ลักษณะบริการ

SCB ให้บริการรับตั๋วเงินเรียกเก็บขาเข้าพร้อมเอกสารการค้าที่ส่งมาจากธนาคารผู้ส่งออกเพื่อส่งมอบให้กับผู้นำเข้า ซึ่งผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารก่อนได้รับมอบเอกสารนั้น
ผู้นำเข้าจะต้องแจ้งผู้ส่งออก ให้ส่งเอกสารผ่านธนาคารผู้ส่งออกมายัง SCB ตามที่อยู่ ดังนี้
Siam Commercial Bank Public Company Limited
ATTN: International Trade Operations
G Tower Grand Rama 9, 17th Floor, North Wing 9
Rama 9 Road, Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand
เมื่อได้รับตั๋วเงินเรียกเก็บ SCB จะแจ้งผู้นำเข้าให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับมอบเอกสาร โดยทั่วไปจะมีเงื่อนไขอยู่ 2 กรณี คือ
  • ชำระเงินเพื่อขอรับเอกสาร (documents against payment: D/P)
  • รับรองตั๋วแลกเงินเพื่อขอรับเอกสาร (documents against acceptance: D/A)

จุดเด่นของบริการ

รองรับตั๋วเรียกเก็บที่ส่งมาจากธนาคารผู้ส่งออกจากทุกทวีป ผ่านเครือข่ายธนาคารพันธมิตรทั่วโลก
บริการแจ้งตั๋วเงินเรียกเก็บให้ผู้นำเข้าทราบทันที เพื่อให้คุณสามารถรับมอบเอกสารและนำไปออกสินค้าได้อย่างรวดเร็ว 1
สะดวกกับศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ
หมายเหตุ:
1 กรณี SCB ได้รับเอกสารสินค้าเข้าก่อนเวลา 16.00 น. SCB จะแจ้งผลการตรวจเอกสารและสามารถรับเอกสารสินค้าเข้าได้ภายในวันทำการถัดไป

ขั้นตอนบริการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

มั่นใจ
ได้รับเอกสารทางการค้าอย่างถูกต้อง แน่นอน จากธนาคารผู้ส่งออกทุกทวีป ผ่านเครือข่ายธนาคารพันธมิตรทั่วโลก
รวดเร็ว
รับเอกสารด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เมื่อเทียบกับวิธีการชำระเงินแบบ L/C สามารถนำไปออกสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
คล่องตัวสูง
สามารถบริหารช่วงเวลาชำระค่าสินค้าและเสริมสภาพคล่องธุรกิจได้ด้วยการใช้เทอมชำระเงิน และช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน
รับข้อมูลอัตโนมัติ
รับอีเมล trade outstanding report แสดงรายการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า ยอดที่เรียกเก็บ วันครบกำหนดชำระเงิน พร้อมชื่อคู่ค้า 2
สะดวก
ช่วยลดภาระการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมบริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB Business Call Center พร้อมให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:30 – 19:00 น.

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ