กองทุนธีม GLOBAL

 

SCBWORLD(A)

SCB World Equity Index (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*
รวมกองทุนหุ้นดัชนีต่างประเทศ คัดตัวท็อปในประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลกมาไว้ในกองเดียว โดยมุ่งหวังให้มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดัชนี MSCI World Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลางของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว


 

ลงทุน SCBWORLD(A) คลิก

รายละเอียด SCBWORLD(A) เพิ่มเติม

SCBGQUAL(A)

SCB Global Quality Equity (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*
ประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางของตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) โดยมุ่งหวังผลการดำเนินงานตามหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มอุตสาหกรรม (GICS) เดียวกัน โดยการคัดหุ้นที่มีค่าของปัจจัยคุณภาพที่สูง (high quality factor) มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี MSCI World Index


 

ลงทุน SCBGQUAL(A) คลิก

รายละเอียด SCBGQUAL(A) เพิ่มเติม

 

SCBGVALUE(A)

SCB Global Value Equity (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*
• หุ้นพื้นฐานแกร่ง แม้ตลาดผันผวน ใช้เทคนิคการลงทุนแบบ optimization เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงที่คาดว่าจะสะท้อนผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของ MSCI World Index หรือตัวแทนหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีปัจจัยพื้นฐานดี


 

ลงทุน SCBGVALUE(A) คลิก

รายละเอียด SCBGVALUE(A) เพิ่มเติม

PRINCIPAL GMV-A

Principal Global Managed Volatility Equity Fund A (Accumulation)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ A (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง

จุดเด่นกองทุน*
• ลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI World Minimum Volatility ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐานของกองทุน โดยใช้เทคนิคในการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีมาตรฐาน


ลงทุน PRINCIPAL GMV-A คลิก

รายละเอียด PRINCIPAL GMV-A เพิ่มเติม

*ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ เอกสารนำเสนอข้อมูลกองทุนจาก SCBAM, Principal Thailand

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

• โปรดศึกษาข้อมูลกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

• กองทุนบางกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันทั้งด้าน สินทรัพย์ / ภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจ ราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ กองทุนที่ลงทุนในภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจเดียว จะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนมากกว่า

• ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต 

• Ÿศึกษาข้อมูลกองทุนหลักและหนังสือชี้ชวนกองทุนที่ร่วมรายการเพิ่มเติมได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม www.scbam.com www.principal.th  และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนรวมเพิ่มเติมผ่าน SCB EASY App

• สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

คลิกเพื่อลงทุน INDEX FUND เพิ่มเติม

คลิก

 

ขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง