แจ้งการอัปเดตระบบปฏิบัติการเป็นเวอร์ชันล่าสุด และการ Root/Jailbreak

เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเรียนให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ลูกค้าที่ใช้แอป SCB EASY ในระบบปฏิบัติการ iOS รุ่นที่ต่ำกว่า 10.3.4 และ Android รุ่นที่ต่ำกว่า 6 รวมถึงอุปกรณ์มือถือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของท่านที่มีการ Root/Jailbreak จะไม่สามารถใช้งานแอป SCB EASY ได้อีกต่อไป ดังนั้น ธนาคารไทยพาณิชย์ขอแนะนำให้ลูกค้าแอป SCB EASY อัพเดตอัปเดตระบบปฏิบัติการ และตรวจสอบการ Root/Jailbreak ของท่าน

ทั้งนี้ กรณีที่ท่านได้ทำรายการคำสั่งโอนเงิน/ชำระเงินไว้ล่วงหน้าในแอป SCB EASY (“คำสั่งล่วงหน้า”) ธนาคารจะดำเนินการตามรายการคำสั่งล่วงหน้าต่อไป แม้ท่านจะไม่สามารถใช้งานแอป SCB EASY ได้ตามข้างต้น ทั้งนี้ ธนาคารจะดำเนินการดังกล่าวจนกว่าท่านจะทำรายการยกเลิกคำสั่งล่วงหน้าผ่านแอป SCB EASY หรือวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB CALL CENTER. 02-777-7777

 

 


 


วิธีการตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่

ระบบปฏิบัติการ iOS

 1. เข้า Setting(การตั้งค่า)

 2. เลือก General(ทั่วไป)

 3. เลือก About(เกี่ยวกับ) 

 4. ตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ Software Version (เวอร์ชันซอฟแวร์)

   

ระบบปฏิบัติการ Android

 1. เข้า Setting (การตั้งค่า)

 2. เลือก About Phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์)

 3. เลือก Software Info.(ข้อมูลซอฟต์แวร์) 

 4. ตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ Android Version (เวอร์ชัน Android)

   


 


วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

 

ระบบปฏิบัติการ iOS

 

 

1. เข้า Setting (การตั้งค่า)

 

 

 

2. เลือก General (ทั่วไป)

 

 

 

3. เลือก Software Update (รายการอัปเดตซอฟแวร์)

 

 

 

4. เลือก Download and Install (เลือกดาวน์โหลดและติดตั้ง)

 

 

ระบบปฏิบัติการ Android

 

 

1. เข้า Setting (การตั้งค่า)

 

 

 

2. เลือก Software Update(อัปเดตซอฟต์แวร์)

 

 

 

3. เลือก Download and Install (เลือกดาวน์โหลดและติดตั้ง)

 

 


 
 

วิธีการตรวจสอบว่าโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้มีการ Root หรือ Jailbreak

ระบบปฏิบัติการ iOS

 1. ตรวจสอบโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของคุณว่ามีการติดตั้งแอปพลิเคชันชื่อ Cydia หรือไม่
 2. หากพบว่ามีแอปพลิเคชันดังกล่าว แสดงว่ามีการผ่านกระบวนการ Jailbreak

ระบบปฏิบัติการ Android

 1. ตรวจสอบโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของคุณว่ามีการติดตั้งแอปพลิเคชันชื่อ SuperSU หรือไม่
 2. หากพบว่ามีแอปพลิเคชันดังกล่าว แสดงว่ามีการผ่านกระบวนการ Jailbreak

 

 


วิธีการแก้ไขหากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้มีการ Root หรือ Jailbreak

1. ยกเลิก Root หรือ Jailbreak

ระบบปฏิบัติการ iOS (Jailbreak) – ยกเลิกด้วย iTunes

 1. เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

 2. เข้า iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์

 3. เลือก Restore iPhone(กู้คืน iPhone)

ระบบปฏิบัติการ Android (Root) – ยกเลิกด้วยแอป SuperSU

 1. เข้าแอป SuperSU

 2. เลือก Setting(การตั้งค่า)

 3. เลือก Full Unroot แล้วกดรีสตาร์ทโทรศัพท์ของท่าน

2. ติดต่อศูนย์บริการของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของท่าน