เขตเศรษฐกิจพิเศษสีทันดอน โครงการยกระดับการท่องเที่ยว สปป.ลาว

สปป.ลาว หนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านชายแดนติดกับไทย หากเดินทางโดยเครื่องบินใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงเศษเท่านั้น ไม่เพียงแต่ความสะดวกสบายในการเดินทางและเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่ง และหลังจากจีนกลับมาเปิดประเทศ ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวและบริการของ สปป.ลาวกลับมาคึกคักด้วยเช่นกัน โดยระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2566 ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวหลักได้แก่ ไทย เวียดนาม จีน เกาหลี และสหรัฐอเมริกา

หากกล่าวถึงเรื่องการลงทุนในสปป.ลาวนั้นทางภาครัฐได้วางแผนเพื่อพัฒนาและยกระดับประเทศให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้หลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการประตูการค้า Land Link ที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อการค้ากับนานาชาติหรือการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาวที่ช่วยส่งเสริมให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางคมนาคมแห่งอาเซียนได้ นอกจากนี้ทางรัฐบาลสปป.ลาวยังได้กล่าวถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไว้ในช่วงเดือนมกราคม ปี 2566 ที่ผ่านมาที่จะเข้ามาสร้างความหวังให้ GDP ของสปป.ลาวเติบโตไปถึงตัวเลขเป้าหมาย มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคให้เป็นไปตามทิศทางที่วางไว้พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเพื่อการลงทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต โดยโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สีทันดอนขวงจำปาสักถือเป็นหนึ่งในโครงการที่ สปป.ลาว ได้ผลักดัน

แขวงจำปาสักเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังหลายแห่งที่ช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่แห่งนี้ ภายในแขวงจำปาสักประกอบไปด้วยหลายเขต และเขตที่ภาครัฐร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจภายในพื้นที่คือโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สีทันดอนซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนจีนและลาว มีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่และสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมมูลค่าการลงทุนกว่า 9 พันล้านเหรียญดอลลาห์สหรัฐ เน้นส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจ 4 ประเภท ดังนี้
 

  1. การผลิต ธุรกิจโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไอที, ธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร, หัตถกรรมและอุตสาหกรรม

  2. การค้า ธุรกิจการนำเข้า-ส่งออกสินค้า, ธุรกิจเกี่ยวกับการค้าชายแดน, ธุรกิจร้านค้าปลอดภาษี, ธุรกิจศูนย์การค้า, ธุรกิจตลาดกลางคืนและอื่น ๆ

  3. การบริการ ธุรกิจการขนส่ง, ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว, ธุรกิจสถาบันการเงิน เช่น ธุรกิจธนาคาร, ธุรกิจประกันภัย, ธุรกิจการศึกษา, ธุรกิจสาธารณสุข, ธุรกิจสถานบันเทิงและธุรกิจสวนอุทยาน

  4. การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตด้านเกษตรกรรม


โดยโครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2593 รวมระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี คาดการณ์ว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณปีละ 1.3 ล้านคน สร้างรายได้ให้แก่สปป.ลาวประมาณปีละ 205 ล้านเหรียญดอลลาห์สหรัฐและสร้างเกิดการจ้างงานคนในพื้นที่กว่า 100,000 ตำแหน่ง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ณ สถานการณ์ปัจจุบัน สปป.ลาวมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และเงินเฟ้อ แต่ สปป.ลาวก็ยังคงเป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง ซึ่ง SCB EIC ได้คาดการณ์เศรษฐกิจสปป.ลาวขยายตัว 4.0% ในปี 2566 และ 4.2% ในปี 2567


ลูกค้าที่สนใจประกอบธุรกิจใน CLMV หรือประเทศเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Great Mekong Subregion: GMS) ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ธนาคารไทยพาณิชย์มีสาขาต่างประเทศที่พร้อมจะดูแลและให้บริการ สนใจติดต่อ https://www.scb.co.th/en/corporate-banking/international-network.html


ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเวียงจันทน์

 

ข้อมูลอ้างอิง

1. SCB. “สปป.ลาว ปลด “แลนด์ล็อค” สู่ “แลนด์ลิ้งค์” อย่างสมบูรณ์แบบ ”. สปป.ลาว ปลด “แลนด์ล็อค” สู่ “แลนด์ลิ้งค์” อย่างสมบูรณ์แบบ (scb.co.th) (ค้นหาเมื่อ 28 มิถุนายน 2566)

2. SCB. “รถไฟฟ้าลาว-จีน สร้าง สปป.ลาว จุดยุทธศาสตร์สำคัญเชื่อมอาเซียนกับจีน”. รถไฟฟ้าลาว-จีน สร้าง สปป.ลาว จุดยุทธศาสตร์สำคัญเชื่อมอาเซียนกับจีน (scb.co.th) (ค้นหาเมื่อ 28 มิถุนายน 2566)

3. สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต. “ลาว-จีน ร่วมมือพัฒนาโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สีทันดอน แขวงจำปาสัก”. ลาว-จีน ร่วมมือพัฒนา "โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สีทันดอน" แขวงจำปาสัก - สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต :: Royal Thai Consulate-General, Savannakhet (thaiembassy.org) (ค้นหาเมื่อ 28 มิถุนายน 2566)

4. สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต. “โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สีทันดอน เมืองโขง แขวงจำปาสัก มีความคืบหน้ามากขึ้น”. โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สีทันดอน เมืองโขง แขวงจำปาสัก มีความคืบหน้ามากขึ้น - สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต :: Royal Thai Consulate-General, Savannakhet (thaiembassy.org) (ค้นหาเมื่อ 28 มิถุนายน 2566)

5. Asian Development Bank. “Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) and ADB”. Lao PDR: Economy | Asian Development Bank (adb.org) (ค้นหาเมื่อ 28 มิถุนายน 2566)

6. Thaipublica. “ASEAN Roundup ลาววาง 8 เป้าหมายเน้นดันเศรษฐกิจปี’66 โต 4.5%”. ASEAN Roundup ลาววาง 8 เป้าหมายเน้นดันเศรษฐกิจปี'66 โต 4.5% - ThaiPublica (ค้นหาเมื่อ 28 มิถุนายน 2566)

7. DITP. “รายงานเศรษฐกิจ สปป.ลาว ช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2566” รายงานเศรษฐกิจ สปป.ลาว ช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2566 - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ditp.go.th) (ค้นหาเมื่อ 21 กันยายน 2566)

8. ข่าวเด่นวันนี้. “SCB EIC คาดเศรษฐกิจ CLMV ขยายตัวต่อเนื่องจากแรงส่งการบริโภคและภาคการท่องเที่ยว แม้มีปัจจัยกดดันจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและความเสี่ยงเฉพาะประเทศ” SCB EIC คาดเศรษฐกิจ CLMV ขยายตัวต่อเนื่องจากแรงส่งการบริโภคและภาคการท่องเที่ยว แม้มีปัจจัยกดดันจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและความเสี่ยงเฉพาะประเทศ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News (ค้นหาเมื่อ 21 กันยายน 2566)