รายละเอียดสินเชื่อ

บริการให้คำปรึกษา และบริการสินเชื่อสำหรับบ้านใหม่ บ้านมือสอง รีไฟแนนซ์ หรือสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ด้วยเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษสำหรับลูกค้าพนักงานบริษัท

บริการให้คำปรึกษา และยื่นขอสินเชื่อได้ที่ที่ทำงาน

บริการให้คำปรึกษา และยื่นขอสินเชื่อได้ที่ที่ทำงาน

บริการให้คำปรึกษาเรื่องสินเชื่อบ้านอย่างมืออาชีพ และอำนวยความสะดวกในการรับเอกสารขอสินเชื่อที่บริษัท หรือฝากเอกสารไว้กับทางฝ่ายบุคคลของบริษัท เพื่อให้คุณสะดวกในการยื่นขอสินเชื่อ ไม่ต้องลางาน
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 08.11.2562 วันที่ประกาศ: 07.11.2562

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

รับเงินเดือนผ่านบัญชีไทยพาณิชย์ กู้บ้านได้รวมสูงสุด 120% สนใจสมัครได้ที่สาขาทั่วประเทศ หรือโทร. 0 2777 7777

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยพิเศษ*
 • สำหรับพนักงานประจำอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สำหรับลูกค้าที่หักเงินเดือนนำส่งหรือลูกค้าที่ใช้บัญชีเงินเดือนกับธนาคารไทยพาณิชย์ ลูกค้าต้องตัดชำระเงินกู้ผ่านบัญชี ATS Payroll (บัญชีเงินเดือน) ในวันเดียวกับที่เงินเดือนเข้า
 • กรณีกู้ร่วม ต้องมีผู้กู้อย่างน้อย 1 คนที่มีเงินเดือนเข้าผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ และใช้เป็นบัญชีในการตัดบัญชีค่างวด โดยค่างวดต้องไม่เกินเงินเดือนที่เข้าบัญชี 
เงื่อนไขเพิ่มเติม***
 • คุณสมบัติผู้กู้ วงเงินกู้ที่อนุมัติ ระยะเวลาการกู้ เอกสารประกอบการพิจารณา และการอนุมัติวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีพิพาทให้ถือให้คำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน

 • กรณีเป็นโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน 535 บาท
 • กรณีหลักประกันทั่วไป, คอนโดพื้นที่เกิน 60 ตรม., และบ้านเดี่ยว 5,000 บาท
  กรณีคอนโดพื้นที่ไม่เกิน 60 ตรม., ทาวน์เฮ้าส์, และบ้านแฝด 3,500 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร

ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

 • ยกเว้น

ค่าอากรแสตมป์

 • 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าจดจำนอง

 • 1% ของวงเงินกู้

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

 • ตามอัตราของบริษัทประกัน

ข้อควรรู้สำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติไทย
ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เพิ่มเติม

เอกสารหลักประกัน

กรณีซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง

 1. สำเนาสัญญาซื้อขาย

กรณีรีไฟแนนซ์

 1. สำเนาเอกสารกรรมสิทธ์(สำเนาโฉนด หน้า/หลัง)
 2. สัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงินเดิม
 3. สำเนาใบเสร็จชำระเงินกู้งวดล่าสุดจากสถาบันการเงินเดิม

เพิ่มเติม

เอกสารยืนยันรายได้

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
 2. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

ช่องทางการติดต่อ

สมัครออนไลน์

หากสนใจสมัคร เพียงกรอกข้อมูล SCB จะติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด

สมัคร
 

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม