพ แม้จะยังมีสัดส่วนการบริโภคน้อย และราคาค่อนข้างสูง แต่มีแนวโน้มผลิตและบริโภคสินค้าประเภทนี้มากยิ่งขึ้น

ลูกค้าที่สนใจประกอบธุรกิจใน CLMV หรือประเทศเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Great Mekong Subregion: GMS) ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ธนาคารไทยพาณิชย์มีสาขาต่างประเทศที่พร้อมจะดูแลและให้บริการ สนใจติดต่อ https://scbcw-preprod.scb.co.th/en/corporate-banking/international-network.html


ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก
: ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโฮจิมินท์ซิตี้ เวียดนาม https://scbcw-preprod.scb.co.th/vn/corporate-banking.html


ข้อมูลอ้างอิง

1.SCGP. “Our Business” https://www.scgpackaging.com/en/Who-we-are/ourBusiness (accessed 23/3/23)

2. Thaibiz-Vietnam.com “ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของเวียดนามเติบโตร้อยละ 12.3 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของเวียดนามเติบโตร้อยละ 12.3 – THAI BIZ VIETNAM (thaibiz-vietnam.com) (ค้นหาเมื่อ 27/3/2566)

3. Indrorama Venters. Indorama Ventures (ค้นหาเมื่อ 27/3/2566)

4. DITP. “ ตลาดสินค้าบรรจุภัณฑ์ในเวียดนาม 795721.pdf (ditp.go.th) (ค้นหาเมื่อ 27/3/2566)