• รายละเอียดการติดต่อ
  • ยืนยันข้อมูล

บริการชำระค่าสินค้าขาเข้าตามตั๋วเงินเรียกเก็บ

ชำระเงินและรับเอกสารทางการค้า ด้วยวิธีง่าย ๆ และรวดเร็ว

ระบุประเภทธุรกิจ

ระบุรูปแบบขององค์กร

เราจะติดต่อคุณภายใน 48 ชม. ของเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.

กลับ

บริการที่คุณสนใจ

บริการชำระค่าสินค้าขาเข้าตามตั๋วเงินเรียกเก็บ