รายละเอียดสินเชื่อ

เปลี่ยนบ้านเป็นเงินทันใจ จะซ่อมแซมต่อเติมบ้าน ปลดภาระ ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือทำตามความฝัน โดยการนำอสังหาริมทรัพย์ มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เช่น บ้านเดี่ยว,ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว), คอนโดมิเนียม, ที่ดินว่างเปล่า (ไม่รกร้าง และอยู่ในชุมชนพักอาศัย)

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท

การอนุมัติวงเงินกู้ พิจารณาขึ้นอยู่กับรายได้ มูลค่าหลักประกัน และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
ผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี

ผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี

เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้นานสุด 30 ปี โดยรวมระยะเวลาผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี (กรณีมีผู้กู้ร่วมหลายคน จะใช้อายุของผู้กู้ที่น้อยที่สุด)
ใช้อสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกัน

ใช้อสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกัน

บ้านเดี่ยว,ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว) (เฉพาะอาคารพาณิชย์วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 10 ล้านบาท), คอนโดมิเนียม, ที่ดินว่างเปล่า (ไม่รกร้าง และอยู่ในชุมชนพักอาศัย) ก็กู้ได้
รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นทันใจใน 1 วันทำการ

รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นทันใจใน 1 วันทำการ

รวดเร็ว เมื่อส่งเอกสารให้ธนาคารครบถ้วน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน แถมไม่เสียค่าธรรมเนียมเมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนด
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ วันที่มีผล: 22.07.2565 วันที่ประกาศ: 21.07.2565

 

อัตราดอกเบี้ย

1. อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป

ทางเลือก

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี)

ปีที่ 1-3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป
MHMC ลูกค้าทั่วไป
ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life) 100%/100%
MRR+0.850% MRR+1.650% 6.845% 7.428%
MHMC ลูกค้าทั่วไป
ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life)70%/70%
MRR+1.600% MRR+2.400% 7.595% 8.179%
MHMC ลูกค้าทั่วไป
ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life)
MRR+3.400% MRR+3.400% 9.395% 9.395%
MHMC ลูกค้าทั่วไป ฟรี ค่าจดจำนอง
ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life)100%/100%
MRR+2.400% MRR+2.400% 8.395% 8.395%
MHMC ลูกค้าทั่วไป ฟรี ค่าจดจำนอง
ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life) 70%/70%
MRR+3.150% MRR+3.150% 9.145% 9.145%

 

2. อัตราดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มวิชาชีพพิเศษ

ทางเลือก

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี)

ปีที่ 1-3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป
MHMC กลุ่มวิชาชีพพิเศษ*
ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life) 70%/70%
MRR-0.250% MRR+0.750% 5.745% 6.469%
MHMC กลุ่มวิชาชีพพิเศษ*
ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life)
MRR+0.750% MRR+1.500% 6.745% 7.292%

*กลุ่มวิชาชีพพิเศษ ได้แก่ แพทย์, ทันตแพทย์, สัตวแพทย์, เภสัชกร, อาจารย์มหาวิทยาลัยระดับผู้ช่วยศาตราจารย์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป, ผู้พิพากษา และอัยการ

 

หมายเหตุ :

 1. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เท่ากับ 5.995% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี
 3. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีผลในระหว่างวันที่ 1กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 4. กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life)
  • กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยทำประกัน Credit Life 70%/70% กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 70%ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา) และให้ลูกค้า Top up ประกันอัคคีภัยรวมในวงเงินกู้
  • กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยทำประกัน Credit Life 100%/100% กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 100% ของวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกัน 100% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา และให้ลูกค้า Top up ประกันอัคคีภัยรวมในวงเงินกู้
  • รับประกันภัยโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันของบมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
  • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองและการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.) หรือ www.fwd.co.th

โปรโมชั่น

1. ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน

เงื่อนไขฟรีค่าประเมินหลักประกัน

ลูกค้าต้องทำการประเมินหลักประกัน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 และเบิกใช้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ 30 กันยายน 2565

เงื่อนไขหลักประกันที่ได้รับ ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน

 • ที่อยู่อาศัยพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, อาคารชุด, อาคารพาณิชย์ และทาวน์เฮาส์ เท่านั้น
 • ที่ดินว่างเปล่า เนื้อที่ไม่เกิน 3 ไร่ และอยู่ในเขตชุมชน
 • สำหรับหลักประกัน ข้อ 1. และ 2. ต้องปลอดภาระเท่านั้น
 • สำหรับหลักประกันติดขายฝาก / จำนองบุคคลภายนอก ต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเท่านั้น
 • (กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ธนาคาร จะยังคงเรียกเก็บค่าประเมินหลักประกันตามอัตราปกติ)

2. ฟรี ค่าจดจำนอง

ผู้กู้ต้องได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายวงเงินกู้สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป โดยเบิกใช้วงเงินสินเชื่อภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ 30 กันยายน 2565 และใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะเป็นผู้ชำระค่าจดจำนองให้สูงสุด 1% ของวงเงินกู้ ทั้งนี้หากผู้กู้ชำระหนี้คืนทั้งหมดภายใน 3 ปีแรก ทุกกรณี (รีไฟแนนซ์ ขาย หรือนำเงินส่วนตัวมาชำระเอง) ถือเป็นการผิดเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ผู้กู้ต้องชำระเงินค่าจดจำนองที่ธนาคารสำรองจ่าย คืนให้ธนาคารทั้งหมด (1% ของวงเงินกู้)

3. ฟรี บัตรกำนัล Lotus’s มูลค่า 500 บาท* สำหรับลูกค้าที่สมัครผ่านแอป SCB EASY

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้านคือเงินผ่านช่องทางแอป SCB EASY เท่านั้น จะได้รับบัตรกำนัล Lotus’s มูลค่า 500 บาท เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อบ้านคือเงินและจดจำนอง พร้อมเบิกใช้วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ 30 กันยายน 2565
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565
 • อัตราดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารจะจัดส่งบัตรกำนัล Lotus’s ให้แก่ลูกค้าภายใน 60 วันทำการ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ ไปยังที่อยู่ที่ติดต่อได้ที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับธนาคารเท่านั้น หลังสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 • สิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น ได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นได้
 • เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล Lotus’s เป็นไปตามที่ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด กำหนด ธนาคารไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบข้อโต้แย้งใดและเหตุการณ์ใด ๆ อันเกิดจากการใช้บริการ หากพบปัญหา หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Lotus’s Call Center โทร. 1712
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • ในกรณีที่ บัตรกำนัล Lotus’s หมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดส่งของอื่นที่มีราคาเท่าเทียมกันแทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash

1. เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

 • จำนวนเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท และผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี โดยระยะเวลาผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีมีผู้กู้ร่วมหลายคน จะใช้อายุของผู้กู้ที่น้อยที่สุด
 • รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นใน 1 วันทำการ เมื่อธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วนและได้รับราคาประเมินหลักประกันเฉพาะหลักประกันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • ทั้งนี้การอนุมัติวงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการพิจารณารายได้และมูลค่าหลักประกัน และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

2. สิทธิการทำประกันอัคคีภัยและประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

 • ลูกค้ามีสิทธิที่จะเลือกทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันรายใดก็ได้ตามความสมัครใครของลูกค้า
 • การทำประกันอัคคีภัยต้องมีทุนประกันภัยตามราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมที่ดินและรากฐาน)  และทำประกันภัยคุ้มครองตลอดระยะเวลาเงินกู้ (ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด
 • ธนาคารไม่ได้บังคับต้องทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life) เป็นสิทธิของลูกค้าที่จะเลือกทำหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร

3. เงื่อนไขเกี่ยวกับเจ้าของหลักประกัน

 • กรรมสิทธิ์ของคนอื่นประกอบด้วย (1)บิดา,มารดา หรือพี่น้องที่มีบิดามารดาเดียวกันกับผู้กู้/ผู้กู้ร่วม (กรณีวงเงินกู้มากกว่า 10 ล้านบาท ต้องไม่มีส่วนที่ประกอบธุรกิจและกรรมสิทธิ์ของผู้กู้/ผู้กู้ร่วมและไม่ใช่อาคารพาณิชย์) (2) บุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของบิดา,มารดา หรือพี่น้องที่มีบิดามารดาเดียวกับผู้กู้/ผู้กู้ร่วม โดยต้องมีเอกสารลงนามยินยอมกรรมสิทธิ์ให้ผู้กู้/ผู้กู้ร่วมให้สามารถนำมากู้กับธนาคาร โดยวงเงินกู้ต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท

ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน

 • กรณีบ้านเดี่ยว 5,000 บาท ต่อหลัง (ไม่รวม VAT)
 • กรณีทาวน์เฮ้าส์, บ้านแฝด และห้องชุด 3,450 บาท ต่อยูนิต (ไม่รวม VAT)
 • ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร

ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

 • ยกเว้น

ค่าอากรแสตมป์

 • 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าจดจำนอง

 • 1% ของวงเงินกู้

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

 • ตามอัตราของบริษัทประกัน

ข้อควรรู้สำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติไทย
ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ ไม่เกิน 65 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

 1. สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน และ รูปถ่ายบนหน้าบัตร หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ใช้สำหรับคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เพิ่มเติม

เอกสารหลักประกัน

 1. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (สำเนาโฉนด หน้า/หลัง)
 2. หนังสือแจ้งข้อมูลหลักประกัน (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาธนาคาร)
 3. ภาพถ่ายหลักประกัน

เพิ่มเติม

เอกสารยืนยันรายได้

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
 2. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้มีธุรกิจส่วนตัว

 1. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
 2. ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
 3. สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 4. หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า

ผู้มีอาชีพอิสระ

 1. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

เพิ่มเติม

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ