ไทยพาณิชย์ใส่ใจคุณ ร่วมสนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ดูแลสังคม เพื่ออนาคต “อยู่ อย่าง ยั่งยืน”

เพราะทุกก้าวเดินสู่ความยั่งยืนเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ และด้วยเป้าหมายของธนาคารไทยพาณิชย์ที่พร้อมเป็นผู้นำ สร้างความยั่งยืนให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และโลกของเรา ตามภารกิจการมุ่งสู่ Net Zero ภายในปี 2030 นั้น จึงนำมาสู่การสนับสนุนให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ด้วยการใช้ “ขวดน้ำ rPET” (Recycled PET) เทรนด์ใหม่ที่กระตุ้นให้ทุกคนหันมาใส่ใจและมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ใกล้ตัว เช่น การใช้ขวดน้ำ เป็นต้น สำหรับแนวคิดนี้เกิดจากการที่ธนาคารได้ตระหนักถึงปริมาณการใช้ขวดน้ำในการทำกิจกรรมตลอดช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนกว่า 1,300,000 ขวดต่อปี ดังนั้น ธนาคารจึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยลดปริมาณการใช้ขวดพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) ซึ่งเป็นการใช้แบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single Used Plastic) และเปลี่ยนมาใช้ขวด rPET (Recycled PET) 100% แทน ทั้งนี้ การเปลี่ยนมาใช้ขวด rPET เมื่อเทียบกับการใช้ขวดพลาสติกแบบเดิม สามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 60% เทียบเท่ากับการดูดซับก๊าซเรือนกระจก โดยต้นไม้จำนวน 2,200 ต้น ภายในระยะเวลา 1 ปี นอกจากนี้ ยังช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกในประเทศได้อีกด้วย ดังนั้น ธนาคารจึงขอเชิญชวนให้ทุกคนร่วมสนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนและคุ้มค่า เช่น การใช้ขวด rPET (Recycled PET) เพื่อร่วมแสดงพลังสร้างความยั่งยืนให้กับโลกและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันนี้ เพื่อส่งต่อโลกที่สวยงามสู่อนาคตต่อไป

rPET ขวดน้ำรักษ์โลก ตอบโจทย์ความยั่งยืน

มาทำความรู้จักกับขวดพลาสติก rPET หรือ Recycled Polyethylene Terephthalate ที่ถูกผลิตขึ้นจากการนำขวดพลาสติก PET แบบเดิมมารีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยขวดพลาสติก PET นั้นถือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสำหรับใช้บรรจุน้ำดื่ม หรือเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ เนื่องจากมีความเหนียว ใส และทนทาน แต่มีข้อเสีย คือ ใช้เวลาในการย่อยสลายนานกว่า 450 ปี ดังนั้น การเปลี่ยนมาใช้ขวด rPET จึงช่วยให้เราสามารถใช้ขวดพลาสติกได้อย่างคุ้มค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

แปรสภาพใหม่ สะอาด ปลอดภัย พร้อมใช้งาน

มั่นใจได้ทุกครั้งที่ใช้ขวด rPET เพราะก่อนการนำกลับมาใช้ใหม่นั้น ขวด rPET ได้ผ่านกระบวนการรีไซเคิลหลายขั้นตอน ไม่ใช่แค่การล้างทำความสะอาดเพียงอย่างเดียว แต่คือการแปรสภาพขวดใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เริ่มตั้งแต่การคัดแยกขวด PET ที่ใช้แล้วตามสี จากนั้นนำมาบดเป็นเกล็ดพลาสติก และนำมาล้างทำความสะอาดด้วยเทคนิคพิเศษหลายขั้นตอน เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนและสารระเหย ทำให้แห้งและตรวจสอบคุณภาพ จากนั้นหลอมด้วยความร้อนสูงพร้อมปรับปรุงคุณภาพจนได้มาตรฐานเป็นเม็ดพลาสติกคุณภาพดี จากนั้นจึงนำมาขึ้นรูปเป็นขวดพลาสติกใหม่โดยผ่านการรับรองตามมาตรฐาน อย. และมาตรฐานระดับโลก US FDA นอกจากนี้ ในส่วนของโรงงานผู้ผลิตขวด rPET นั้น ต้องผ่านมาตรฐานการประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของกระบวนการรีไซเคิลจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ด้วย เราจึงมั่นใจได้ว่าขวด rPET สะอาด ปลอดภัย พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 เรื่องดีต่อโลก แค่ใช้ขวด rPET

  • สนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน การนำขวด rPET มาใช้ถือเป็นการชุบชีวิตขวดพลาสติกให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า โดยสามารถนำมาผ่านกระบวนการแปรสภาพและนำกลับใช้ใหม่ได้สูงสุดถึง 10 ครั้ง ซึ่งถือเป็นการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนอีกด้วย
  • ลดปริมาณขยะสู่สิ่งแวดล้อม ขวดพลาสติกที่ถูกทิ้งให้เป็นขยะ จะถูกนำไปฝังกลบ เพื่อรอการย่อยสลาย ซึ่งใช้เวลานานกว่า 450 ปี และต้องใช้พื้นที่ในการฝังกลบมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยขวดพลาสติก 1 ตัน ต้องใช้พื้นที่ฝังกลบ 5.7 ลูกบาศก์เมตร การลดปริมาณการใช้ขวดแบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง จึงเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ ประหยัดพื้นที่ในการฝังกลบอีกด้วย
  • ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตพลาสติกใหม่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น น้ำมันดิบ น้ำ และพลังงานมากมาย ดังนั้น การเปลี่ยนมาใช้ขวด rPET จึงช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ลงได้ โดยการรีไซเคิลขวดพลาสติก 1 ตัน และนำกลับมาใช้ใหม่ ช่วยประหยัดน้ำมันดิบได้มากถึง 3.8 บาร์เรล เป็นต้น
  • ลดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ในการกำจัดขยะขวดพลาสติกจะต้องเผาทำลายและการฝังกลบ จึงทำให้เกิดมลพิษในอากาศ และมลพิษในดินจากสารเคมีที่ซึมในหลุมฝังกลบ รวมถึงมีโอกาสที่ไมโครพลาสติกจะไหลซึมจากดินสู่แหล่งน้ำ ทำให้เกิดการปนเปื้อนได้ ดังนั้น การเปลี่ยนมาใช้ขวด rPET จึงเป็นการช่วยลดมลพิษต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม และช่วยดูแลโลกของเราให้ปลอดภัยมากขึ้น
  • ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม การใช้ขวด rPET นอกจากช่วยสิ่งแวดล้อมและโลกของเราได้หลากหลายด้านแล้ว ยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศ โดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หมุนเวียนวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์นำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างคุ้มค่า ช่วยเพิ่มมูลค่าจากขยะให้กลายเป็นขวดบรรจุภัณฑ์ที่มีราคา พร้อมเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในการคัดแยกขยะเพื่อส่งโรงงานรีไซเคิลขวดพลาสติก นอกจากนี้ ยังเป็นการปรับวิถีชีวิตของคนในสังคม ปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ร่วมเปลี่ยนแปลงโลก ร่วมใจใช้ขวด rPET

ปัจจุบันมีผู้บริโภคจำนวนมากที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ขวด rPET ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น หลายองค์กรเริ่มหันมาใช้ขวด rPET เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน สำหรับเราทุกคนในฐานะพลเมืองของโลก การตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ และร่วมใจเปลี่ยนแปลง เพื่อลดผลกระทบต่าง ๆ ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็ก ๆ ของทุกคนบนโลก สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ เช่น การเลือกใช้ขวด rPET ทุกครั้งที่มีโอกาส การสนับสนุนส่งเสริมการผลิตขวด rPET ด้วยการแยกขยะพลาสติกประเภทต่างๆ การรวบรวมขวดพลาสติกและนำส่งยังจุดรับบริจาค รวมถึงการสนับสนุนองค์กรต่างๆ ที่หันมาใช้ขวด rPET เป็นต้น ทั้งหมดเป็นแนวทางที่ทุกคนสามารถทำได้ง่าย ๆ ทุกวัน เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยปกป้องโลกของเราให้น่าอยู่และยั่งยืนต่อไปได้ ธนาคารไทยพาณิชย์ขอร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน สังคม และองค์กรต่าง ๆ เริ่มต้นร่วมใจใช้ขวด rPET ไปด้วยกัน สู่การสร้างสรรค์โลกที่สวยงาม และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ธนาคารไทยพาณิชย์ขอร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน สังคม และองค์กรต่าง ๆ เริ่มต้นร่วมใจใช้ขวด rPET ไปด้วยกัน สู่การสร้างสรรค์โลกที่สวยงาม และยั่งยืนต่อไปในอนาคต