สำนักงานธนาคารในต่างประเทศ

สำนักงานต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่


หน่วยงาน

สำนักงานต่างประเทศ
สายการตลาดธุรกิจขนาดใหญ่ 3
สำนักงานใหญ่ ชั้น 9 โซน C

สถานที่ตั้ง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 8:30 - 17:30 น.

โทรศัพท์