รายละเอียดการลงทุน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนใน “หุ้น” ระยะยาวไม่ต่ำกว่า 65 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีทั้งกองทุนที่จ่ายเงินปันผลและไม่จ่ายเงินปันผล ผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มแม้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก RMF หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ SCBAM มีหลากหลายกองทุน LTF ให้คุณเลือกลงทุนด

คลิกดูรายชื่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

รับผลตอบแทนลงทุนในหุ้น

รับผลตอบแทนลงทุนในหุ้น

ได้โอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น ไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี สามารถรับคำสั่ง ซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยน เข้า/ออก ได้ทุกวันทำการของธนาคาร
เงื่อนไขการลงทุนเพื่อประโยชน์ทางภาษี

เงื่อนไขการลงทุนเพื่อประโยชน์ทางภาษี

  • เงื่อนไขการซื้อ: ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี
  • เงื่อนไขการขายคืน: ซื้อก่อนปี 2559 ลงทุนมากกว่า 5 ปี ปฏิทิน / ซื้อตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ลงทุนมากกว่า 7 ปี ปฏิทิน
  • การลงทุนสูงสุด: 15% ของเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 500,000 บาท
  • การลงทุนขั้นต่ำ: ไม่มี ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่บลจ. กำหนด
  • การนับปี: ซื้อช่วงไหนของปี ก็นับเป็น 1 ปี และขายแบบ FIFO คือซื้อปีไหนก่อนขายออกก่อน

คำเตือนสำหรับนักลงทุน

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน LTF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน RMF/LTF จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ พร้อมเงินเพิ่ม
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ รับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

ช่องทางการติดต่อ

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ