ปัญหาหนี้มีทางออก แก้หนี้ครบ จบหนี้ได้

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สานต่อการแก้หนี้ครัวเรือน ดูแลและคุ้มครองสิทธิลูกหนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนแบบครบวงจรหนี้ ตั้งแต่ก่อน/กำลังจะเป็นหนี้ ระหว่างลูกหนี้มีปัญหาชำระหนี้ จนถึงส่งเสริมให้ลูกหนี้มีวินัยทางการเงินที่ดีขึ้น โดยเริ่มมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 #แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย


เป็นหนี้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนไหว เข้าใจเงื่อนไขการกู้เงิน


หนี้ปรับได้ แผนปรับโครงสร้างหนี้ก่อน 1 หลัง 1
 

เช็กสัญญาณปัญหาหนี้
 

ปิดหนี้ก่อนกำหนดได้ ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ
 

เจรจาปรับโครงสร้างหนี้ไม่มีค่าธรรมเนียม
 

เคยปรับโครงสร้างหนี้แล้วขอปรับซ้ำได้ไหม?
 

มีหนี้กับหลายเจ้าหนี้ทำอย่างไรดี?
 

ทวงหนี้อย่างเป็นธรรม
 

หนี้เรื้อรังคืออะไร?
 

การแจ้งเตือนเมื่อเข้าข่ายลูกหนี้เรื้อรัง
 

มาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง ช่วยเหลือลูกหนี้อย่างไร
 

3 เรื่องต้องรู้ก่อนเข้าร่วมมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง
 

ปัญหาหนี้มีทางออก ติดต่อธนาคารขอรับคำปรึกษา
 

ทำไมมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง ไม่รวมหนี้บัตรเครดิต?
 

ทำไมมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรังต้องมีเงื่อนไขปิดวงเงิน?
 

มาตรการปิดจบหนี้เรื้อรังส่งผลต่อประวัติเครดิตบูโรหรือไม่?
 

 

เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ธนาคารจะพิจารณาตามความสามารถที่แท้จริงของลูกค้า