เที่ยวพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระราชวังแห่งความรัก

ในช่วงวันหยุดยาว แนะนำที่เที่ยวหลบร้อนไปเที่ยวทะเลและชมวังไม่ไกลจากรุงเทพฯ  เริ่มจากแวะพักหาดชะอำอันมีหลายหาดให้เลือกกินลมชมวิวกินอาหารทะเลแสนอร่อยกันก่อน จากนั้นขับรถต่อมาอีกนิดก็จะพบสถานที่ท่องเที่ยวอันต้องมนต์ของใครหลายคน คือ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งได้รับการขนานนามว่า พระราชวังแห่งความรักและความหวัง (Love and Hope Palace) สถานที่ท่องเที่ยวสุดคลาสสิกซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมยิ่งนัก พระราชนิเวศน์แห่งนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ปี พ.ศ.2466 เพื่อทรงใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนในการเสด็จแปรพระราชฐานประทับพักผ่อนพระอิริยาบถและรักษาพระองค์ตามคำแนะนำของแพทย์หลวงที่ให้เสด็จประทับในสถานที่อากาศถ่ายเทสะดวกบริเวณชายทะเล

อันที่มาของคำว่าพระราชวังแห่งความรักและความหวังสืบเนื่องมาจากคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี พระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระครรภ์ และพระองค์ทรงมุ่งหวังว่าจะทรงมีพระราชโอรส แต่ความหวังนั้นได้มลายหายสิ้น เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีไม่สามารถมีพระประสูติกาลได้ แม้พระองค์จะเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้งแต่ก็ทรงพระอภิบาลพระมเหสีด้วยความรักและความเป็นห่วง ในกาลต่อมา ณ ที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่เกิดพระราชประดิพัทธ์ในความรักกับพระนางเจ้าสุวัทนาพระวรราชเทวีอีกด้วย โดยครั้งนั้นเป็นการเสด็จมาประทับแรมเป็นครั้งสุดท้าย

พระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็นพระราชวังที่เรียบง่ายโปร่งโล่งสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติและภูมิอากาศของทะเล โดยมีรูปลักษณ์เป็นเรือนไทยผสมยุโรปหันหน้าออกทะเล ตัวอาคารสร้างด้วยไม้สักทองผสมกับไม้ชนิดอื่นๆ ยกใต้ถุนสูงโปร่งโล่งลมทะเลพัดผ่านได้เต็มที่

พระราชนิเวศน์ฯ ประกอบด้วยหมู่พระที่นั่งใหญ่ 3 องค์เรียงรายไปตามแนวชายหาดและท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่น้อยนานาพรรณคือ หมู่พระที่นั่งสมุทรพิมานทรงใช้เป็นห้องบรรทม ห้องแต่งพระองค์ และห้องสรง หมู่พระที่นั่งพิศาลสาครเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีและที่พำนักของพระสุจริตสุดา พระสนมเอก และหมู่พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์เป็นอาคารสองชั้นทรงใช้เป็นโรงละครรวมถึงที่ชุมนุมในโอกาสต่างๆ โดยหมู่พระที่นั่งทั้งหมดมีทางเดินเชื่อมถึงกันหมด ได้รับการออกแบบโดยนายมาริโอ ตามาญโญ สถาปนิกชาวอิตาเลียน

จากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษแล้วที่พระราชวังแห่งนี้ยังคงตั้งตระหง่านอย่างงดงามในเขตพระราชฐาน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขุดค้นทางโบราณคดีและดำเนินการบูรณะ เพื่อให้กลับมามีสภาพใกล้เคียงกับในอดีตเช่นวันวานโดยมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เชิญชวนทุกท่านเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการบูรณะและการขุดค้นทางโบราณคดีและร่วมบริจาคสมทบทุนการบูรณะได้ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นอกจากจะได้เยี่ยมชมพระราชนิเวศน์แล้ว รอบหมู่พระที่นั่งยังตกแต่งพระราชอุทยานไว้อย่างงดงาม แบ่งตามชื่อบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 คือ สวนเวนิสวานิช สวนสกุนตลา สวนมัทนะพาธา ให้เราได้ชื่นชมธรรมชาติไปในคราวเดียวกัน อีกทั้งยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกอันเก๋ไก๋ รวมถึงเครื่องดื่มและของว่างแบบไทยๆ ที่แสนอร่อยและหารับประทานยากด้วย

ที่ตั้ง ค่ายพระรามหกกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.30-16.00 น.