พกบัตรไว้อุ่นใจ ต้องการใช้เงินเมื่อไหร่ก็หยิบมาถอนเงินใช้ได้ตลอดเวลา


 

 

ไปหาหมอเงินประกัน
ไม่พอจ่าย

 

 

เจอชุดในฝันลดราคา
แต่เงินเดือนยังไม่ออก

 

 

อยากซื้อของแต่วงเงิน
บัตรเครดิตเต็ม

 

Speedy Cash คืออะไร

บริการสินเชื่อเงินสดส่วนบุคคลที่ทางธนาคารจะอนุมัติวงเงินให้ลูกค้าไว้ใช้จ่าย แล้วแต่ความประสงค์ของลูกค้า โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลคํ้าประกัน โดยลูกค้าสามารถเบิกถอนวงเงิน ดังกล่าวได้ด้วยบัตรกดเงินสดจากตู้ ATM หรือ ตู้ ATM POOL ทั่วประเทศ ศึกษาเพิ่มเติม >>>ตารางอัตราดอกเบี้ยสำหรับบัตรกดเงินสด Speedy Cash

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

วงเงินสินเชื่อ
ที่ได้รับอนุมัติ(บาท)
ลูกค้า SCB Payroll
3 รอบบัญชีแรก รอบบัญชี 4 เป็นต้นไป
≥ 150,000 0% 18%
10,000 - 149,999 0% 25%

สำหรับลูกค้าทั่วไป

กลุ่มลูกค้า วงเงินที่ได้
รับอนุมัติ (บาท)
3 รอบ
บัญชีแรก*
รอบบัญชีที่ 4
เป็นต้นไป
พนักงานประจำ ≥ 100,000 0% 25%
10,000-99,999 0% 28%
เจ้าของกิจการ ≥ 10,000 0% 28%

 

*เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด Speedy Cash

  • แคมเปญ 0% นี้สำหรับลูกค้าที่สมัครผ่านช่องทาง SCB Easy Application ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 เท่านั้น
  • ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชีแรกนี้ เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อ และมีการใช้ และมียอดคงค้างไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และจะต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้ หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติตามวงเงินอนุมัติ
  • กรณีผิดนัดชำระ ดอกเบี้ยผิดนัดจะถูกปรับไปที่อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (28%) โดยคำนวณตั้งแต่วันแรกที่มีการใช้วงเงิน

เงื่อนไขรวม

  • หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  • สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร. 02-777-7777

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่