บัตรเครดิต SCB Prime รับส่วนลดทุกวันสูงสุด 200 บาท/ครั้ง* พิิเศษทุกวันที่ 5 / 15 / 25 รับส่วนลดสูงสุด 500 บาท/ครั้ง* (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 - 31 ม.ค. 65