รายละเอียดการลงทุน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ การลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณและช่วยลดหย่อนภาษี SCB มีกองทุน RMF ที่มีการลงทุนที่หลากหลายให้คุณเลือกลงทุน โดยไม่มีการจ่ายเงินปันผล เน้นเพื่อมีเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณ

คลิกดูรายชื่อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ใครๆ ก็ลงทุน RMF ได้

ใครๆ ก็ลงทุน RMF ได้

ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ที่ไม่มีนายจ้างและไม่สามารถจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้, พนักงานบริษัทเอกชน หรือข้าราชการที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ก็สามารถลงทุนใน RMF ได้
เงื่อนไขการลงทุนเพื่อประโยชน์ทางภาษี

เงื่อนไขการลงทุนเพื่อประโยชน์ทางภาษี

  • เงื่อนไขการซื้อ: ซื้อต่อเนื่องทุกปี
  • เงื่อนไขการขายคืน: ลงทุนมากกว่า 5 ปี และอายุเกิน 55 ปี
  • การลงทุนสูงสุด: 15% ของเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 500,000 บาท (เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กบข., ประกันชีวิตชนิดบำนาญ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน)
  • การลงทุนขั้นต่ำ: 3% ของเงินได้พึงประเมิน หรือ 5,000 บาท โดยเลือกจำนวนที่ต่ำกว่า
  • การนับปี: นับวันชนวันที่ลงทุน ถึงจะคิดเป็น 1 ปี
เพิ่มเติม

คำเตือนสำหรับนักลงทุน

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน LTF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน RMF/LTF จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ พร้อมเงินเพิ่ม
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ รับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

ช่องทางการติดต่อ

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ