รายละเอียดสินเชื่อ

บัตรกดเงินสด Speedy Cash จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร และไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เบิกเงินด่วนได้ทันใจได้จากตู้ ATM ทั่วประเทศ ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดและไม่คิดดอกเบี้ยหากไม่มีการเบิกถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อ เพื่อให้คุณพร้อมรับมือรับทุกเหตุการณ์ฉุกเฉินในชีวิตอย่างอุ่นใจ

สมัครง่ายไม่ยุ่งยาก

สมัครง่ายไม่ยุ่งยาก

เราจะไม่ปล่อยให้คุณต้องติดอยู่กับการรอคอย เติมเต็มทุกความต้องการให้เป็นจริงด้วยขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสดง่ายๆ และสะดวก เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินฉุกเฉินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้
ข้อเสนอเบาๆ ให้คุณสบาย

ข้อเสนอเบาๆ ให้คุณสบาย

หมดกังวลเรื่องแผนการผ่อนชำระ เพราะเราจะช่วยคุณจัดสรรเงื่อนไขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอายุสัญญาหรือจำนวนเงินเรียกเก็บในแต่ละงวดให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของคุณได้อย่างลงตัว

ทางเลือกใหม่! สำรองเงินสดในบัญชีออมทรัพย์ พร้อมใช้ 24 ชม.

รับดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 3 รอบบัญชี

Power Boost บัญชีออมทรัพย์ของคุณ ให้ทุกการใช้จ่ายไม่สะดุด ด้วย Speedy Cash e-card มีเงินสดสำรองพร้อมใช้ทันทีเมื่อต้องการ สมัครง่าย สมัครฟรี ผ่านแอป SCB EASY ไม่เบิกใช้ ไม่เสียดอกเบี้ย

 

SPEEDY CASH e-card

Power Boost บัญชีออมทรัพย์ของคุณ ให้ทุกการใช้จ่ายไม่สะดุด เพราะมีเงินสดสำรองพร้อมใช้ทันทีเมื่อต้องการ

สมัครออนไลน์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ Speedy Cash e-card

 

มีวงเงินพร้อมใช้ในบัญชีออมทรัพย์ 24 ชม.

 

สมัครง่าย ผ่านแอป SCB EASY

 

วงเงินอนุมัติสูงสุด 1.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

 

เลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวน หรือชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในแต่ละรอบบัญชีได้*

 

ขั้นตอนสมัคร Speedy Cash e-card ง่ายๆ

 

1. เลือกสมัครสินเชื่อและบัตรเครดิต

2. เข้าหน้า Speedy Cash

3. เลือกวงเงินและระยะเวลา

4. ระบุรหัสอ้างอิง 1 สำหรับรหัสพนักงานขาย

5. เลือกบัตรเดบิต และรูปแบบการผ่อนชำระ

 

 

อัตราดอกเบี้ยสำหรับบัตรกดเงินสด Speedy Cash

 

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

 

วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

ลูกค้า SCB Payroll

3 รอบบัญชีแรก

รอบบัญชี 4 เป็นต้นไป

≥ 300,000 0% 16%
100,000 - 299,999 0% 20%
50,000 - 99,999 0% 22%
10,000 - 49,999 0% 24%

 

สำหรับลูกค้าทั่วไป

 

กลุ่มลูกค้า

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

3 รอบบัญชีแรก*

รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป

พนักงานประจำ ≥ 100,000 0% 22%
10,000 - 99,999 0% 25%
เจ้าของกิจการ ≥ 10,000 0% 25%


 

อัตราดอกเบี้ยสำหรับ Speedy Cash E-Card

 

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

 

วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

ลูกค้า SCB Payroll

3 รอบบัญชีแรก

รอบบัญชี 4 เป็นต้นไป

≥ 300,000 0% 16%
100,000 - 299,999 0% 20%
50,000 - 99,999 0% 22%
10,000 - 49,999 0% 24%

 

สำหรับลูกค้าทั่วไป

 

กลุ่มลูกค้า

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

3 รอบบัญชีแรก*

รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป

พนักงานประจำ ≥ 300,000 0% 18%
100,000 - 299,999 0% 20%
10,000 - 99,999 0% 25%
เจ้าของกิจการ ≥ 300,000 0% 22%
10,000-299,999 0% 25%

 

เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด Speedy Cash และ Speedy Cash E-Card

 1. สิทธิพิเศษ 0% นี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่สมัครและขอสินเชื่อ Speedy Cash หรือ Speedy Cash E-Card ผ่านช่องทาง SCB Easy Application ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 โดยดำเนินการตามเงื่อนไขของอัตราดอกเบี้ย 0% เท่านั้น
 2. ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 3 รอบบัญชีแรกโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  - ต้องมีการกดใช้เงินภายใน 1 เดือน หลังจากที่ได้รับอนุมัติ
  - ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 2 รอบบัญชีแรก
  - รอบบัญชีที่ 3 ต้องมียอดคงค้างตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และจะต้องไม่ผิดนัดชำระหลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติตามวงเงินอนุมัติ
 3. อัตราดอกเบี้ยผิดนัดไม่เกิน 25% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญา + ส่วนเพิ่มร้อยละ 3) ของยอดคงค้างทั้งหมด
 4. ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดาเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 5. สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขบริการ

1. ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี

2. รายได้ขั้นต่ำ

    - 10,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)

    - 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ

3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

เพิ่มเติม

เอกสารยืนยันรายได้

 • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)

 

 • สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)

เพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ

สมัครบัตรกดเงินสดอนุมัติเร็ว Speedy Cash  ง่าย ๆ ให้คุณได้เงินก้อนไปใช้ยามฉุกเฉินตลอด 24 ชม. ถอนเงินได้จาก ตู้ ATM ทั่วประเทศ พร้อมข้อเสนอเบา ๆ ให้คุณไม่ต้องกังวลคิดเรื่องการผ่อนชำระเพราะเราช่วยจัดการให้เหมาะกับค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดให้คุณอย่างพอดี