กองทุนธีม COMMODITY

กองทุนรวมทองคำ

SCBGOLDH

SCB GOLD THB HEDGED OPEN END FUND (Accumulation)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)


ระดับความเสี่ยง:  8 ความเสี่ยงสูงมาก

จุดเด่นกองทุน**

 • ลงทุนในทองคำ กองทุนหลักลงทุนใน SPDR Gold Trust ที่ซื้อขายในประเทศสิงคโปร์ มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุนในต่างประเทศ
 •  


  ลงทุน SCBGOLDH คลิก

  รายละเอียด SCBGOLDH เพิ่มเติม

  SCBGOLD

  SCB GOLD OPEN END FUND (Accumulation)
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)


  ระดับความเสี่ยง:  8 ความเสี่ยงสูงมาก

  จุดเด่นกองทุน**

 • ลงทุนในทองคำ กองทุนหลักลงทุนใน SPDR Gold Trust ที่ซื้อขายในประเทศสิงคโปร์ 
 •  


  ลงทุน SCBGOLD คลิก

  รายละเอียด SCBGOLD เพิ่มเติม

  กองทุนรวมน้ำมัน

  SCBOIL

  SCB OIL FUND (Accumulation)
  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า)


  ระดับความเสี่ยง:  8 ความเสี่ยงสูงมาก

  จุดเด่นกองทุน**

 • ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI)
 •  


  ลงทุน SCBOIL คลิก

  รายละเอียด SCBOIL เพิ่มเติม

  *ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ เอกสารนำเสนอข้อมูลกองทุนจาก SCBAM

  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

  • กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

  • การลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ ผู้ลงทุนความทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน

  • ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักและหนังสือชี้ชวนกองทุนที่ร่วมรายการเพิ่มเติมได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม www.scbam.com และwebsite ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่บริหารกองทุนรวมนั้นๆ และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนรวมเพิ่มเติมผ่านแอป SCB EASY

  • สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

  คลิกเพื่อลงทุน INDEX FUND เพิ่มเติม

  คลิก

   

  ขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App

  ช่องทางการติดต่อ

  โทรหาเรา

  SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

  0 2777 7777

  ค้นหา SCB

  พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

  ค้นหาเรา

  ส่งข้อความหาเรา

  ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

  ส่งข้อความ

  ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง