รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 42,000 บาท* ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 และรับฟรี Trolley รุ่น PANSY มูลค่า 35,000 บาท* ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 67 - 31 ธ.ค. 67 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB PRIME ที่ Modernform (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67