สินเชื่อธุรกิจ


โปรโมชัน
“หมอไปต่อ”

สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายน้อยกว่า 75 ล้านบาทต่อปี

 • วงเงินรวมสูงสุด

  50 ล้านบาท*

 • ผ่อนนานสูงสุด

  30 ปี*

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น

  6.99% ต่อปี*

สนใจสมัคร

รายละเอียดโปรโมชัน
 

สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชัน “หมอไปต่อ”

·  วงเงินรวมสูงสุด 50 ล้านบาท* (รวมวงเงินสินเชื่อเดิมที่มีอยู่กับธนาคาร)

·  ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี*

สำหรับลูกค้าผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, สัตวแพทย์ และแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และแพทย์แผนจีน) ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือเป็นเจ้าของธุรกิจ 

สิทธิพิเศษจากธนาคาร (เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากทางธนาคารเท่านั้น)

1.  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6 เดือนแรก

 • กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือ พันธบัตร หรือ ซื้อสถานประกอบการ

ระยะเวลา

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย

เดือนที่ 1-6

6.99% ต่อปี

ตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น : MRR - 1.25% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด : MRR + 2.50% ต่อปี

 

 • กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ระยะเวลา

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย

เดือนที่ 1-6

8.99% ต่อปี

ตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น : MRR - 1.25% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด : MRR + 2.50% ต่อปี

 

2.  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6 เดือนแรก และ ฟรีค่าจดจำนองหลักประกัน 1% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

 • กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือ พันธบัตร หรือ ซื้อสถานประกอบการ

ระยะเวลา

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย

เดือนที่ 1-6

อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี

ตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น : MRR - 1.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด : MRR + 2.25% ต่อปี

 

เงื่อนไข : ฟรีค่าจดจำนองหลักประกัน 1% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ*

[ทั้งนี้ หากลูกค้าชำระหนี้คืนทั้งหมดภายใน 3 ปีแรก ทุกกรณี (รีไฟแนนซ์ ขาย หรือนำเงินส่วนตัวมาชำระเอง) ถือเป็นการผิดเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ลูกค้าต้องชำระเงินค่าจดจำนองที่ธนาคารสำรองจ่าย คืนให้ธนาคารทั้งหมด (1% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ)]


รายละเอียดโปรโมชันเพิ่มเติม คลิก

 

*เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติ การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด


MRR เป็นไปตามประกาศของธนาคาร อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ คลิก 


สนใจสมัคร

ระยะเวลาโปรโมชัน
 

ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 
ได้รับอนุมัติและเบิกใช้วงเงินสินเชื่อภายในวันที่ 15 เมษายน 2567

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโปรโมชัน
 

 • สินเชื่อผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ