เปิดเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าเวียดนาม-คาซัคสถานและลู่ทางการขยายการค้าของนักลงทุนไทย

ถ้าหากจะพูดถึงประเทศที่กำลังมาแรงในด้านเศรษฐกิจการลงทุน คงจะต้องพูดถึงเวียดนามและคาซัคสถาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมานั้น GDP ของทั้งประเทศได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทางฝั่งเวียดนาม ในปี 2022 มีจำนวนประชากร 98.1 ล้านคนและมีการเติบโต GDP อยู่ที่ 8.02% หรือคิดเป็นมูลค่า 408.80 พันล้านบาทซึ่งถือเป็นการเติบโตที่มากที่สุดนับตั้งปี 1997 เป็นต้นมา โดยเป็นผลมาจากการตื่นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากวิกฤตโรคระบาด เกิดการจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคัก ส่งผลให้การค้าปลีกภายในประเทศและการส่งออกเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในปีที่ผ่านมา ในส่วนของประเทศคาซัคสถาน ปี 2022 มีประชากรจำนวน 19.2 ล้านคนและGDP มีการเติบโตอยู่ที่ 3.2% หรือคิดเป็น 220.5 พันล้านบาท อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นลำดับที่ 15 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนาแน่น และเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการเปิดเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าเวียดนาม-คาซัคสถานที่จะเป็นความหวังและช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้ สำหรับเส้นทางรถไฟสายเวียดนาม-คาซัคสถานนั้นเชื่อมต่อระหว่างนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามผ่านเมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขนส่งสินค้าไปยังเมืองอัลมาเตอ สาธารณรัฐคาซัคสถาน กล่าวได้ว่าทั้งเวียดนามและคาซัคสถานเป็นประเทศที่น่าจับตามองสำหรับนักลงทุนเลยทีเดียว

ในเดือนธันวาคม ปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทขนส่งทางรถไฟและการค้า Railways Transport and Trade Joint Stock Company (Ratraco) บริษัทลูกของการรถไฟเวียดนาม ได้เปิดเส้นทางการเดินรถไฟขนส่งสินค้าสายใหม่จากเวียดนามไปสู่คาซัคสถานอย่างเป็นทางการ โดยจะเริ่มต้นเดินทางจากสถานีรถไฟ Dong Dang ประเทศเวียดนามไปยังสถานีรถไฟ Ping Xiang ประเทศจีนเพื่อเดินทางไปสู่เมืองอัลมาเตอ ประเทศคาซัคสถาน

โดยเหตุผลในการเปิดเส้นทางนี้เนื่องจากจะช่วยประหยัดเวลาขนส่งสินค้า แก้ปัญหาที่เกิดในการขนส่งและยังเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถในเส้นทางระหว่างประเทศแถบอาเซียนกับเอเชียกลางได้ดีขึ้น จากเดิมที่ส่วนใหญ่การขนส่งสินค้าประเภทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในเส้นทางดังกล่าวจะขนส่งผ่านทางเรือและใช้ระยะเวลามากกว่า 50 วัน แต่เมื่อเปลี่ยนมาขนส่งผ่านรถไฟขนส่งสินค้า สามารถประหยัดเวลาการขนส่งได้มากกว่าครึ่ง

จากการเปิดเส้นทางการขนส่งสินค้าใหม่และได้มีการวิ่งรถเที่ยวแรกพบว่าการ จากเดิมที่ขนส่งทางเรือจะใช้เวลามากกว่า 50 วัน แต่ในขณะที่การขนส่งทางรถไฟใช้ระยะเวลาเพียงครึ่งเดียว สินค้าถึงที่หมายปลายทางได้เร็วมากขึ้น ช่วยประหยัดเวลาในการขนส่ง จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนในเวียดนามหรือส่งสินค้าไปยังประเทศคาซัคสถาน โดยสินค้าจากเวียดนามประเภทโทรศัพท์มือถือ, เสื้อผ้าและสิ่งทอ, รองเท้า, อาหาร, ผลผลิตทางการเกษตร, อาหารทะเลและถั่วอบแห้งจะเป็นกลุ่มสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศดังกล่าวมากที่สุด นอกจากนี้คาซัคสถานยังเป็นประเทศที่มีศักยภาพสำหรับการลงทุนทำธุรกิจ เนื่องจากอุดมไปด้วยแร่ธาตุและทรัพยากรธรรมชาติมากมายและยังมีชื่อเสียงที่โด่งดังในหลายด้าน ไม่ว่าจะในด้านการเป็นแหล่งผลิตยูเรเนียมขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหรือการมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์การการคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียกลาง

อย่างไรก็ตาม การเปิดเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างเวียดนาม-คาซัคสถานในครั้งนี้ จะส่งผลให้สินค้าจากนานาประเทศทั่วโลกต่างพากันหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศในกลุ่มเอเชียกลาง นั่นหมายถึงสินค้าจากประเทศอื่นจะกลายมาเป็นคู่แข่งขันกับสินค้าไทยได้ และยังสามารถส่งผลให้การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วย หากมองอีกด้านก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนไทยที่สนใจจะขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจไปต่างประเทศได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น


ลูกค้าที่สนใจประกอบธุรกิจใน CLMV หรือประเทศเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Great Mekong Subregion: GMS) ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ธนาคารไทยพาณิชย์มีสาขาต่างประเทศที่พร้อมจะดูแลและให้บริการ สนใจติดต่อ https://scbcw-preprod.scb.co.th/en/corporate-banking/international-network.html


ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก
: ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโฮจิมินท์ซิตี้ เวียดนาม https://scbcw-preprod.scb.co.th/vn/corporate-banking.html

ข้อมูลอ้างอิง

Trans Time News. “เปิดเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างเวียดนาม-คาซัคสถาน”. เปิดเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างเวียดนาม-คาซัคสถาน – Trans Time News (ค้นหาเมื่อ 13 มิถุนายน 2566)

TrueID news. “GLOBALink : รถไฟสินค้า ‘เวียดนาม-จีน-คาซัคสถาน’ วิ่งเที่ยวแนก ประหยัดเวลาเกือบเดือน”. GLOBALink : รถไฟสินค้า 'เวียดนาม-จีน-คาซัคสถาน' วิ่งเที่ยวแรก ประหยัดเวลาเกือบเดือน (trueid.net) (ค้นหาเมื่อ 13 มิถุนายน 2566)

MFA. “สาธารณรัฐคาซัคสถาน (Kazakhsatn)”. สาธารณรัฐคาซัคสถาน (Kazakhstan) - กระทรวงการต่างประเทศ (mfa.go.th) (ค้นหาเมื่อ 15 มิถุนายน 2566)

Trading Economics. “Kazakhstan Full Year GDP Growth”. Kazakhstan Full Year GDP Growth - 2022 Data - 2023 Forecast - 1991-2021 Historical (tradingeconomics.com) (ค้นหาเมื่อ 15 มิถุนายน 2566)

Astana Times. “Shymkent to Become Major Transport, Logistics Hub, for Central Asia, Says Kazakh PM”. Shymkent to Become Major Transport, Logistics Hub for Central Asia, Says Kazakh PM - The Astana Times (ค้นหาเมื่อ 15 มิถุนายน 2566)

The World Bank. “The world Bank in Vietnam”. Overview: Development news, research, data | World Bank (ค้นหาเมื่อ 15 มิถุนายน 2566)

Reuters. “Vietnam 2022 GDP growth quickens to 8.02%, fastest since 1997 Vietnam 2022 GDP growth quickens to 8.02%, fastest since 1997 | Reuters (ค้นหาเมื่อ 15 มิถุนายน 2566)

Vietreader. “Kazakhstan, Vietnam see major trade growth potential”. Kazakhstan, Vietnam see major trade growth potential » Breaking News, Latest World News Updates - VietReader Viet Nam (ค้นหาเมื่อ 10 กรกฎาคม 2566)

The World Bank. “Population, total - Vietnam”. Population, total - Vietnam | Data (worldbank.org) (ค้นหาเมื่อ 10 กรกฎาคม 2566)

The World Bank. “The World Bank in Kazakhstan”. Kazakhstan Overview: Development news, research, data | World Bank (ค้นหาเมื่อ 10 กรกฎาคม 2566)