รายละเอียดสินเชื่อรถใหม่

บริการสินเชื่อรถยนต์รูปแบบใหม่จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ให้คุณได้รับอัตราดอกเบี้ยผ่อนรถในราคาเบาๆมาพร้อมกับความสะดวกสบาย ของบริการระดับ World Class รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ และผ่อนชำระนานสูงสุด 84 งวด โดยไม่ต้องนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน และยังสามารถโอนสิทธิเช่าซื้อให้บุคคลอื่นได้อีกด้วย
สะดวกและรวดเร็ว

สะดวกและรวดเร็ว

เราจะไม่ปล่อยให้คุณต้องติดอยู่กับการรอคอย เติมเต็มทุกความต้องการให้เป็นจริงด้วยขั้นตอนการขอสมัครสินเชื่อง่ายๆ ที่สะดวกและรวดเร็ว
หมดกังวลเรื่องแผนการผ่อนชำระ

หมดกังวลเรื่องแผนการผ่อนชำระ

เพราะเราจะช่วยคุณจัดสรรเงื่อนไขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอายุสัญญา หรือจำนวนเงินเรียกเก็บในแต่ละงวดให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของคุณอย่างลงตัว
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่าง 2.20% – 5.60% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเท่ากับ 4.20 % - 9.94 % ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้อาจมึการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งไม่เกินตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ

  • ต้องมีอายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
  • ต้องมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายหน้าบัตร

เอกสารยืนยันที่อยู่

เอกสารจากหน่วยงานของรัฐที่ระบุที่อยู่ของคุณ

เอกสารยืนยันรายได้

สลิปเงินเดือนปัจจุบัน สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท

 

กรณีเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และใบทะเบียนพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน

เพิ่มเติม

เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการทำประกันภัย

เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด โดยจะเรียกเก็บด้วยวิธีการหักจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

หมายเหตุ

อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามประกาศที่ธนาคารกำหนด / ธนาคารขอสงวนสิทธิในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ทราบ และ/หรือประกาศแจ้งเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของธนาคาร 

 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ