พกบัตรไว้อุ่นใจ ต้องการใช้เงินเมื่อไหร่ก็หยิบมาถอนเงินใช้ได้ตลอดเวลาไปหาหมอเงินประกัน
ไม่พอจ่าย


เจอชุดในฝันลดราคา
แต่เงินเดือนยังไม่ออก


อยากซื้อของแต่วงเงิน
บัตรเครดิตเต็ม

Speedy Cash คืออะไร

บริการสินเชื่อเงินสดส่วนบุคคลที่ทางธนาคารจะอนุมัติวงเงินให้ลูกค้าไว้ใช้จ่าย แล้วแต่ความประสงค์ของลูกค้า โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลคํ้าประกัน โดยลูกค้าสามารถเบิกถอนวงเงิน ดังกล่าวได้ด้วยบัตรกดเงินสดจากตู้ ATM หรือ ตู้ ATM POOL ทั่วประเทศ ศึกษาเพิ่มเติม >>>ตารางอัตราดอกเบี้ยสำหรับบัตรกดเงินสด Speedy Cash และ Speedy Cash E-Card

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

วงเงินสินเชื่อ
ที่ได้รับอนุมัติ(บาท)
ลูกค้า SCB Payroll
3 รอบบัญชีแรก รอบบัญชี 4 เป็นต้นไป
≥ 300,000 0% 16%
100,000 - 299,999 0% 20%
50,000 - 99,999 0% 22%
10,000 - 49,999 0% 24%

สำหรับลูกค้าทั่วไป

กลุ่มลูกค้า วงเงินที่ได้
รับอนุมัติ (บาท)
3 รอบ
บัญชีแรก*
รอบบัญชีที่ 4
เป็นต้นไป
พนักงานประจำ >=300,000 0% 19%
100,000-299,999 0% 22%
10,000-99,999 0% 25%
เจ้าของกิจการ 10,000-299,999 0% 25%
>=300,000 0% 22%

เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด Speedy Cash และ Speedy Cash E-Card

  1. สิทธิพิเศษ 0% นี้สาหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่สมัครผ่านช่องทาง SCB Easy Application ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น
  2. ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 3 รอบบัญชีแรกโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
    - ต้องมีการกดใช้เงินภายใน 1 เดือน หลังจากที่ได้รับอนุมัติ
    - ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 2 รอบบัญชีแรก
    - รอบบัญชีที่ 3 ต้องมียอดคงค้างตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และจะต้องไม่ผิดนัดชำระหลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติตามวงเงินอนุมัติ
  3. ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกาหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  4. สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

การใช้งานบัตรกดเงินสด Speedy Cash e-Card

เติมเงินสดในกระเป๋า แล้วมาลุยกันต่อ บัตรเดบิต SCB ให้คุณมีเงินก้อนพร้อมใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อจำเป็นต้องใช้เงินก้อน คุณสามารถใช้บัตรเดบิตกดเงินสดจากวงเงินสินเชื่อของบัตร Speedy Cash ที่ตู้ ATM SCB ได้ทันที กดฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม ตามขั้นตอนด้านล่าง

1. สอดบัตรเดบิตของคุณที่ตู้ ATM SCB และใส่รหัสเหมือนการกดเงินตามปกติ

2. เลือก “สอบถามยอด/ถอน/บริจาค”

3. เลือกถอนเงินจากบัญชี “ออมทรัพย์”
ทำรายการแล้วเลือก “บริการอื่นๆ”

4. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ แล้วกด “ถูกต้อง” เช่น ต้องการใช้เงินสดทั้งหมด 30,000 บาท แต่มีเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ 5,000 บาท

5. หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการถอนเงินที่เหลือจากบัญชีออมทรัพย์ของคุณ และวงเงินสินเชื่อ Speedy Cash เพิ่มเติมตามจำนวนเงินที่ยังขาดให้โดยอัตโนมัติกด “ต้องการ” และรับเงินจากตู้ ATM SCB ได้ทันที

คู่มือการใช้งาน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่