ระบบปฏิบัติการที่รองรับการใช้งานแอป SCB EASY

เพื่อความปลอดภัยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานทางด้านการเงิน แอป SCB EASY รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป และระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 14 ขึ้นไป โดยมีข้อจำกัดว่า หากอุปกรณ์มีการ Root (Android) หรือ Jailbreak (iOS) การใช้งานแอป SCB EASY จะไม่สามารถทำได้ เพื่อปกป้องข้อมูลและรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานทุกคน

 


 


วิธีการตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่

ระบบปฏิบัติการ iOS

 1. เข้า Setting(การตั้งค่า)

 2. เลือก General(ทั่วไป)

 3. เลือก About(เกี่ยวกับ)

 4. ตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ Software Version (เวอร์ชันซอฟแวร์)

   

ระบบปฏิบัติการ Android

 1. เข้า Setting (การตั้งค่า)

 2. เลือก About Phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์)

 3. เลือก Software Info.(ข้อมูลซอฟต์แวร์)

 4. ตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ Android Version (เวอร์ชัน Android)

   


 


วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

 

ระบบปฏิบัติการ iOS

 

 

1. เข้า Setting (การตั้งค่า)

 

 

 

2. เลือก General (ทั่วไป)

 

 

 

3. เลือก Software Update (รายการอัปเดตซอฟแวร์)

 

 

 

4. เลือก Download and Install (เลือกดาวน์โหลดและติดตั้ง)

 

 

ระบบปฏิบัติการ Android

 

 

1. เข้า Setting (การตั้งค่า)

 

 

 

2. เลือก Software Update(อัปเดตซอฟต์แวร์)

 

 

 

3. เลือก Download and Install (เลือกดาวน์โหลดและติดตั้ง)

 

 


 
 

วิธีการตรวจสอบว่าโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้มีการ Root หรือ Jailbreak

ระบบปฏิบัติการ iOS

 1. ตรวจสอบโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของคุณว่ามีการติดตั้งแอปพลิเคชันชื่อ Cydia หรือไม่
 2. หากพบว่ามีแอปพลิเคชันดังกล่าว แสดงว่ามีการผ่านกระบวนการ Jailbreak

ระบบปฏิบัติการ Android

 1. ตรวจสอบโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของคุณว่ามีการติดตั้งแอปพลิเคชันชื่อ SuperSU หรือไม่
 2. หากพบว่ามีแอปพลิเคชันดังกล่าว แสดงว่ามีการผ่านกระบวนการ Jailbreak

 

 


วิธีการแก้ไขหากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้มีการ Root หรือ Jailbreak

1. ยกเลิก Root หรือ Jailbreak

ระบบปฏิบัติการ iOS (Jailbreak) – ยกเลิกด้วย iTunes

 1. เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

 2. เข้า iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์

 3. เลือก Restore iPhone(กู้คืน iPhone)

ระบบปฏิบัติการ Android (Root) – ยกเลิกด้วยแอป SuperSU

 1. เข้าแอป SuperSU

 2. เลือก Setting(การตั้งค่า)

 3. เลือก Full Unroot แล้วกดรีสตาร์ทโทรศัพท์ของท่าน

2. ติดต่อศูนย์บริการของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของท่าน