การจะก้าวขึ้นสู่เวทีการค้าโลก การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญ การทำต้นทุนให้ต่ำลงเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้าม  ข้อมูลเชิงลึกและพันธมิตรที่มีศักยภาพ คือพลังที่จะส่งเสริมต่อยอดธุรกิจคุณให้ไปได้ไกลขึ้น

การจะก้าวขึ้นสู่เวทีการค้าโลก การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญ การทำต้นทุนให้ต่ำลงเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้าม  ข้อมูลเชิงลึกและพันธมิตรที่มีศักยภาพ คือพลังที่จะส่งเสริมต่อยอดธุรกิจคุณให้ไปได้ไกลขึ้น

ลดความเสี่ยง ลดต้นทุน เพิ่มพันธมิตร จัดหาแหล่งวัตถุดิบได้ทั่วโลก

 

ธุรกิจ SME ในไทยถือเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่การเติบโตนี้ไม่ควรอยู่แค่ในระดับประเทศเท่านั้น ควรเติบโตออกไปยังตลาดต่างประเทศด้วย เพื่อสร้างโอกาสที่เพิ่มมากขึ้น แต่โอกาสที่เพิ่มมากขึ้นก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น SME ที่ต้องการเติบโตในตลาดต่างประเทศซึ่งมีคู่แข่งที่มากกว่าจำเป็นต้องมีตัวช่วยและพันธมิตรที่ดีเพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีการค้าต่างประเทศ  วันนี้ SCB จึงมี 3 เคล็ดลับในการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ดังนี้

ลดความเสี่ยง ลดต้นทุน เพิ่มพันธมิตร จัดหาแหล่งวัตถุดิบได้ทั่วโลก

 

ธุรกิจ SME ในไทยถือเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่การเติบโตนี้ไม่ควรอยู่แค่ในระดับประเทศเท่านั้น ควรเติบโตออกไปยังตลาดต่างประเทศด้วย เพื่อสร้างโอกาสที่เพิ่มมากขึ้น แต่โอกาสที่เพิ่มมากขึ้นก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น SME ที่ต้องการเติบโตในตลาดต่างประเทศซึ่งมีคู่แข่งที่มากกว่าจำเป็นต้องมีตัวช่วยและพันธมิตรที่ดีเพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีการค้าต่างประเทศ  วันนี้ SCB จึงมี 3 เคล็ดลับในการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ดังนี้

​​​1. บริหารความเสี่ยง

 

สำหรับสิ่งที่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกทุกคนต้องเผชิญ นั่นคือ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะส่งผลให้รายได้หรือรายจ่ายที่แปลงกลับมาในรูปของเงินบาทมีความไม่แน่นอน ทำให้เกิดกำไร/ขาดทุนในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนได้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น เป็นสิ่งที่ยากต่อการคาดเดา แต่เราสามารถบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ง่ายๆ โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward)  เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สามารถล็อกอัตราแลกเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องกังวลกับค่าเงินในอนาคต ทำให้สามารถบริหารจัดการรายได้และต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. บริหารความเสี่ยง

 

สำหรับสิ่งที่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกทุกคนต้องเผชิญ นั่นคือ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะส่งผลให้รายได้หรือรายจ่ายที่แปลงกลับมาในรูปของเงินบาทมีความไม่แน่นอน ทำให้เกิดกำไร/ขาดทุนในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนได้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น เป็นสิ่งที่ยากต่อการคาดเดา แต่เราสามารถบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ง่ายๆ โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward)  เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สามารถล็อกอัตราแลกเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องกังวลกับค่าเงินในอนาคต ทำให้สามารถบริหารจัดการรายได้และต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


​​​2. ลดต้นทุน


แน่นอนไม่ว่าธุรกิจไหน ผู้ประกอบการย่อมต้องการหาวิธีบริหารต้นทุนให้ต่ำที่สุด และนั่นไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ซึ่งธุรกิจนี้การโอนเงินระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะโอนเงินออกเพื่อชำระค่าวัตถุดิบ หรือ โอนเงินเข้าจากการขายสินค้า ผู้ประกอบการต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนเป็นจำนวนหนึ่ง ดังนั้นหากผู้ประกอบการสามารถลดค่าโอนลงได้จะทำให้ต้นทุนรวมลดลง ผู้ประกอบการจึงควรเลือกช่องทางการโอนเงินที่คิดค่าธรรมเนียมการโอนถูกที่สุด หรือมีข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากธนาคาร

​​​2. ลดต้นทุน


แน่นอนไม่ว่าธุรกิจไหน ผู้ประกอบการย่อมต้องการหาวิธีบริหารต้นทุนให้ต่ำที่สุด และนั่นไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ซึ่งธุรกิจนี้การโอนเงินระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะโอนเงินออกเพื่อชำระค่าวัตถุดิบ หรือ โอนเงินเข้าจากการขายสินค้า ผู้ประกอบการต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนเป็นจำนวนหนึ่ง ดังนั้นหากผู้ประกอบการสามารถลดค่าโอนลงได้จะทำให้ต้นทุนรวมลดลง ผู้ประกอบการจึงควรเลือกช่องทางการโอนเงินที่คิดค่าธรรมเนียมการโอนถูกที่สุด หรือมีข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากธนาคาร

​​​3. เพิ่มพันธมิตร จัดหาแหล่งวัตถุดิบได้ทั่วโลก


ผู้ประกอบธุรกิจ ต้องไม่หยุดที่จะมองหาโอกาสใหม่ๆ เสมอ ดังนั้นต้องพร้อมที่จะสร้างคอนเน็กชั่นและหาคู่ค้าใหม่ๆ เพื่อทำการขยายตลาด หรือจัดหาซัพพลายเออร์จากทั่วโลกเพื่อให้ได้แหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้สามารถเปรียบเทียบคุณภาพและได้ราคาที่เหมาะสมมากที่สุด

​​3. เพิ่มพันธมิตร จัดหาแหล่งวัตถุดิบได้ทั่วโลก


ผู้ประกอบธุรกิจ ต้องไม่หยุดที่จะมองหาโอกาสใหม่ๆ เสมอ ดังนั้นต้องพร้อมที่จะสร้างคอนเน็กชั่นและหาคู่ค้าใหม่ๆ เพื่อทำการขยายตลาด หรือจัดหาซัพพลายเออร์จากทั่วโลกเพื่อให้ได้แหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้สามารถเปรียบเทียบคุณภาพและได้ราคาที่เหมาะสมมากที่สุด


SCB GLOBAL SOLUTIONS แพ็กเกจที่ออกแบบมาเพื่อผู้นำเข้า-ส่งออก โดยเฉพาะ


สำหรับผู้ประกอบการ SME นำเข้า-ส่งออก ที่กำลังอยากหาตัวช่วยเพื่อทำตามข้อแนะนำไปนั้น  ก็ขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่า ตอนนี้ SCB เขาจัดตัวช่วยมัดรวมเป็นแพ็กเกจ เพื่อตอบความต้องการไว้อย่างครบครัน กับ SCB GLOBAL SOLUTIONS  ที่จะช่วยสนับสนุน SME นำเข้า-ส่งออก ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง สะดวกและรวดเร็วโดยสามารถจองอัตราแลกเปลี่ยนราคาพิเศษผ่านออนไลน์  คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศในอัตราพิเศษเพื่อช่วยเซฟค่าใช้จ่าย  พร้อมบริการจับคู่คู่ค้าแบบเอ็กซ์คลูซีฟ  และมีรายชื่อของผู้ผลิตวัตถุดิบหลากหลายประเภทจากทั่วโลกเตรียมไว้ให้แล้ว

 

SCB GLOBAL SOLUTIONS แพ็กเกจที่ออกแบบมาเพื่อผู้นำเข้า-ส่งออก โดยเฉพาะ


สำหรับผู้ประกอบการ SME นำเข้า-ส่งออก ที่กำลังอยากหาตัวช่วยเพื่อทำตามข้อแนะนำไปนั้น  ก็ขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่า ตอนนี้ SCB เขาจัดตัวช่วยมัดรวมเป็นแพ็กเกจ เพื่อตอบความต้องการไว้อย่างครบครัน กับ SCB GLOBAL SOLUTIONS  ที่จะช่วยสนับสนุน SME นำเข้า-ส่งออก ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง สะดวกและรวดเร็วโดยสามารถจองอัตราแลกเปลี่ยนราคาพิเศษผ่านออนไลน์  คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศในอัตราพิเศษเพื่อช่วยเซฟค่าใช้จ่าย  พร้อมบริการจับคู่คู่ค้าแบบเอ็กซ์คลูซีฟ  และมีรายชื่อของผู้ผลิตวัตถุดิบหลากหลายประเภทจากทั่วโลกเตรียมไว้ให้แล้วแพ็กเกจนี้มอบสิทธิพิเศษดีๆ อะไรบ้าง?


แพ็กเกจนี้คือการมอบสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นจากบริการต่างๆ ของ SCB เพื่อช่วยเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ ทั้ง SCB FX Online,  SCB Business Net,  SCBTrade.com บริการบนระบบออนไลน์ ที่ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา

 

แพ็กเกจนี้มอบสิทธิพิเศษดีๆ อะไรบ้าง?


แพ็กเกจนี้คือการมอบสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นจากบริการต่างๆ ของ SCB เพื่อช่วยเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ ทั้ง SCB FX Online,  SCB Business Net,  SCBTrade.com บริการบนระบบออนไลน์ ที่ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา

 

SCB GLOBAL SOLUTIONS PACKAGE

แพ็กเกจรับ-จ่ายเงิน เพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

SCB GLOBAL SOLUTIONS PACKAGE

แพ็กเกจรับ-จ่ายเงิน เพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

สนใจสมัครแพ็กเกจต้องติดต่ออย่างไร?


สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครใช้บริการได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564   ใช้สิทธิประโยชน์ได้ถึง 30 มิถุนายน 2565
สำหรับผู้ประกอบการที่สมัครแล้ว สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ดึง 31 ธันวาคม 2565

สอบถามเงื่อนไขการขอสินเชื่อและข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ และ SCB Business Call Center โทร.0 2722 2222     

สนใจสมัครแพ็กเกจต้องติดต่ออย่างไร?


สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครใช้บริการได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564   ใช้สิทธิประโยชน์ได้ถึง 30 มิถุนายน 2565
สำหรับผู้ประกอบการที่สมัครแล้ว สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ดึง 31 ธันวาคม 2565

สอบถามเงื่อนไขการขอสินเชื่อและข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ และ SCB Business Call Center โทร.0 2722 2222     

นอกจากสิทธิพิเศษแล้ว บริการในแพ็กเกจนี้ดีอย่างไร?

SCB FX Online   

บริการซื้อขายเงินต่างประเทศผ่านออนไลน์  สะดวกและรวดเร็ว เป็นบริการที่ลูกค้าสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนวินาทีต่อวินาที พร้อมทั้งซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเองได้แบบ Real-Time และจองอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าได้เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (กรณีลูกค้ามีวงเงิน FX Forward กับธนาคาร)

 

นอกจากสิทธิพิเศษแล้ว บริการในแพ็กเกจนี้ดีอย่างไร?

 

SCB FX Online   

 

บริการซื้อขายเงินต่างประเทศผ่านออนไลน์  สะดวกและรวดเร็ว เป็นบริการที่ลูกค้าสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนวินาทีต่อวินาที พร้อมทั้งซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเองได้แบบ Real-Time และจองอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าได้เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (กรณีลูกค้ามีวงเงิน FX Forward กับธนาคาร)

 

SCB Business Net

 

ช่องทางการทำธุรกรรมการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี ทำรายการโอนเงิน ชำระเงิน และดูรายงานการเรียกเก็บเงิน รวมทั้งรายงานประเภทต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมั่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล

 

SCB Business Net

 

ช่องทางการทำธุรกรรมการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี ทำรายการโอนเงิน ชำระเงิน และดูรายงานการเรียกเก็บเงิน รวมทั้งรายงานประเภทต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมั่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล

 

SCB Trade Portal

 

บริการข้อมูลการค้าต่างประเทศ  เป็นบริการที่ให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวของธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ทันต่อเหตุการณ์ ครบครันครอบคลุมกว่า 185 ประเทศทั่วโลก

 

SCB Trade Portal

 

บริการข้อมูลการค้าต่างประเทศ  เป็นบริการที่ให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวของธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ทันต่อเหตุการณ์ ครบครันครอบคลุมกว่า 185 ประเทศทั่วโลก

 

SCB Trade Club

 

เอกสิทธิ์พิเศษเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย บริการจับคู่ธุรกิจแบบเอ็กซ์คลูซีฟ มากกว่า 21,000 ราย กว่า 60 ประเทศทั่วโลก  จาก 13 ธนาคารชั้นนำทั่วโลก

SCB Trade Club

 

เอกสิทธิ์พิเศษเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย บริการจับคู่ธุรกิจแบบเอ็กซ์คลูซีฟ มากกว่า 21,000 ราย กว่า 60 ประเทศทั่วโลก  จาก 13 ธนาคารชั้นนำทั่วโลก

ธุรกิจการค้าต่างประเทศ คือการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ขยายธุรกิจไปได้ไกลกว่าเดิมหลายเท่าตัว ฉะนั้นจงอย่ากลัวที่จะก้าวออกไปข้างหน้า  เพื่อพบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่  เพียงแค่ทำให้ทุกๆ ก้าวของคุณมีความพร้อม โดยอาจมองหาธนาคารที่สามารถให้การสนับสนุนทุกย่างก้าวของคุณ

SCB GLOBAL SOLUTIONS

 • อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษดีกว่าราคาประกาศธนาคาร
 • อัตราค่าธรรมเนียมโอนเงินราคาพิเศษ
 • บริการจับคู่พันธมิตร
 • ข้อมูลเชิงลึกการค้าต่างประเทศ


ข้อมูลเพิ่มเติม
https://scbsme.scb.co.th/products-detail/sme-digital-campaign-smart-trade

 

 

ธุรกิจการค้าต่างประเทศ คือการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ขยายธุรกิจไปได้ไกลกว่าเดิมหลายเท่าตัว ฉะนั้นจงอย่ากลัวที่จะก้าวออกไปข้างหน้า  เพื่อพบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่  เพียงแค่ทำให้ทุกๆ ก้าวของคุณมีความพร้อม โดยอาจมองหาธนาคารที่สามารถให้การสนับสนุนทุกย่างก้าวของคุณ

SCB GLOBAL SOLUTIONS

 • อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษดีกว่าราคาประกาศธนาคาร
 • อัตราค่าธรรมเนียมโอนเงินราคาพิเศษ
 • บริการจับคู่พันธมิตร
 • ข้อมูลเชิงลึกการค้าต่างประเทศ


ข้อมูลเพิ่มเติม
https://scbsme.scb.co.th/products-detail/sme-digital-campaign-smart-trade

 

 

แนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • SME Manee Free Solution

  โซลูชันที่ช่วยช่วยลดต้นทุน เพิ่มกำไร ฟรี! ค่าธรรมเนียม (สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายต่อปีมากกว่า 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท)

  เพิ่มเติม
 • sSME SME Manee Free Solution

  โซลูชันที่ช่วยช่วยลดต้นทุน เพิ่มกำไร ฟรี! ค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาทต่อปี

  เพิ่มเติม


 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ