เอกสิทธิ์แห่งประสบการณ์เหนือระดับ

ความบันเทิงพิเศษที่คัดสรรมาให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมก่อนใครจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมทั้งการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่พิเศษ กิจกรรมแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร แม้กระทั่งการสัมมนาที่ให้ความรู้เชิงลึกด้านการลงทุน รวมทั้ง SCB ยังมีกิจกรรมร่วมแข่งขันกีฬากับผู้บริหารและสมาชิกของ SCB อีกด้วย

ประสบการณ์ความบันเทิงระดับโลก

ความบันเทิงพิเศษที่คัดสรรมาให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมก่อนใครจากทั่วทุกมุมโลก กับคอนเสิร์ค ละครเวที ภาพยนตร์ และโชว์พิเศษชื่อดังจากทุกมุมโลก นำท่านเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการผ่านการแสดงและเสียงเพลงในรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย น่าตื่นเต้น ประทับใจในทุกอารมณ์อย่างเต็มอิ่มทุกโสตสัมผัส

ประสบการณ์การท่องเที่ยวระดับเวิลด์คลาส

การเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมกิจกรรมแปลกใหม่ไม่เหมือนใครในสไตล์ SCB PRIVATE BANKING พาท่านสู่ดินแดนอันหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา การดำเนินชีวิต พร้อมสัมผัสประสบการณ์ในรูปแบบที่เหนือความคาดหมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว และการช้อปปิ้ง

SCB PRIVATE BANKING FLIGHT UPGRADE

อัพเกรดชั้นบัตรโดยสารสายการบินไทยสูงขึ้น 1 ระดับ

*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 62

- ที่สุดเหนือทุกเอกสิทธิ์แห่งการเดินทางใดๆ กับสิทธิ์อัพเกรดชั้นบัตรโดยสารของการบินไทย สูงขึ้นอีกหนึ่งระดับใน 43 เส้นทางบินในทวีปเอเชีย เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง

- เดินทางชั้นประหยัด (Economy Class) สามารถอัพเกรดเพื่อใช้บริการชั้นธุรกิจ (Business Class) หรือเดินทางชั้นธุรกิจ (Business Class) สามารถอัพเกรดเพื่อใช้บริการชั้นหนึ่ง (First Class)

สำรองที่นั่งบัตรโดยสารผ่าน SCB Travel Service โทร. 02 777 6741 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น./วันเสาร์ เวลา 9.00-13.00 น.)

*เงื่อนไขสำหรับสายการบินไทย: • การอัพเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจต้องซื้อบัตรโดยสารชั้น H/M/B เพื่ออัพเกรดเป็นชั้น J และการอัพเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารจากชั้นธุรกิจเป็นชั้นหนึ่งต้องซื้อบัตรโดยสารชั้น J/D เพื่ออัพเกรดเป็นชั้น P เท่านั้น • เงื่อนไขของบัตรโดยสารเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทการบินไทยฯ • สิทธิ์การอัพเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารนี้ สำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ จากกรุงเทพฯ ไปยัง 43 เส้นทางบินในทวีปเอเชีย โดยจำกัดระยะทางสูงสุด 3,600 ไมล์/เที่ยว และสงวนสิทธิ์ยกเว้นการอัพเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบิน TG614 • สามารถตรวจสอบข้อมูลเส้นทางบินและระยะทางได้ที่ ตารางอัพเกรดชั้นโดยสารการบินไทย http://www.thaiairways.com/frequent-fIyer/th/thai-andstar-alliance-airlines.htm. • สามารถใช้สิทธิ์อัพเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารได้ต่อเมื่อมีสถานะยืนยันการสำรองที่นั่งแล้วเท่านั้น • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรโดยสารจากรายการส่งเสริมการขายอื่น • หากมีกรณีพิพาทหรือข้อโต้แย้งให้คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด • สามารถใช้สิทธิ์อัพเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารได้ในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2562 โดยต้องสำรองที่นั่งและออกเดินทางภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2562 เท่านั้น หมายเหตุ : • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING บัตรหลักเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ที่ยังคงสถานะการเป็นลูกค้า SCB PRIVATE BANKING อยู่ ณ วันที่ทำรายการออกบัตรโดยสาร โดยคงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันที่ชำระในปี และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือนและยอดคงเหลือ ณ วันที่ใช้สิทธิ์ เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป • การใช้สิทธิ์จะถูกนับเมื่อทำการชำระเงิน และออกบัตรโดยสารแล้วเท่านั้น การจองเที่ยวบินแต่ยังไม่ได้ชำระเงินไม่ถือเป็นการใช้สิทธิ์ • ให้สิทธิ์อัพเกรดบัตรโดยสาร 1 ใบ (ไป-กลับ 1 รอบ) /12 รอบบัญชีบัตรเครดิต (นับจากวันอนุมัติบัตร) และไม่สามารถยกยอดหรือเก็บสิทธิ์ไปใช้ในปีถัดไปได้ • ต้องสำรองที่นั่งบัตรโดยสารและชำระค่าบัตรโดยสารด้วยบัตร SCB PRIVATE BANKING ผ่าน SCB Travel Service เท่านั้น

บริการห้องรับรองพิเศษชั้นธุรกิจของการบินไทย

* สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62

เพิ่มความสะดวกสบายให้ท่าน ด้วยบริการห้องรับรองพิเศษชั้นธุรกิจของสายการบินไทย (Royal Silk Lounge) เมื่อเดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศกับสายการบินไทย หรือสายการบินไทยสมายล์เพียงแสดงบัตร SCB PRIVATE BANKING พร้อม Boarding Pass เพื่อเข้ารับบริการได้ที่

 

* สนามบินสุวรรณภูมิ

- ภายในประเทศ: Concourse A 

- ระหว่างประเทศ: Concourse C (East-West) และ Concourse E (East-West) 

*สนามบินภูมิภาค 6 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, หาดใหญ่, ภูเก็ต, กระบี่ และขอนแก่น 

 

*เงื่อนไข: • สิทธิประโยชน์นี้ สำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING บัตรหลัก (ไม่รวมผู้ติดตาม) โดยคงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันที่ชำระในปี และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือนและยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป • สามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้ 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน (นับจากวันอนุมัติบัตร) โดยท่านสามารถใช้ห้องรับรองได้ 1 ครั้งต่อการเดินทางเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองแก่ผู้โดยสารท่านอื่นในทุกกรณี และต้องใช้สิทธิ์ดังกล่าวภายในวันที่ 31 ธ.ค. 62 เท่านั้น • สามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ได้เมื่อเดินทางกับสายการบินไทยหรือสายการบินไทยสมายล์ในเที่ยวบินภายในประเทศ • สามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้นานสุงสุด 2 ชั่วโมง 30 นาที/ครั้ง หากใช้เกินระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มตามอัตราที่บริษัทการบินไทยกำหนด โดยชำระเป็นเงินสด • การใช้บริการของห้องรับรองพิเศษนี้ไม่ครอบคลุมถึงบริการเสริมอื่น ๆ เช่น บริการนวด ห้องอาบน้ำ ฯลฯ หากต้องการใช้บริการเสริมดังกล่าว ผู้ถือบัตรต้องรับผิดชอบค่าใช้บริการเองในอัตราที่บริษัทการบินไทยกำหนด • สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการผ่านบัตร SCB PRIVATE BANKING กรณีใช้บริการเกินสิทธิ์ที่กำหนด • การใช้บริการห้องรับรองพิเศษเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทการบินไทย

PRIORITY PASS CARD

บริการห้องรับรองพิเศษ​ PRIORITY PASS ณ สนามบินชั้นนำทั่วโลก

* สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62

เอกสิทธิ์แห่งการเดินทางทั่วโลกดั่งคนพิเศษที่ให้ท่านและผู้ติดตามอีก 1 ท่านสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษของบัตร Priority Pass สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ณ สนามบินชั้นนำทั่วโลกกว่า 1,200 แห่ง ที่พร้อมให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่คัดสรรมา เพื่อการเดินทางต่างประเทศของท่านสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

เงื่อนไขสำหรับการใช้ห้องรับรองพิเศษของบัตร Priority Pass : • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING บัตรหลักเท่านั้น (เฉพาะผู้ที่ได้ทำการเปิดใช้บัตรแล้ว) • สิทธิประโยชน์นี้ครอบคลุมถึงผู้ติดตามที่ร่วมเดินทางด้วยอีก 1 ท่าน/บัตร/ครั้ง/สนามบิน เฉพาะการเดินทางระหว่างประเทศ • กรณีมีการใช้บริการไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ได้แก่ ผู้ถือบัตรมีเงินฝาก เงินลงทุนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ SCB PRIVATE BANKING หรือมีการเข้าใช้ในการเดินทางภายในประเทศ หรือ มีผู้ร่วมใช้บริการเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าใช้บริการย้อนหลังผ่านบัตร SCB PRIVATE BANKING ในอัตราที่ธนาคารได้ชำระแก่ผู้ให้บริการ • โปรดแสดงบัตร Priority Pass และ Boarding pass ที่มีชื่อตรงกันที่ห้องรับรองพิเศษของบัตร Priority Pass ก่อนเข้าใช้บริการ • บัตร Priority Pass มีอายุตามเดือน/ปี ที่ระบุไว้บนหน้าบัตร • ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.prioritypass.com หรือ ดาวน์โหลด Application : Priority Pass ได้ที่ Apple Store, Google Play Store, Blackberry App World • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการต่ออายุบัตร เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THE CORAL EXECUTIVE LOUNGE

บริการห้องรับรองพิเศษ The Coral Executive Lounge

* สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 62

เอกสิทธิ์แห่งการเดินทาง ด้วยห้องรับรองพิเศษ The Coral Executive Lounge สำหรับท่านสมาชิก เพียงแสดงบัตร SCB PRIVATE BANKING พร้อม Boarding Pass ที่มีชื่อตรงกัน เพื่อเข้าใช้บริการ The Coral Executive Lounge ณ สนามบินดอนเมืองและสนามบินภูมิภาคภายในประเทศได้แก่ ภูเก็ต, หาดใหญ่, อุดรธานี และเชียงใหม่ (เปิดไตรมาส 1 ปี 2562) จำกัด 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน

เงื่อนไขสำหรับการใช้ห้องรับรองพิเศษ The Coral Executive Lounge : • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING บัตรหลักเท่านั้น (เฉพาะผู้ที่ได้ทำการเปิดใช้บัตรแล้ว) • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ • สมาชิกสามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้รวม 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน (นับจากวันอนุมัติบัตร) โดยนับสิทธิ์รวมการใช้บริการที่ TG Lounge • สมาชิกสามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้นานสูงสุด 2 ชั่วโมง 30 นาที/ครั้ง หากใช้เกินระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มตามอัตราที่ TG Lounge หรือ The Coral Executive Lounge กำหนด โดยชำระผ่านบัตร SCB PRIVATE BANKING หรือเป็นเงินสดเท่านั้น • การใช้บริการของห้องรับรองพิเศษนี้ไม่ครอบคลุมถึงบริการเสริมอื่น ๆ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้รวมอยู่ในบริการมาตรฐาน บริการนวด ห้องอาบน้ำของ TG Lounge หรือ The Coral Executive Lounge ฯลฯ หากต้องการใช้บริการเสริมดังกล่าว สมาชิกต้องรับผิดชอบค่าใช้บริการเองในอัตราที่ TG Lounge หรือ The Coral Executive Lounge กำหนด • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการผ่านบัตร SCB PRIVATE BANKING กรณีใช้บริการเกินสิทธิ์ที่กำหนด • การใช้บริการห้องรับรองพิเศษเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของ TG Lounge หรือ The Coral Executive Lounge • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการแต่อย่างใด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด • กรณีมีการใช้บริการไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ได้แก่ ผู้ถือบัตรมีเงินฝาก เงินลงทุนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ SCB PRIME หรือมีการเข้าใช้ในการเดินทางภายในประเทศมากกว่า 2 ครั้ง หรือ มีผู้ร่วมใช้บริการเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าใช้บริการย้อนหลังผ่านบัตร SCB PRIVATE BANKING ในอัตราที่ธนาคารได้ชำระแก่ผู้ให้บริการ

KING POWER LOUNGE

บริการพิเศษที่ King Power Lounge สิทธิ์ใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และคิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมผู้ติดตาม 2 ท่าน

* สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขสำหรับการใช้ห้องรับรองพิเศษ King Power Lounge : • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING บัตรหลักเท่านั้น (เฉพาะผู้ที่ได้ทำการเปิดใช้บัตรแล้ว) • สิทธิประโยชน์ครอบคลุมถึงผู้ติดตามที่ร่วมเดินทางด้วยอีก 2 ท่าน • โปรดแสดงบัตร SCB PRIVATE BANKING ที่ King Power Lounge ก่อนใช้บริการ • สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเดือน/ปี ที่ระบุไว้บนหน้าบัตร SCB PRIVATE BANKING เท่านั้น

LIMOUSINE SERVICE

บริการรถรับ-ส่ง สู่สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง (เฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรสาคร, นครปฐม และสมุทรปราการ)

* สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62

เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางให้แก่ท่านด้วยบริการรถรับ-ส่งสู่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมือง (พร้อมผู้ติดตามไม่เกิน 3 ท่าน/ครั้ง) ด้วยรถ Limousine สุดหรูที่จะนำท่านไปสู่สนามบินด้วยความราบรื่นและรวดเร็ว ใช้สิทธิ์ได้รวม 2 ครั้ง/ปี สำหรับท่านผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น

สำรองการใช้สิทธิ์ได้ที่ SCB PRIVATE BANKING Contact Center โทร. 02-777-7799 (5 วันล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง)

เงื่อนไขการเช้าใช้บริการ • สิทธิพิเศษสำหรับบัตร SCB PRIVATE BANKING บัตรหลักเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ • สิทธิประโยชน์นี้ สำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING บัตรหลัก โดยคงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันที่ชำระในปี และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือนและยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองการใช้สิทธิ์ 1 บัตร/ครั้ง/รถ Limousine 1 คัน และสามารถสำรองการใช้สิทธิ์ครั้งต่อไป เมื่อได้ใช้สิทธิ์ที่ได้สำรองไว้ในครั้งก่อนแล้ว • กรณีสำรอง รถ Limousine รับและส่ง ถือว่าได้ใช้สิทธิ์ ครบ 2 ครั้งแล้ว • กรณีต้องการยกเลิกการใช้สิทธิ์ โปรดติดต่อ SCB PRIVATE BANKING Contact Center โทร. 02 777 7799 (3 วันล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง) • กรณียกเลิกช้ากว่ากำหนดหรือไม่ใช้สิทธิ์ตามที่ได้สำรองสิทธิ์ไว้ (No Show) ธนาคารถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์การใช้บริการโดยสมบูรณ์แล้ว • ผู้ถือบัตรหลักต้องแสดงบัตร SCB PRIVATE BANKING ก่อนใช้บริการทุกครั้ง

BUGGY SERVICE

บริการรถรับ-ส่งภายในสนามบินสุวรรณภูมิ

*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62

ให้ทุกการเดินทางของท่านสะดวกสบายเหนือใคร ด้วยบริการรถรับ-ส่งท่านสมาชิกที่เดินทางขาเข้าจาก Gate สู่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง (พร้อมผู้ติดตามไม่เกิน 2 ท่าน/ครั้ง) ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ใช้สิทธิ์ได้รวม 2 ครั้ง/ปี สำหรับท่านผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น

สำรองการใช้สิทธิ์ได้ที่ SCB PRIVATE BANKING Contact Center โทร. 02-777-7799 (5 วันล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง)

เงื่อนไข: • สิทธิพิเศษสำหรับบัตร SCB PRIVATE BANKING บัตรหลักเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ • สิทธิประโยชน์นี้ สำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING บัตรหลัก โดยคงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันที่ชำระในปี และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือนและยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองการใช้สิทธิ์ 1 บัตร/ครั้ง/รถไฟฟ้า 1 คัน (ท่านสามารถสำรองเพิ่มเติมโดยชำระค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มเป็นเงินสด 1,070 บาท/คัน แก่ผู้ให้บริการ) และสามารถสำรองการใช้สิทธิ์ครั้งต่อไปเมื่อได้ใช้สิทธิ์ที่ได้สำรองไว้ในครั้งก่อนแล้ว • กรณีต้องการยกเลิกการใช้สิทธิ์ โปรดติดต่อ SCB PRIVATE BANKING Contact Center โทร. 02 777 7799 อย่างน้อย 3 วันล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง • กรณียกเลิกช้ากว่ากำหนด หรือไม่ใช้สิทธิ์ตามที่ได้สำรองสิทธิ์ไว้ (No Show) ธนาคารฯ ถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์การใช้บริการโดยสมบูรณ์แล้ว และขอสงวนสิทธิ์ให้บริษัทผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าธนาคารฯ ได้กำหนดให้ท่านได้ใช้สิทธิ์ • ฟรีเฉพาะค่าบริการรถไฟฟ้า 1 คัน (นั่ง 3 คน) • ผู้ถือบัตรหลักต้องแสดงบัตร SCB PRIVATE BANKING ก่อนใช้บริการทุกครั้ง

บริการจองรถเช่าระหว่างประเทศ Auto Europe

รับส่วนลดสูงสุด 37% เมื่อจองรถเช่ากับ Auto Europe สำหรับการเช่ารถระหว่างประเทศที่มีมากกว่า 20,000 สาขาทั่วโลก (มากกว่า 180 ประเทศ) ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงใส่รหัสโปรโมชั่น 99007578 ที่ www.autoeurope.com/visa

*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไข : • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING เมื่อชำระผ่านบัตรเท่านั้น • ฟรีค่าธรรมเนียมในการยกเลิก หากยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง • ส่วนลดจะขึ้นกับระยะเวลาการเช่าและสถานที่รับรถ หรืออื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่ผู้ให้เช่ากำหนด ไม่ครอบคลุมถึงภาษี ค่าธรรมเนียมหรือประกันใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าครั้งนี้ • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดและโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้กับตู้บรรทุกสินค้า • ช่วงวันหยุดเทศกาล วันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมจากทางผู้ให้เช่า • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ • สิทธิพิเศษส่วนลดนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค - 31 ธ.ค. 2562 เท่านั้น • สิทธิพิเศษส่วนลดดังกล่าวจะถูกยกเลิก หากมีข้อห้าม หรือถูกจำกัดตามกฎหมาย • ภาษีทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ • Auto Europe เป็นผู้รับผิดชอบในการนำเสนอสิทธิพิเศษนี้แต่เพียงผู้เดียว • สิทธิพิเศษดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงและขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการแต่อย่างใด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางระหว่างประเทศ

คุ้มครองและดูแลทุกย่างก้าวของท่านตลอดการเดินทางระหว่างประเทศ เพียงชำระค่าบัตรโดยสารผ่านบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING

*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62

 

1. วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ

(ชดเชยเฉพาะกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุขณะกำลังขึ้น หรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในยานพาหนะสาธารณะที่ผู้ถือบัตรได้ชำระค่าโดยสารในฐานะของผู้โดยสารปกติเต็มจำนวนด้วยบัตร SCB PRIVATE BANKING)

35,000,000 บาท

2. ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยขณะเดินทางในต่างประเทศ

(สำหรับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน)

สูงสุด 800,000 บาท/ครั้ง

3. การเดินทางล่าช้าของเครื่องบิน (ทุก ๆ 4 ชั่วโมงละ 5,000 บาท)

คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจำเป็นจากการล่าช้านั้น (ไม่รวมการล่าช้าที่จุดออกเดินทางอยู่ในประเทศไทย)

สูงสุด 30,000 บาท

4. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (ทุก ๆ 4 ชั่วโมงละ 5,000 บาท)

คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการซื้อเสื้อผ้า และของใช้ที่จำเป็น และมีเหตุผล (กรณีกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยมาถึงล่าช้าในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง)

สูงสุด 30,000 บาท

5. การสูญหายของกระเป๋าเดินทางซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการขนส่งกระเป๋าเดินทางของผู้ขนส่งหรือพนักงานโรงแรม คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริงที่ใช้เพื่อซื้อเสื้อผ้า และของใช้ที่่จำเป็น และมีเหตุผลภายใน 5 วัน นับจากวันที่กระเป๋าสูญหาย

สูงสุด 80,000 บาท

(ไม่เกิน 5,000 บาท/ชิ้น/คู่/ชุด)

6. การซื้อสินค้าและชำระด้วยบัตร SCB PRIVATE BANKING (Purchase Protection)

คุ้มครองค่าซ่อมแซม หรือเปลี่ยนทรัพย์สิน หรือชดเชยเงินค่าเสียหายสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ และอุบัติเหตุ (ไม่รวมกรณีตกหล่น) ถูกลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยชัดเจน ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า

สูงสุด 200,000 บาท/ครั้ง

(500,000 บาท/ปี)

 

หมายเหตุ: ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 555 9007 (วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-19.00 น./ เสาร์-อาทิตย์ 10.00-17.00 น.)

เงื่อนไข : • สิทธิประโยชน์นี้ เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวน ผ่านบัตร SCB PRIVATE BANKING เท่านั้น • การประกันภัยตามข้อ 1. จะมีผลคุ้มครองในขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองกำลังขึ้น หรือกำลังลง หรือกำลังโดยสารในอากาศยานที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ยานพาหนะทางบกสาธารณะ หรือ ยานพาหนะทางน้ำสาธารณะ ในฐานะของผู้โดยสารที่เสียค่าโดยสารปกติของยานพาหนะใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้รับจ้างขนส่งคนโดยสารและมีตารางเส้นทางการเดินทางที่มีกำหนดแน่นอน ทั้งนี้จะต้องมิใช่ผู้ขับขี่และ/หรือพนักงานประจำยานพาหนะนั้น ๆ และกรณีเดินทางโดยสายการบินพาณิชย์ ความคุ้มครองจะเริ่มจากจุดที่ออกพ้นประตูของตัวอาคารที่พักของสนามบินต้นทางและสิ้นสุด ณ จุดที่เดินทางถึงประตูของตัวอาคารที่พักผู้โดยสารของสนามบินปลายทางนั้น ๆ • ความคุ้มครองข้อ 2.-6. จะเริ่มต้นเมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทยและดำเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยภายในประเทศไทยกรณีซื้อตั๋วเที่ยวไปและกลับ หรือ จะเริ่มต้นเมื่อออกเดินทางของเที่ยวนั้น ๆ และสิ้นสุดเมื่อลงจากเครื่องบินกรณีซื้อตั๋วเที่ยวเดียว • การจ่ายวงเงินคุ้มครองใด ๆ นี้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ธนาคารได้ทำไว้กับบริษัทประกันภัย • ผู้ถือบัตรมีหน้าที่ต้องจัดหา/จัดส่งเอกสารให้กับบริษัทประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาเรียกร้องสินไหม

หมายเหตุ : • รับประกันภัยและให้ความคุ้มครองโดย บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย • ความคุ้มครองข้อ 2.-6. ในการเรียกร้องสินไหมทดแทน ผู้ถือบัตรต้องมีใบเสร็จฉบับจริง รวมถึงเอกสารประกอบการฉบับจริงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบรับรองแพทย์, หนังสือรับรองจากสายการบิน • สำหรับข้อ 3.-4. เมื่อการเดินทางล่าช้าครบ 4 ชั่วโมงเต็ม บริษัทจะจ่ายสินไหมตามจริงโดยไม่เกิน 5,000 บาท และจ่ายตามจริงเพิ่มวงเงิน 5,000 บาททุก ๆ 4 ชั่วโมงของการล่าช้าต่อมาโดยไม่เกิน 30,000 บาท

Exclusive Shopping at King Power

พบกับประสบการณ์การช้อปสินค้าแบรนด์เนม พร้อมรับสิทธิประโยชน์และบริการเหนือระดับสำหรับนักเดินทาง

*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62

• รับส่วนลดสูงสุด 20% สำหรับการซื้อสินค้าที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา

• King Power Lounge สิทธิ์ใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมผู้ติดตาม 2 ท่าน

• รับสิทธิ์ร่วมรายการส่งเสริมการขาย Pre-Sale ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

• Personal Shopping Consultant สะดวกและเพลิดเพลินด้วยบริการที่ปรึกษาส่วนตัวในการให้คำแนะนำ และช่วยเลือกซื้อสินค้าที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

• VIP Reserved Parking Area บริการที่จอดรถพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

• รับสิทธิ์ Birthday Celebration ในช่วงเดือนเกิด เมื่อซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นในราคาปกติตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา หรือ ภูเก็ต (ยกเว้นสาขาสนามบิน) พร้อมรับ Cash Back คืน 30% จากยอดซื้อ (Cash Back ที่ได้รับจะถูกคำนวณคืนในรูปแบบ E-Purse ใช้สิทธิ์ได้ภายใน 3 เดือนนับจากเดือนเกิดของผู้ถือบัตร)

• รับสิทธิ์อัพเกรดสถานภาพสมาชิกระดับบนของ คิง เพาเวอร์ ได้เร็วขึ้นเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่า*

ประเภทบัตร

สะสมยอดซื้อสินค้าที่ คิง เพาเวอร์

VEGA

2,400,000 บาท (ปกติ 3,000,000 บาท)

CROWN

1,200,000 บาท (ปกติ 1,500,000 บาท)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1631

*เงื่อนไขการรับหรืออัพเกรดสถานภาพบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ : • สิทธิ์ในการรับหรืออัพเกรดสถานภาพบัตรได้เร็วขึ้นกว่าปกติสำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING ที่สะสมยอดซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ทุกสาขา ครบเป็นจำนวนเงินตามที่กำหนด ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ธนาคารได้อนุมัติออกบัตร SCB PRIVATE BANKING ให้แก่ผู้ถือบัตร • สถานภาพของบัตร VEGA จะมีอายุ 1 ปี และ บัตร CROWN จะมีอายุ 2 ปี โดยนับจากวันที่ออกบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ (ตามอายุหน้าบัตร) • บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะจัดส่งบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ ให้แก่ผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์นี้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING มียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนด • สิทธิประโยชน์นี้ สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายเฉพาะบางรายการเท่านั้น โดยพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไข ณ จุดขายที่ คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ทุกสาขา • บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการให้หรืออัพเกรดสถานภาพบัตร หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการซื้อสินค้าเป็นไปเพื่อการซื้อขายเชิงพาณิชย์ • สิทธิประโยชน์ของบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ และเงื่อนไขการต่ออายุสถานภาพบัตรสมาชิก เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด • กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการรับหรืออัพเกรดสถานภาพบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ คำตัดสินของบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด • สิทธิพิเศษสำหรับบัตร SCB PRIVATE BANKING เท่านั้น • กรุณาสำรองสิทธิ์ล่วงหน้า 3 วัน กรณีต้องการใช้บริการที่ปรึกษาส่วนตัวในการให้คำแนะนำและช่วยเลือกซื้อสินค้า • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • รายละเอียดและเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม King Power Contact Center โทร. 1631, www.kingpower.com, www.facebook.com/KingPowerofficial

SCB INVESTMENT CENTER

สัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งการบริการความมั่งคั่งส่วนบุคคลกับศูนย์รวมความรู้และการให้คำแนะนำด้านการบริหารความมั่งคั่งครบวงจรจากผู้เชี่ยวชาญ ให้ความรู้เจาะลึกผ่านกิจกรรมสัมมนาการลงทุนจากกูรูการลงทุนหลากหลาย, บริการห้องกิจกรรมสำหรับนักลงทุน, บริการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนผ่านดิจิทัล และห้องประชุมเพื่อประโยชน์ของลูกค้าอย่างแท้จริง

*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62

เปิดให้บริการแล้ววันนี้ที่ - เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 5, สยามพารากอน ชั้น 3, เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชั้น 4, ไอคอนสยาม ชั้น 4, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ชั้น G, เซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 ชั้น 3, ซีคอนสแควร์ (ศรีนครินทร์) ชั้น 3, สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ชั้น 1, โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ชั้น 1, กระทรวงสาธาณสุข ชั้น 1, เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น 3, เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ชั้น 2, เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ชั้น 3, เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ชั้น 4

หมายเหตุ : • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตรหลัก SCB PRIVATE BANKING ซึ่งสามารถนำผู้ติดตามมาได้ 1 ท่านสำหรับกิจกรรมสัมมนาและห้องประชุม • บริการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจะต้องนัดล่วงหน้า 5 วัน และมีตารางการปรึกษาดังนี้ O SCB CIO Office วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 13.30-17.30 น. (ครั้งละ 1 ชั่วโมง) O SCB SECURITIES วันอังคาร เวลา 15.00-16.00 น. (ครั้งละ 1 ชั่วโมง) • การลงทะเบียนจองใช้บริการผ่านเว็บไซต์จะต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ของผู้ถือบัตรหลักที่ลงทะเบียนกับธนาคารในการยืนยันตัวตน • ก่อนเข้าใช้บริการ โปรดแสดงบัตร SCB PRIVATE BANKING และ QR code หรือ PIN ที่ได้รับหลังจากทำรายการจองเสร็จสิ้น

SCB PRIVATE BANKING LOUNGE

พบพื้นที่รับรองเหนือระดับ พร้อมบริการทางการเงินครบวงจรแบบ One-Stop Service นอกจากบริการที่ปรึกษาทางการเงินจากผู้เชี่ยวชาญในมุมรับรองส่วนตัวแล้ว ท่านสามารถทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว​ โดยเจ้าหน้าที่ SCB PRIVATE BANKING ที่พร้อมให้บริการอย่างใกล้ชิด พร้อมมุมอาหารว่าง และเครื่องดื่มไว้คอยรับรอง

เปิดให้บริการที่: สาขารอยัล พารากอน / สาขาอโศก / สาขาชิดลม / สาขาสมุทรสาคร / สาขาสภากาชาดไทย / สาขาพหลโยธิน / สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว / สาขาเซ็นทรัล บางนา / สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต / สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ / สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ / สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 / สาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี / สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ / สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช / สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า / สาขาเดอะมอลล์ โคราช / สาขาเดอะมอลล์ บางแค / สาขาหัวเม็ด / สาขาสะพานเหลือง / สาขาถนนรามคำแหง (สัมมากร) / สาขารามาธิบดี / สาขาเอ็มควอเทียร์ / สาขา ซี.พี.ทาวเวอร์ (ถนนสีลม) / สาขาศิริราช / สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ เงื่อนไขสำหรับ SCB PRIVATE BANKING LOUNGE - แสดงบัตร SCB PRIVATE BANKING เพื่อใช้บริการ - สามารถนำผู้ติดตามเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้ 1 ท่าน/บัตร/ครั้ง /วัน และภายใต้เงื่อนไขการบริการพื้นที่รับรองพิเศษนั้น"

SCB LOUNGE

ณ ศูนย์การค้า สยามพารากอน ชั้น 3 (Living Gallery 2 Zone) เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.00 – 19.00 น.

เงื่อนไขสำหรับ SCB LOUNGE - แสดงบัตร SCB PRIVATE BANKING เพื่อใช้บริการ - เอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิก SCB PRIVATE BANKING บัตรหลัก" สาขารอยัล พารากอน / สาขาอโศก / สาขาชิดลม / สาขาสมุทรสาคร / สาขาสภากาชาดไทย / สาขาพหลโยธิน / สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว / สาขาเซ็นทรัล บางนา / สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต / สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ / สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ / สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 / สาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี / สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ / สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช / สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า / สาขาเดอะมอลล์ โคราช / สาขาเดอะมอลล์ บางแค / สาขาหัวเม็ด / สาขาสะพานเหลือง / สาขาถนนรามคำแหง (สัมมากร) / สาขารามาธิบดี / สาขาเอ็มควอเทียร์ / สาขา ซี.พี.ทาวเวอร์ (ถนนสีลม) / สาขาศิริราช / สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ เงื่อนไขสำหรับ SCB PRIVATE BANKING LOUNGE - แสดงบัตร SCB PRIVATE BANKING เพื่อใช้บริการ - สามารถนำผู้ติดตามเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้ 1 ท่าน/บัตร/ครั้ง /วัน และภายใต้เงื่อนไขการบริการพื้นที่รับรองพิเศษนั้น"

SAMITIVEJ FIRST

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ณ THE FIRST LOUNGE ที่พร้อมรับรองคุณคนสำคัญให้คุณเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างสะดวกสบายตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยบริการต่าง ๆ ที่เราให้คุณมากกว่าอย่างคนรู้ใจ

* สิทธิพิเศษนี้ได้ใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562

รับสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกบัตร SAMITIVEJ FIRST เมื่อใช้บริการที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท หรือศรีนครินทร์

• ส่วนลดพิเศษ

      • ส่วนลด 30% สำหรับค่าห้องพักพยาบาลผู้ป่วยใน ไม่จำกัดจำนวนคืน ตลอดอายุสมาชิก

      • ส่วนลด 5% สำหรับ Special Computer X-ray อันได้แก่ MRI และ CT SCAN

• THE FIRST LOUNGE Access

พื้นที่รับรองพิเศษเพิ่มความสะดวกสบายให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย ขณะเข้ารับบริการ พร้อมมุมอาหารว่างและเครื่องดื่มสุขภาพ

• Butler Service

รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ เสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อำนวยความสะดวกท่านตลอดการเข้ารับบริการในโรงพยาบาล

• 24 Hours Nurse Consultation

อุ่นใจกับบริการที่ปรึกษาด้านสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอพพลิเคชั่น Samitivej Plus App ดุจมีพยาบาลคอยให้คำแนะนำอยู่ใกล้ ๆ

• Pharmacist Consultation

หมดกังวลทุกเรื่องการใช้ยากับเภสัชกรที่ปรึกษา พร้อมให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. ด้วย Samitivej Plus App

• Quick and Easy Payment

บริการชำระค่ารักษาพยาบาลที่รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย 2 ช่องทางการชำระผ่าน Mobile App และ QR code

• บริการพิเศษอื่นๆ ผ่าน Samitivej Plus Application

      • Fast Register บริการลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้ารับบริการ เพื่อเข้าถึงการบริการที่รวดเร็วขึ้นเมื่อมาถึงโรงพยาบาล

      • Doctor Appointment เลือกนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าด้วยตัวคุณเอง

      • Samitivej Q ดูลำดับคิวรอพบแพทย์ได้แบบ Real Time

      • Visit Summary Report รายงานผลการตรวจส่งตรงถึง App เพื่อให้คุณทราบประวัติการรักษา และสามารถใช้อ้างอิงเพื่อรับการรักษาต่อเนื่องไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

สอบถามข้อมูล โทร. 02 022 2222 กด 8 (ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.)

Reserved Parking

ที่จอดรถพิเศษ ณ สาขาของธนาคารฯ และ ศูนย์การค้าชั้นนำ

*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62

ที่จอดรถพิเศษและที่จอดรถในวันหยุดที่ธนาคารไทยพาณิชย์

• ภายในวันและเวลาทำการ สามารถใช้บริการได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ทุกสาขาทั่วประเทศ

• นอกเวลาทำการสำหรับ 8 สาขาใจกลางเมือง สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น. สาขาบางลำพู, สาขาเอกมัย, สาขาตรีเพชร, สาขาซอยทองหล่อ, สาขาราชวงศ์, สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสาขานครสวรรค์ เฉพาะสาขาท่าแพ (เชียงใหม่) ใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 9.00 - 22.00 น.

ที่จอดรถพิเศษ ณ ศูนย์การค้าชั้นนำในกรุงเทพฯ

• ศูนย์การค้าสยามพารากอน • ศูนย์การค้าเมกาบางนา • อิมแพ็ค เมืองทองธานี • ศูนย์การค้าดิเอ็มควอเทียร์ • เซ็นทรัลเวิลด์ • เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 • เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต • เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

ที่จอดรถพิเศษ ณ ศูนย์การค้าชั้นนำในต่างจังหวัด

• เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ • เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ • เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น • เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี • เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี • เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต • เซ็นทรัลพลาซา โคราช • เซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสตา

เงื่อนไข : • สิทธิพิเศษสำหรับบัตร SCB PRIVATE BANKING บัตรหลักเท่านั้น • สมาชิกจะต้องแสดงสติกเกอร์จอดรถ SCB PRIVATE BANKING ที่ติดไว้บริเวณกระจกรถด้านหน้า หรือแสดงบัตร SCB PRIVATE BANKING กับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรณีมีข้อขัดข้อง ขัดแย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

Personal Assistance

*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62

PRIVATE Desirable Moment By Quintessentially

บริการผู้ช่วยส่วนตัวด้านไลฟ์สไตล์ระดับเวิลด์คลาสโดย Quintessentially ที่มีเครือข่ายถึง 64 เมืองใหญ่ทั่วโลก พร้อมดูแลชีวิตเหนือเอกสิทธิ์อย่างรอบด้าน แล้วทุกความปรารถนาจะไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป เพียงติดต่อ SCB PRIVATE BANKING Contact Center โทร. 02-777-7799 - บริการด้านการท่องเที่ยว บริการแนะนำ วางแผน และจองโรงแรม ร้านอาหาร ยานพาหนะ และบัตรโดยสาร เพื่อเดินทางทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงจัดสรรประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟเหนือใครที่เงินเพียงอย่างเดียวไม่อาจซื้อได้ - บริการแนะนำและสรำองที่นั่งในร้านอาหารดังทั่วโลก บริการเพื่อการลิ้มลองที่สุดแห่งรสชาติด้วยการแนะนำร้านอาหารเมนูรสเลิศ และสำรองที่นั่งในร้านอาหารชื่อดัง รวมถึงข้อมูลในการเดินทางโดยละเอียดเพื่อสัมผัสเอกลักษณ์แห่งรสชาติจากร้านอาหารทั่วทุกมุมโลก - บริการจัดหาพร้อมจองบัตรชมคอนเสิร์ต และงานระดับโลกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองที่สุดของความปรารถนาแห่งความบันเทิงทั่วทุกมุมโลก อาทิ ภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ คอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ ละครเวทีโอเปร่า งานประกาศรางวัล Oscar หรือ Golden Globe รวมไปถึงงานแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ -บริการสรรหาสินค้า เพื่อเติมเต็มทุกความปรารถนาของท่าน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใด จะยากสักเพียงไหน เราก็พร้อมตอบสนองและสร้างความสุขให้กับลูกค้าคนพิเศษเช่นคุณ

"เงื่อนไข - สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตร SCB PRIVATE BANKING เท่านั้น - สำหรับบริการสรรหาสินค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมจารีต ประเพณี และมีอยู่จริงในปัจจุบัน -เงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด -สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงิน -ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชน์นี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า -กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ ก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด "

SCB PRIVATE BANKING CONSIERGE SERVICE

- บริการเลขาส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสิทธิ์เหนือระดับกับบริการเลขาส่วนตัวที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว บัตรโดยสารสายการบิน รถเช่าและลีมูซีน การจองร้านอาหาร บัตรชมการแสดง ละครเวที คอนเสิร์ต หรือการแข่งขันกีฬา และบริการจัดส่งของขวัญ​และดอกไม้ เพียงโทร. 02-777-7799 "

"หมายเหตุ - ดำเนินการประสานงานและจัดหาให้ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดผู้ถือบัตรเป็นผู้รับผิดชอบ - การบริการดังกล่าวให้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อยกเว้น และข้อกำหนดของการบริการ"

SCB PRIVATE BANKING ROADSIDE ASSISTANT

- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

พร้อมบริการท่านถึงที่เกิดเหตุด้วยความช่วยเหลือตลอด. 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน เพิ่มความสะดวกสบาย ปลอดภัย และให้ท่านอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง (บริการฟรีตามวงเงินที่กำหนด) บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน การให้บริการ ลากรถ/ยกรถ วงเงิน 2,000 บาท/ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง/ปี) ซ่อมรถยนต์ฉุกเฉินในกรณีที่ดำเนินการได้ วงเงิน 2,000 บาท/ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง/ปี) ช่างกุญแจ (กรณีเปิดรถไม่ได้) วงเงิน 2,000 บาท/ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง/ปี) พ่วงแบตเตอรี่ วงเงิน 2,000 บาท/ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง/ปี) เติมน้ำมันฉุกเฉิน - กรณีรถยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้เนื่องจากน้ำมันหมด ฟรี 10 ลิตร/ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง/ปี) - กรณีรถยนต์ยังสามารถขับเคลื่อนได้อยู่ บริการนำน้ำมันไปเติมถึงที่ แต่ผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING ต้องรับผิดชอบค่าน้ำมันด้วยตนเอง (น้ำมัน 10 ลิตร/ครั้ง และต้องจ่ายค่าน้ำมันด้วยเงินสดให้กับพนักงาน สามารถใช้บริการได้ 2 ครั้ง/ปี

หมายเหตุ : - ค่าบริการดังกล่าวครอบคลุมค่าบริการหน้างาน ค่ายานพาหนะของเจ้าหน้าที่ และการจัดซ่อมเบื้องต้นหากดำเนินการได้ - การบริการดังกล่าวให้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อยกเว้น และข้อกำหนดของการบริการ

SCB PRIVATE BANKING Travel Assistance

- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินการเดินทาง

บริการด้านช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการเดินทาง

รายละเอียดของการให้บริการ

บริการให้ข้อมูลก่อนการเดินทาง อาทิเช่น การทำวีซ่า การฉีดวัคซีน (ตามข้อบังคับของต่างประเทศ) รวมทั้งสภาพอากาศ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดำเนินการประสานงาน และจัดหาให้

โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดผู้ถือบัตรต้องรับผิดชอบเอง

บริการให้ข้อมูลสำนักการแปล

บริการให้ข้อมูลสถานกงสุลหรือสถานทูต

บริการให้คำแนะนำเมื่อกระเป๋าเดินทาง หนังสือเดินทางสูญหายระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ

หมายเหตุ : - การบริการดังกล่าวให้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อยกเว้น และข้อกำหนดของการบริการ

SCB PRIVATE BANKING Medical Assistance

- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์

รายละเอียดของการให้บริการ

ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์

ดำเนินการประสานงาน และให้คำแนะนำ

ให้ข้อมูลโรงพยาบาล/แพทย์ และส่วนลดจากโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ

ดำเนินการประสานงาน และจัดหา

บริการส่งผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล

ดำเนินการประสานงาน และจัดหา

บริการจัดส่งยาที่จำเป็น

ดำเนินการประสานงาน และจัดหาให้ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดผู้ถือบัตรต้องรับผิดชอบเอง

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล และบริการดูแลสังเกตอาการขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล

ดำเนินการเมื่อผู้ถือบัตรร้องขอ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการให้บริการผู้ถือบัตรต้องรับผิดชอบเอง

หมายเหตุ : - การบริการดังกล่าวให้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อยกเว้น และข้อกำหนดของการบริการ

SCB PRIVATE BANKING SPECIAL REWARD POINT

เพิ่มรางวัลและเพิ่มค่าให้กับทุกยอดการใช้จ่าย รับคะแนนสะสม X2 (เท่ากับ 2 คะแนน) สำหรับทุกการใช้จ่าย 20 บาท ผ่านบัตร SCB PRIVATE BANKING เพื่อแลกของรางวัลสุดพิเศษ ได้มากขึ้นและพิเศษยิ่งขึ้นกับของรางวัลที่คัดสรรมาเฉพาะท่านสมาชิก

*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแลกของรางวัล โปรดติดต่อ SCB PRIVATE BANKING CONTACT CENTER โทร. 02 777 7799

1. แลกของรางวัล SCB Rewards ด้วยคะแนนน้อยที่สุด*

ทุกคะแนนสะสมจะเพิ่มค่ามากขึ้น เมื่อแลกของรางวัล Private Exclusive Rewards ที่คัดสรรของรางวัลชั้นเลิศ ให้ท่านแลกด้วยคะแนนสะสมน้อยที่สุดกว่าทุกบัตรของธนาคารพร้อมเพลิดเพลินกับการใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายใน SCB Rewards Catalog

2. 1-Point Redemption

เอกสิทธิ์ที่ยกระดับความสุข ได้ทุกเดือน เอกสิทธิ์ใหม่เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้กับทุกการใช้จ่าย เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป/รอบบัญชี ท่านสามารถใช้เพียง 1 คะแนนสะสม แลกรับบัตรกำนัล หรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 24,000 บาท/ปี สมัครง่าย ๆ ผ่าน SCB PRIVATE BANKING Contact Center 02 777 7799 โดยใช้เพียง 60,000 คะแนน หรือ 1 คะแนน + 4,999 บาท

3. ให้ท่านแลกไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส ของการบินไทย บินได้เร็วขึ้น

การแลกไมล์สะสมอัตราปกติ - 2.5 คะแนน = 1 ไมล์ (25 บาท = 1 ไมล์)

การแลกไมล์สะสมอัตราพิเศษ - 2 คะแนน = 1 ไมล์ (20 บาท = 1 ไมล์)

(เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62)

หมายเหตุ : อัตราการแลกทุก 1,000 ไมล์

4. บัตรกำนัล คิง เพาเวอร์ อัตราการใช้คะแนนสะสมแลกบัครกำนัล

SCB Rewards 8,000 คะแนน = บัตรกำนัล คิง เพาเวอร์ มูลค่า 1,000 บาท

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแลกไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส / บัตรกำนัล คิง เพาเวอร์ / ของรางวัลอื่น ๆ โปรดติดต่อ SCB PRIVATE BANKING Contact Center โทร. 02 777 7799 หรือ www.scbeasy.com เงื่อนไขคะแนนสะสม SCB Rewards : • ทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร SCB PRIVATE BANKING 20 บาท รับคะแนนสะสม 2 คะแนน (ปกติ 1 คะแนน) โดยคะแนนสะสมดังกล่าวจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิต (Statement) ของแต่ละรอบบัญชีบัตรเครดิต • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสม จะเป็นยอดใช้จ่าย ณ วันที่บันทึกรายการ (Post Date) ตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิต (Statement) ทั้งนี้ ยอดค่าใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสมดังกล่าว ได้แก่ รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ยอดชำระค่าประมูลทะเบียนรถยนต์ ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระการซื้อกองทุน การซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ และการชำระภาษี • สิทธิ์ในการแลกไมล์สะสมอัตราพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING ที่มียอดค่าใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรดังกล่าวตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 62 ทั้งนี้ การแลกไมล์สะสมจะต้องเริ่มต้นที่ 1,000 ไมล์ และเพิ่มขึ้นทุก ๆ 1,000 ไมล์ • ผู้มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสม SCB Rewards ต้องเป็นผู้ที่ยังคงมีสถานภาพเป็นสมาชิกบัตร SCB PRIVATE BANKING โดยมีสถานะบัตรปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับคะแนนสะสม SCB Rewards ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนคะแนนสะสม SCB Rewards ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง • การรับหรือโอนคะแนนสะสมระหว่างบัตรเครดิต สามารถกระทำได้เฉพาะระหว่างบัตร SCB PRIVATE BANKING บัตรหลักและบัตรเสริม ซึ่งเปิดภายใต้บัตรหลักและอยู่ภายในวงเงินเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรับหรือโอนคะแนนสะสมกับบัตรเครดิตประเภทอื่นได้ • ธนาคารมีสิทธิ์ไม่ให้คะแนนสะสมแก่ผู้ถือบัตร หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรของผู้ถือบัตรเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ และ/หรือ ผู้ถือบัตรได้ดำเนินการใด ๆ ก็ตามที่มีผลให้สามารถใช้บัตรได้เกินวงเงินที่ธนาคารกำหนดให้ • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้งยกเลิกแคมเปญและบัตร SCB PRIVATE BANKING ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

5. รับคะแนนสะสมพิเศษ (SCB PRIVATE BANKING Extra Rewards)

สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

รับคะแนนสะสมเพิ่ม สูงสุด 30,000 คะแนน สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ภายในประเทศตามที่กำหนด (เฉพาะรายการที่เรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาท ณ เวลาที่ทำรายการชำระค่าสินค้า/บริการ) ยอดใช้จ่ายสะสมภายในประเทศ/บัตร/รอบบัญชี รับคะแนนสะสมพิเศษ (คะแนน) 300,000-499,999 บาท 4,000 500,000-999,999 บาท 10,000 ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป 30,000 ตัวอย่าง การคำนวณคะแนนสะสมที่ได้จากก ยอดใช้จ่ายสะสมภายในประเทศ/บัตร/รอบบัญชี รับคะแนนสะสมปกติ (คะแนน) รับคะแนนสะสมพิเศษ (คะแนน) รวมคะแนนสะสมที่ได้รับ (คะแนน) ไมล์สะสมรอยัลออร์คิดพลัสของการบินไทย 300,000 บาท 30,000 4,000 34,000 7,000 ไมล์ (เทียบเป็นยอดค่าใช้จ่าย 17.6 บาท/ไมล์) 500,000 บาท 50,000 10,000 60,000 30,000 ไมล์ (เทียบเป็นยอดค่าใช้จ่าย 16.6 บาท/ไมล์) 1,000,000 บาท 100,000 30,000 130,000 65,000 ไมล์ (เทียบเป็นยอดค่าใช้จ่าย 15.4 บาท/ไมล์)

เงื่อนไข - ธนาคารจะนำรายการใช้จ่ายภายในประเทศ (เรียกเก็บเป็นเงินสกุลบาท ณ เวลาที่ทำรายการ)ณ วันที่บันทึกรายการ (Post Date) มารวมเป็นยอดใช้จ่ายสะสมในการคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ/บัตร/รอบบัญชีบัตร เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเป็นจำนวนเงินตามที่ธนาคารกำหนด - ค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมปกติ และคะแนนสะสมพิเศษ ทั้งของบัตรหลัก และบัตรเสริมจะไม่นำมาคำนวณรวมกัน - รายการที่จะไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสมทั้งคะแนนสะสมปกติ และคะแนนสะสมพิเศษ ได้แก่ รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดชำระค่าน้ำค่าไฟ ยอดชำระค่าประมูลลงทะเบียนรถยนต์ ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระการซื้อกองทุน การซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ การชำระภาษี - คะแนนสะสมปกติจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิตของแต่ละรอบบัญชีบัตรเครดิตตามปกติ ส่วนคะแนนสะสมพิเศษจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิตภายใน 60 วัน หลังจากวันปิดรอบบัญชีนั้นๆ - สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถและเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด - ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชน์นี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า - กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ ก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

6. รับคะแนนสะสมเพิ่ม 25% สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่ต่างประเทศ

สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

(เฉพาะรายการที่เรียกเก็บเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ณ เวลาที่ทำรายการชำระค่าสินค้า/บริการ) ตัวอย่าง การคำนวณคะแนนสะสมที่ได้จากการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ต่างประเทศ ยอดใช้จ่ายสะสมต่างประเทศ ที่เทียบเป็นเงินบาท/บัตร/รอบบัญชี 300,000 บาท รับคะแนนสะสมปกติ 30,000 บาท รับคะแนนสะสมพิเศษ (คะแนน) 7,500 รวมคะแนนสะสมที่ได้รับ (คะแนน)​ 37,500 หมายเหตุ: คำนวนคะแนนสะสมพิเศษจากยอดที่เทียบเป็นเงินบาทแล้วทุก 10,000 บาท และมอบคะแนนสะสมพิเศษสูงสุดไม่เกิน 7,500 คะแนน/บัตร/รอบบัญชี

เงื่อนไข - ธนาคารจะนำรายการใช้จ่ายภายในประเทศ (เรียกเก็บเป็นเงินสกุลบาท ณ เวลาที่ทำรายการ)ณ วันที่บันทึกรายการ (Post Date) มารวมเป็นยอดใช้จ่ายสะสมในการคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ/บัตร/รอบบัญชีบัตร เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเป็นจำนวนเงินตามที่ธนาคารกำหนด - ค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมปกติ และคะแนนสะสมพิเศษ ทั้งของบัตรหลัก และบัตรเสริมจะไม่นำมาคำนวณรวมกัน - รายการที่จะไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสมทั้งคะแนนสะสมปกติ และคะแนนสะสมพิเศษ ได้แก่ รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดชำระค่าน้ำค่าไฟ ยอดชำระค่าประมูลลงทะเบียนรถยนต์ ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระการซื้อกองทุน การซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ การชำระภาษี - คะแนนสะสมปกติจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิตของแต่ละรอบบัญชีบัตรเครดิตตามปกติ ส่วนคะแนนสะสมพิเศษจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิตภายใน 60 วัน หลังจากวันปิดรอบบัญชีนั้นๆ - สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถและเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด - ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชน์นี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า - กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ ก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

Exclusive Luxurious Hotel

ส่วนลดโรงแรมและค่าอาหาร

Grand Hyatt Erawan Bangkok

*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62

ห้องอาหาร The Dining Room, Tables Grill, Spasso Restaurant and Bar, The Breezeway และ The Garden Lounge

    • ส่วนลด 50% สำหรับค่าอาหาร เมื่อรับประทานอาหาร 2 ท่าน

    • ส่วนลด 30% สำหรับค่าอาหาร เมื่อรับประทานอาหาร 3 ท่าน

    • ส่วนลด 25% สำหรับค่าอาหาร เมื่อรับประทานอาหาร 4 ท่าน

    • ส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหาร เมื่อรับประทานอาหาร 5 ท่าน

    • ส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหาร เมื่อรับประทานอาหาร ตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป

    • ส่วนลด 10% สำหรับค่าเครื่องดื่ม (ระหว่างมื้ออาหารของท่าน)

Erawan Tea Room และ You & Mee

    • ส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหาร (ไม่สามารถใช้ในช่วง Afternoon Tea Set และ Retails ได้)

    • ส่วนลด 10% สำหรับค่าเครื่องดื่ม (ระหว่างมื้ออาหารของท่าน)

Bar@494 และ Spasso

    • ส่วนลด 10% สำหรับค่าเครื่องดื่ม

Spasso Restaurant and Bar

    • ส่วนลด 10% สำหรับค่าเครื่องดื่ม (รับส่วนลดหลังเวลา 22.00 น.)

 I.sawan Residential Spa & Club

    •  ส่วนลด 20% สำหรับค่าสปาทรีทเมนต์ (รวมสปาแพ็กเกจ)

Erawan Dry Cleaning and Laundry Services

    • ส่วนลด 20% (เฉพาะสาขาภายในโรงแรมเท่านั้น)

Erawan Bakery

    • ส่วนลด 15% สำหรับค่าเครื่องดื่ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 254 6250

หมายเหตุ : • สิทธิพิเศษเมื่อชำระเงินด้วยบัตร SCB PRIVATE BANKING 1 บัตรต่อ 1 โต๊ะอาหาร • เฉพาะการรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม ไม่รวมงานประชุม สัมมนา หรือจัดเลี้ยง และเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด • สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของทางโรงแรมได้ • มอบส่วนลดสูงสุด 15% สำหรับอาหารมื้อ Sunday Brunch ที่ห้องอาหาร Tables Grill • มอบส่วนลด 15% ในทุกห้องอาหารสำหรับวันที่ 14 ก.พ., 12 ส.ค. และ 5 ธ.ค. 62 • สงวนสิทธิ์การให้ส่วนลดในทุกห้องอาหารสำหรับวันที่ 1 ม.ค., 24-25 ธ.ค. และ 31 ธ.ค. 62 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชน์นี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel

*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62

ห้องอาหารนานาชาติ Flavors

    • ส่วนลด 30% สำหรับบุฟเฟต์นานาชาติมื้อกลางวัน และมื้อค่ำ (จำกัด 25 ท่าน/บัตร/โต๊ะ/บิล)

    • สิทธิพิเศษ ส่วนลด 50% สำหรับในเดือนเกิด (ใช้ได้ 1 ครั้ง/ปี เท่านั้น) (จำกัด 10 ท่าน/บัตร/โต๊ะ/บิล)

ห้องอาหารอิตาเลี่ยน La Tavola & Wine Bar

    • ส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหาร เมนู A la carte (ยกเว้นเซตเมนูมื้อเที่ยง สเต็ก และเมนูที่เข้าร่วมโปรโมชั่นอื่น ๆ)

R Bar

    • ส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม (รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

ห้องอาหารจีน Fei Ya

    • ส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหาร เฉพาะเมนู A la carte (จำกัด 25 ท่าน/บิล/โต๊ะ/บัตร)

    • สิทธิพิเศษ รับเป็ดปักกิ่ง 1 ตัว เมื่อรับประทานอาหาร 6 ท่าน (จำกัด 100 สิทธิ์) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 125 5000

หมายเหตุ : • สิทธิพิเศษเมื่อชำระเงินด้วยบัตร SCB PRIVATE BANKING • เฉพาะการรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม ไม่รวมงานประชุม สัมมนา หรือจัดเลี้ยง และเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด • ที่นั่งมีจำนวนจำกัด โปรดติดต่อสำรองที่นั่งกับโรงแรมล่วงหน้า • ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการ และช่วงเทศกาล • สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของทางโรงแรมได้ • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการแต่อย่างใด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

Siam Kempinski Hotel Bangkok

*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 2 ม.ค. - 30 ธ.ค. 62

ห้องอาหารไทย Sra Bua by Kiin Kiin

    • ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร สำหรับมื้อกลางวันและมื้อค่ำ

ห้องอาหารนานาชาติ Brasserie Europa

    • ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร สำหรับ Sunday Brunch (เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่ร่วมรายการ)

ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. – 30 ก.ย. 2562

    • มา 2 จ่าย 1 เฉพาะค่าอาหาร สำหรับบุฟเฟต์มื้อกลางวัน (จันทร์ – เสาร์) และมื้อค่ำ (ทุกวัน) (เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่ร่วมรายการ)

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 2562

    • ส่วนลด 35% เฉพาะค่าอาหาร สำหรับบุฟเฟต์มื้อกลางวัน (จันทร์ – เสาร์) และมื้อค่ำ (ทุกวัน) (เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่ร่วมรายการ)

ห้องอาหารนานาชาติ Niche

    • ส่วนลด 35% สำหรับค่าอาหาร (สำหรับเมนู A la carte มื้อกลางวันและมื้อค่ำ)

    • ส่วนลด 15% สำหรับค่าเครื่องดื่ม

Kempinski The Spa

    • ส่วนลด 20% เมื่อซื้อสปาทรีทเมนต์ จากเมนู A la carte

Birthday Month Special

    • พิเศษสำหรับเดือนเกิด สำหรับท่านที่ซื้อสปาทรีทเมนต์ จากเมนู A la carte รับสิทธิ์ ซื้อ 2 แถม 1 สำหรับสปาทรีทเมนต์ราคาที่เท่ากัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 162 9000

หมายเหตุ : • สิทธิพิเศษเมื่อชำระเงินด้วยบัตร SCB PRIVATE BANKING • เฉพาะการรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม ไม่รวมงานประชุม สัมมนา หรือจัดเลี้ยง และเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด • ที่นั่งมีจำนวนจำกัด โปรดติดต่อสำรองที่นั่งกับโรงแรมล่วงหน้า • สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และขอสงวนสิทธิ์ไม่ร่วมรายการในวันที่มีกิจกรรมพิเศษของห้องอาหารและช่วงเทศกาล • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชน์นี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด • สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับช่วงเมนูพิเศษและช่วงเทศกาล • จำกัดสิทธิ์ในการรับประทานอาหารสูงสุดไม่เกิน 6 ท่าน/บิล/โต๊ะ/บัตร

The Okura Prestige Bangkok Dining Privileges

*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 2 ม.ค. - 20 ธ.ค. 62

ห้องอาหาร Up & Above

    • ส่วนลด 25% สำหรับค่าอาหาร (ยกเว้นมื้อสายวันอาทิตย์)

Up & Above Bar

    • ส่วนลด 25% สำหรับค่าอาหาร (ยกเว้นชุดน้ำชายามบ่าย)

ห้องอาหาร Elements

    • ส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหาร

ห้องอาหารญี่ปุ่น Yamazato

    • ส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหาร

ร้านขนม La Pâtisserie

    • ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร

Other Privileges

    • ส่วนลด 15% ที่ The Okura Spa (เฉพาะสปาเมนู A la carte)

    • ส่วนลด 10% ที่ร้านดอกไม้ Atelier เมื่อสั่งดอกไม้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 687 9000

หมายเหตุ : • สิทธิพิเศษเมื่อชำระเงินด้วยบัตร SCB PRIVATE BANKING • เฉพาะการรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม ไม่รวมงานประชุม สัมมนา หรือจัดเลี้ยง และเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด • ที่นั่งมีจำนวนจำกัด โปรดติดต่อสำรองที่นั่งกับโรงแรมล่วงหน้า • ขอสงวนการใช้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับห้องอาหารในวันที่ 5 ก.พ., 14 ก.พ. และ 12 ส.ค. 2562 • ขอสงวนการใช้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับสปาและร้านดอกไม้ในวันที่ 5 ก.พ., 14 ก.พ., 12 ส.ค. และ 5 ธ.ค. 2562 • ขอสงวนการใช้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และกิจกรรมพิเศษของทางโรงแรม • สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือ ทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชน์นี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด • จำกัดสิทธิ์ในการรับประทานอาหารสูงสุดไม่เกิน 8 ท่าน/บิล/โต๊ะ/บัตร

The Sukhothai Bangkok

*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62

ห้องอาหาร Colonnade, La Scala, Celadon, Lobby Salon, Pool Terrace Café and Bar

    • ส่วนลด 50% สำหรับค่าอาหาร เมื่อรับประทานอาหารสำหรับ 2 ท่าน

    • ส่วนลด 33% สำหรับค่าอาหาร เมื่อรับประทานอาหารสำหรับ 3 ท่าน

    • ส่วนลด 25% สำหรับค่าอาหาร เมื่อรับประทานอาหารสำหรับ 4 ท่าน

    • ส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหาร เมื่อรับประทานอาหารสำหรับ 5 ท่าน

    • ส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหาร เมื่อรับประทานอาหารสำหรับ 1 ท่าน และ/หรือ นำกลับ

    • ส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหารบุฟเฟต์มื้อกลางวัน (Sunday brunch) ที่ห้องอาหาร Colonnade

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02344 8888

หมายเหตุ : • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING เมื่อชำระผ่านบัตรเท่านั้น • เฉพาะการรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม ไม่รวมงานประชุม สัมมนา หรือจัดเลี้ยง และเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด • ที่นั่งมีจำนวนจำกัด โปรดติดต่อสำรองที่นั่งกับโรงแรมล่วงหน้า • สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และขอสงวนสิทธิ์ไม่ร่วมรายการในวันที่มีกิจกรรมพิเศษของห้องอาหารและช่วงเทศกาล • เงื่อนไขและการให้บริการเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชน์นี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

Banyan Tree Bangkok

*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 62

ร้าน Vertigo TOO

    • ส่วนลด 30% สำหรับค่าอาหารมื้อค่ำเท่านั้น สูงสุด 10 ท่าน

ร้านอาหารจีน Bai Yun

    • มา 2 จ่าย 1 สำหรับติ่มซำบุฟเฟต์มื้อกลางวันและมื้อค่ำ สูงสุด 10 ท่าน

ร้านอาหารญี่ปุ่น Taihei

    • ส่วนลด 30% สำหรับค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำ (ยกเว้นเซตเมนูอาหารกลางวัน) สูงสุด 10 ท่าน

ร้านอาหารไทย Saffron

    • ส่วนลด 30% สำหรับค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำ (ยกเว้นเซตเมนูอาหารกลางวัน) สูงสุด 10 ท่าน

ร้านบุฟเฟต์นานาชาติ Romsai

    • มา 4 จ่าย 2 สำหรับสำหรับบุฟเฟต์มื้อกลางวันและมื้อค่ำ สูงสุด 12 ท่าน

ร้าน Apsara

    • ส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหารมื้อค่ำที่เรืออัปสราเท่านั้น สูงสุด 10 ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 679 1200

หมายเหตุ : • สิทธิพิเศษด้านบนนี้สำหรับลูกค้า SCB PRIVATE BANKING เท่านั้น • สิทธิพิเศษด้านบนนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด • เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี ไม่สามารถร่วมรับสิทธิพิเศษนี้ • สิทธิพิเศษนี้ใช้ที่ร้านอาหารของโรงแรมเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับเซตเมนูพิเศษ ยกเว้นโรงแรม/ร้านอาหารระบุ • สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตร SCB PRIVATE BANKING ต่อบิล ต่อโต๊ะ ต่อวัน • สิทธิพิเศษดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้ • สิทธิพิเศษดังกล่าวสามารถใช้จองเพื่อทานอาหาร ได้สูงสุด 10 ท่าน หรือ 12 ท่านขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นและไม่สามารถใช้ร่วมกับการสำรองห้องพักหรือการจัดเลี้ยงแบบหมู่คณะได้ • สิทธิพิเศษดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือโอกาสพิเศษอื่น ๆ (เช่น วันวาเลนไทน์ วันตรุษจีน วันคริสต์มาสอีฟ วันส่งท้ายปีเก่า เป็นต้น) ยกเว้นโรงแรม/ร้านอาหารระบุ • โรงแรม/ร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกันให้เป็นมูลค่าเทียบเท่า ในกรณีที่ข้อเสนอนั้นไม่สามารถใช้ได้ • เงื่อนไขโปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรุณาสำรองสิทธิ์และที่นั่งล่วงหน้า • อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมจากโรงแรม/ร้านอาหาร • เงื่อนไขและการให้บริการเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชน์นี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

Mandarin Oriental Bangkok

*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 มี.ค. - 30 พ.ย. 62

เดอะไชน่าเฮ้าส์

    • บุฟเฟต์ติ่มซำมื้อกลางวัน 888 บาท

      มา 4 ท่านจ่าย 3 ท่าน / จำกัดสูงสุดที่ 12 ท่าน

      (วันอังคาร – วันศุกร์)

    • รับส่วนลด 25% สำหรับค่าอาหารมื้อเย็นและเครื่องดื่ม

      (วันอังคาร – วันอาทิตย์)

    • บรันช์บุฟเฟต์ ผู้ใหญ่ 1,250 บาท (พร้อมชา) / เด็ก 788 บาท

      มา 4 ท่านจ่ายเพียง 3 ท่าน / จำกัดสูงสุดที่ 12 ท่าน

      (วันเสาร์และวันอาทิตย์)

ศาลาริมน้ำ

    • บุฟเฟต์อาหารไทยมื้อกลางวัน ผู้ใหญ่ 950 บาท / เด็ก 650 บาท (วัน   จันทร์ – วันศุกร์)

    • บุฟเฟต์อาหารไทยมื้อกลางวัน ผู้ใหญ่ 1,150 บาท / เด็ก 800 บาท (วันเสาร์และวันอาทิตย์)

    • เซตอาหารไทยมื้อเย็นพร้อมการแสดง ผู้ใหญ่ 2,450 บาท / เด็ก 1,950 บาท (วันจันทร์ – วันอาทิตย์)

      มา 4 ท่านจ่ายเพียง 3 ท่าน / จำกัดสูงสุดที่ 12 ท่าน

เชาว์ เทอร์เรซซ่า

    • รับส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหารมื้อเย็นและเครื่องดื่ม (วันจันทร์ – วันอาทิตย์)

เทอเรซริมน้ำ

    • รับส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหารมื้อเย็นและเครื่องดื่ม (วันจันทร์ – วันอาทิตย์)

แมนดารินโอเรียนเต็ลช็อปทุกสาขา (ดิ เอ็มโพเรียม, สยาม พารากอน, เกษร วิลเลจ, เซ็นทรัล ชิดลม)

    • สำหรับยอดการใช้จ่ายทุก 800 บาท รับมาการอง จำนวน 6 ชิ้น 1 กล่อง

    • รับส่วนลด 20% สำหรับชุดน้ำชายามบ่าย (Afternoon Tea Set)

โรงเรียนการครัวไทยแห่งโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ (The Oriental Thai Cooking School)

    • รับส่วนลด 15% สำหรับค่าเรียน จากราคาปกติ 4,000 บาท/ท่าน เป็นราคาพิเศษเพียง 3,400 บาท/ท่าน สำหรับคลาสเรียนแบบฝึกปฏิบัติจริงสำหรับการทำอาหารไทยสูตรต้นตำรับ มื้อกลางวัน (เรียนเป็นกลุ่ม/เมนูอาหาร ตามที่ระบุไว้ในแต่ละวัน)

    (วันจันทร์- วันศุกร์ (ยกเว้นวันอังคาร) ตั้งแต่เวลา 9:00 – 13:00 น.)

    • รับส่วนลด 15% สำหรับค่าเรียน จากราคาปกติ 4,500 บาท/ท่าน เป็นราคาพิเศษเพียง 3,825 บาท/ท่าน สำหรับคลาสเรียนแบบฝึกปฏิบัติจริงพร้อมการออกไปเลือกซื้อวัตถุดิบที่ตลาดสดตอนเช้าสำหรับการทำอาหารไทยสูตรต้นตำรับ มื้อกลางวัน (เรียนเป็นกลุ่ม/เมนูอาหารตามที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน)

    (วันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9:00 – 14:00 น.)

หมายเหตุ : ขอสงวนการใช้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ในวันที่ 28 ก.ค., 12 ส.ค. และ 13 พ.ย. 2562 วันหยุดนักขัตฤกษ์และช่วงที่มีกิจกรรมพิเศษของทางโรงแรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 659 9000

หมายเหตุ : • สิทธิพิเศษเมื่อชำระเงินด้วยบัตร SCB PRIVATE BANKING • ราคานี้เป็นราคาสุทธิที่รวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว • สิทธิพิเศษมา 4 ท่าน จ่ายเพียง 3 ท่าน จำกัดจำนวนสูงสุดที่ 12 ท่าน (4 จ่าย 3, 8 จ่าย 6, 12 จ่าย 9) • สำหรับสิทธิพิเศษลูกค้าจะต้องแจ้ง "โปรโมชั่นบัตรเครดิต" กับพนักงานเมื่อทำการจองโต๊ะอาหารและมาใช้บริการ • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้ และสงวนสิทธิ์ในการใช้รายการส่งเสริมการขาย ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลพิเศษ และวันหยุดต่อเนื่อง • กรุณาสำรองสิทธิ์และที่นั่งล่วงหน้า • อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมจากโรงแรม/ร้านอาหาร • เงื่อนไขและการให้บริการเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชน์นี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

Anantara Hotels Resorts & Spas, AVANI Hotels & Resorts

*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62

•  ส่วนลดค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ณ โรงแรมชั้นนำ โรงแรมและรีสอร์ทในเครืออนันตรา และอวานี ทั่วประเทศตลอดทั้งปี 

    รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 20% เมื่ออิ่มอร่อยกับมื้อหรูที่โรงแรม

โรงแรม

รายชื่อร้านอาหารที่ได้รับส่วนลด

เบอร์โทรศัพท์

รับส่วนลด 20%

อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท

The Restaurant, The Service 1921 Restaurant & Bar

053 253 333

อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ

แคมป์ช้าง แอนด์ รีสอร์ท

All -Sala Mae Nam, Baan Dhalia, Elephant Bar

and Opium Terrace

053 784 084

อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์

All-Sea.Fire.Salt., La Sala, The Tree House,

Tasting Room, Infinity

076 336 100

อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย รีสอร์ท

Ocean Kiss (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

077 960 333

รับส่วนลด 15%

อนันตรา สาทร กรุงเทพฯ โฮเทล

ZOOM Sky Bar & Restaurant, 100°East

02 210 9000

อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ

The PUBLIC and Benihana (เฉพาะค่าอาหาร)

02 718 2000

อนันตรา หัวหิน รีสอร์ท

Baan Thalia, Rim Nam, Sala Siam, Sai Thong,

Loy Nam, Issara Café (breakfast for walk-ins only)

032 520 250

อวานี พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา

Garden Cafe and Benihana (เฉพาะค่าอาหาร)

038 412 120

อวานี ขอนแก่น โฮเทล

แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

The Globe, WOK & GRILL, Ju-Fang, Encore Karaoke

043 209 888

รับส่วนลด 10%

อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท

Benihana, Brio, Trader Vic’s, Manohra Cruise

02 476 0022

อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

Skyline, Attitude Rooftop Bar & Restaurant

02 431 9100

หมายเหตุ : • สิทธิพิเศษเมื่อชำระเงินด้วยบัตร SCB PRIVATE BANKING • สงวนสิทธิ์เฉพาะการรับประทานอาหาร (เฉพาะรับประทานอาหารในร้าน) และเครื่องดื่ม (รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ที่ห้องอาหารในโรงแรมเท่านั้น โดยสิทธิประโยชน์นี้ไม่รวมถึงงานประชุม สัมมนาหรือจัดเลี้ยง • เงื่อนไขการใช้บริการ และส่วนลดต่าง ๆ เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด • โปรดติดต่อสำรองที่นั่งกับโรงแรมล่วงหน้า เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด • สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของทางโรงแรมได้ • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชน์นี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

สิทธิอัพเกรดห้องพัก และส่วนลดโรงแรม และรีสอร์ทในเครืออนันตราและอวานีทั่วโลก

*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.. 62

- รับสิทธิ์อัพเกรดห้องพัก และส่วนลดพิเศษ 20-25% จากราคาเบทส์เฟล็กซิเบิ้ลเรท ที่โรงแรม และรีสอร์ทในเครืออนันตรา และอวานีทั่วโลก พร้อมสิทธิพิเศษเข้าใช้บริการห้อง Business Lounge (เฉพาะโรงแรมที่ให้บริการ)​

-อภินันทนาการอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่านต่อวัน

- อภินันทนาการอัพเกรดห้องพักประเภทถัดไป (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง)

- อภินันทนาการ Wi-Fi Internet

-รับส่วนลดสูงสุด 20% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างเข้าพัก ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สำหรับ 2 ท่าน)​

- รับส่วนลดสูงสุด 20% สำหรับ Spa treatments ระหว่างเข้าพัก (สำหรับ 2 ท่าน)

สิทธิประโยชน์นี้ ต้องสำรองห้องพักผ่าน 

Email: reservations@minorhotels.com 

Website: www.anantara.com/scb (ENG) ,  www.anantara.co.th/scb (TH) ,  www.avanihotels.com/scb (ENG) 

และกรุณาแจ้งรหัส SCBWEALTH เมื่อทำการจองเพื่อรับส่วนลด 

 

*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.. 62

หมายเหตุ : • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าพักที่ชำระค่าที่พักด้วยบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING เพื่อรับราคาพิเศษหรือราคาเบสท์เฟล็กซิเบิ้ลเรทขณะเช็คอิน • หากชำระเงินด้วยบัตรใบอื่นจะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ที่นำเสนอตามโปรโมชั่นได้ • ราคาโปรโมชั่น/ห้องพักโปรโมชั่น/อัพเกรดห้องพัก ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง และส่วนลดที่แสดงในโฆษณายึดตามราคาเบสท์เฟล็กซิเบิ้ลเรท • ส่วนลด/ข้อเสนอของแต่ละโรงแรม/ห้องพักที่ร่วมรายการ และระยะเวลาการเข้าพักขั้นต่ำ อาจแตกต่างกันไป โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขจากแต่ละโรงแรมก่อนทำการจอง • ข้อเสนอไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่วนลด หรือแพ็กเกจอื่น ๆ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือแลกเป็นเงินสดได้ • แต่ละโรงแรมมีนโยบายการเข้าพักที่เกี่ยวข้องกับเด็กแตกต่างกันไป โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนจองห้องพัก • เข้าพักได้สูงสุด 2 ท่านต่อห้อง และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีผู้เข้าพักเกินกว่าที่กำหนด • บริการอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่านต่อวัน ยกเว้นที่ อนันตรา บ้านราชประสงค์ เซอร์วิส สวีท กรุงเทพ • ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันที่ห้ามใช้สิทธิ์ (Blackout Dates) • ราคายังไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายพิเศษ • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้กับราคาเข้าพักแบบหมู่คณะ ราคาองค์กร ราคาอุตสาหกรรม และราคาสำหรับบริษัทท่องเที่ยว • ส่วนลดสำหรับอาหารและสปาจะใช้ได้ต่อเมื่อเข้าพักเท่านั้น • สามารถใช้ส่วนลดสำหรับอาหารได้กับร้านอาหารที่ร่วมรายการ ส่วนลดอาหารไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มินิบาร์ ไดนิ่ง บายดีไซน์ และ รูม เซอร์วิส • สามารถใช้ส่วนลดสำหรับสปาทรีทเมนต์ที่ร่วมรายการเท่านั้น ส่วนลดของสปาไม่สามารถใช้ได้กับแพ็กเกจสปาและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของสปา • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้ • กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

อภินันทนาการบุฟเฟต์มื้อกลางวัน

*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.. 62

สิทธิพิเศษ 1. อภินันทนาการบุฟเฟต์มื้อกลางวัน สำหรับ 2 ท่าน

สิทธิพิเศษ 2. บุฟเฟต์มื้อกลางวัน สำหรับ 2 ท่าน ราคาพิเศษ 1,500 บาท

โรงแรม / ห้องอาหารที่ร่วมรายการ

    • Siam Kempinski / Brasserie Europa                             

    • InterContinental / Espresso           

    • Shangri-La / Next 2 Cafe               

    • The Athenee / The Rain Tree Cafe

    • Centara Grand @CentralWorld / Dynasty   

    • Marriott Marquis / Goji Kitchen and Bar

          • บุฟเฟต์มื้อกลางวัน ไม่รวมเครื่องดื่ม

            เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์       

    • Renaissance / Flavor     

    • So Sofitel Bangkok / Red Oven

          • บุฟเฟต์มื้อกลางวัน ไม่รวมเครื่องดื่ม

             เฉพาะวันจันทร์ – เสาร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 906 3026

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ: อภินันทนาการบุฟเฟต์มื้อกลางวัน สำหรับ 2 ท่าน • สิทธิพิเศษมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING ที่เป็นบัตรหลักเท่านั้น • ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร SCB PRIVATE BANKING รวม 300,000 บาทขึ้นไป (ภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน) ณ วันที่ทำรายการสำรองการใช้สิทธิ์ ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณย้อนหลังได้ไม่เกิน 60 วันจนถึงวันที่ทำรายการสำรองสิทธิ์ • ผู้ถือบัตรจะต้องทำการสำรองการใช้สิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น • สำรองการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) • ผู้ถือบัตรจะได้รับอีเมลยืนยันการรับสิทธิ์ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการสำรองสิทธิ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขจากธนาคารผู้ออกบัตร และจำนวนที่ว่าง • ในกรณีที่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ถือบัตรจะต้องนำส่งเอกสารภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองสิทธิ์ครั้งนั้น และผู้ถือบัตรจะต้องทำรายการสำรองสิทธิ์ใหม่ โดยนับตามลำดับก่อน/หลัง • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการ (รวมการใช้สิทธิ์จากทุกห้องอาหารที่ร่วมรายการ) • สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด 50 สิทธิ์ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับลำดับก่อน/หลัง • การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสำรองสิทธิ์ จะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันที่เข้ารับบริการ ที่หมายเลข 02-906-3026 กรณีที่ผู้ถือบัตร ไม่เข้าใช้บริการตามวัน/เวลาที่ได้สำรองสิทธิ์ไว้ ถือว่าผู้ถือบัตรได้มีการใช้สิทธิ์นั้นไปแล้ว • กรุณาแจ้งชื่อพร้อมแสดงบัตร SCB PRIVATE BANKING และบัตรประชาชน แก่พนักงานเพื่อรับสิทธิพิเศษตามที่ได้สำรองไว้ • สิทธิพิเศษนี้ สงวนไว้สำหรับผู้ถือบัตรในการเข้ารับบริการด้วยตนเอง และให้บริการเฉพาะภายในสถานที่ที่กำหนดเท่านั้น • ผู้ถือบัตรสามารถพาแขกเข้าใช้บริการพร้อมผู้ถือบัตรได้ โดยผู้ถือบัตรหรือแขกของผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าบริการตามราคาปกติของโรงแรม หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ • กรุณาแต่งกายสุภาพในการเข้าใช้บริการทุกครั้ง โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้เข้าใช้บริการสำหรับผู้ที่ใส่เสื้อกล้าม กางเกงขาสั้น ชุดออกกำลังกาย รองเท้าสำหรับใส่ในบ้าน และรองเท้าแตะ • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการสำรองสิทธิ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ) ที่โทร 02-906-3026 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. หรือ อีเมล vthgservices@vathanagul.com • รายละเอียดที่ระบุไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขก่อนการสำรองสิทธิ์ หรือการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด ๆ กับบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการ กรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของร้านค้า ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการโดยตรงกับร้านค้า • เมื่อผู้ถือบัตรทำการสำรองสิทธิ์ และใช้สิทธิ์ในรายการแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับรายละเอียดเงื่อนไขตามที่กำหนด ธนาคารจะไม่รับการร้องเรียนใด ๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง • กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ: บุฟเฟต์มื้อกลางวัน สำหรับ 2 ท่าน ราคาพิเศษ 1,500 บาท • สิทธิพิเศษมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING ที่เป็นบัตรหลักเท่านั้น • ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร SCB PRIVATE BANKING รวม 300,000 บาทขึ้นไป (ภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน) ณ วันที่ทำรายการสำรองการใช้สิทธิ์ ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณย้อนหลังได้ไม่เกิน 60 วันจนถึงวันที่ทำรายการสำรองสิทธิ์ • ผู้ถือบัตรจะต้องทำการสำรองการใช้สิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น • สำรองการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) • ผู้ถือบัตรจะได้รับอีเมลยืนยันการรับสิทธิ์ และรายละเอียดการชำระเงินภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ทำรายการสำรองสิทธิ์ และผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้น หลังจากนั้นจึงจะได้รับ “Booking Code” เพื่อนำไปแสดงต่อพนักงานร้านค้าในการเข้าใช้บริการ • การรับสิทธิ์ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขจากธนาคารผู้ออกบัตร และจำนวนที่ว่าง • ในกรณีที่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ถือบัตรจะต้องนำส่งเอกสารภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองสิทธิ์ครั้งนั้น และผู้ถือบัตรจะต้องทำรายการสำรองสิทธิ์ใหม่ โดยนับตามลำดับก่อน/หลัง • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการ (รวมการใช้สิทธิ์จากทุกห้องอาหารที่ร่วมรายการ) • สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด 200 สิทธิ์ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับลำดับก่อน/หลัง • การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสำรองสิทธิ์ จะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันที่เข้ารับบริการ ที่หมายเลข 02-906-3026 กรณีที่ผู้ถือบัตรไม่เข้าใช้บริการตามวัน/เวลาที่ได้สำรองสิทธิ์ไว้ ถือว่าผู้ถือบัตรได้มีการใช้สิทธิ์นั้นไปแล้ว • กรุณาแจ้งชื่อ / Booking Code พร้อมแสดงบัตร SCB PRIVATE BANKING และบัตรประชาชน แก่พนักงานเพื่อรับสิทธิพิเศษตามที่ได้สำรองไว้ • สิทธิพิเศษนี้ สงวนไว้สำหรับผู้ถือบัตรในการเข้ารับบริการด้วยตนเอง และให้บริการเฉพาะภายในสถานที่ที่กำหนดเท่านั้น • ผู้ถือบัตรสามารถพาแขกเข้าใช้บริการพร้อมผู้ถือบัตรได้ โดยผู้ถือบัตรหรือแขกของผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าบริการตามราคาปกติของโรงแรม หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ • กรุณาแต่งกายสุภาพในการเข้าใช้บริการทุกครั้ง โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้เข้าใช้บริการสำหรับผู้ที่ใส่เสื้อกล้าม กางเกงขาสั้น ชุดออกกำลังกาย รองเท้าสำหรับใส่ในบ้าน และรองเท้าแตะ • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการสำรองสิทธิ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ) ที่โทร 02-906-3026 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. หรือ อีเมล vthgservices@vathanagul.com • รายละเอียดที่ระบุไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขก่อนการสำรองสิทธิ์ หรือการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด ๆ กับบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการ กรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของร้านค้า ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการโดยตรงกับร้านค้า • เมื่อผู้ถือบัตรทำการสำรองสิทธิ์ และใช้สิทธิ์ในรายการแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับรายละเอียดเงื่อนไขตามที่กำหนด ธนาคารจะไม่รับการร้องเรียนใด ๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง • กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

สิทธิพิเศษชุดน้ำชายามบ่าย

*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.. 62

สิทธิพิเศษ 1. อภินันทนาการชุดน้ำชายามบ่าย

สิทธิพิเศษ 2. ชุดน้ำชายามบ่าย ราคาพิเศษ 800 บาท

โรงแรม / ร้านค้าที่ร่วมรายการ

    • สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ / หนุมาน บาร์ ชั้นล็อบบี้    

    • เรเนซองส์ กรุงเทพ – ราชประสงค์ / R Bar ชั้น 1          

    • อวานิ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ / ลองบาร์ ชั้น 11  

          • ชุด High Tea ระหว่างเวลา 15.00-17.00 น.

    • TWG Tea Salon & Boutique / สาขาสยามพารากอน และสาขาเอ็มโพเรียม

    • Harrods Tea Room / สาขาสยามพารากอน และสาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี   

    • Mandarin Oriental Shop / สาขาสยามพารากอน           

    • Laduree / สาขาสยามพารากอน     

          • ชุด Afternoon Tea ระหว่างเวลา 15.00-17.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 906 3026

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ: อภินันทนาการชุดน้ำชายามบ่าย • สิทธิพิเศษมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING ที่เป็นบัตรหลักเท่านั้น • ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร SCB PRIVATE BANKING รวม 80,000 บาทขึ้นไป (ภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน) ณ วันที่ทำรายการสำรองการใช้สิทธิ์ ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณย้อนหลังได้ไม่เกิน 60 วันจนถึงวันที่ทำรายการสำรองสิทธิ์ • ผู้ถือบัตรจะต้องทำการสำรองการใช้สิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น • สำรองการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) • ผู้ถือบัตรจะได้รับอีเมลยืนยันการรับสิทธิ์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ทำรายการสำรองสิทธิ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขจากธนาคารผู้ออกบัตร และจำนวนที่ว่าง • ในกรณีที่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ถือบัตรจะต้องนำส่งเอกสารภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองสิทธิ์ครั้งนั้น และผู้ถือบัตรจะต้องทำรายการสำรองสิทธิ์ใหม่ โดยนับตามลำดับก่อน/หลัง• สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการ (รวมการใช้สิทธิ์จากทุกโรงแรม/ร้านค้าที่ร่วมรายการ) • สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด 200 สิทธิ์ต่อเดือนขึ้นอยู่กับลำดับก่อน/หลัง • การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสำรองสิทธิ์ จะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันที่เข้ารับบริการ ที่หมายเลข 02-906-3026 กรณีที่ผู้ถือบัตรไม่เข้าใช้บริการตามวัน/เวลาที่ได้สำรองสิทธิ์ไว้ ถือว่าผู้ถือบัตรได้มีการใช้สิทธิ์นั้นไปแล้ว • กรุณาแจ้งชื่อพร้อมแสดงบัตร SCB PRIVATE BANKING และบัตรประชาชน แก่พนักงานเพื่อรับสิทธิพิเศษตามที่ได้สำรองไว้ • สิทธิพิเศษนี้ สงวนไว้สำหรับผู้ถือบัตรในการเข้ารับบริการด้วยตนเอง และให้บริการเฉพาะภายในสถานที่ที่กำหนดเท่านั้น • ผู้ถือบัตรสามารถพาแขกเข้าใช้บริการพร้อมผู้ถือบัตรได้ โดยผู้ถือบัตรหรือแขกของผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าบริการตามราคาปกติของโรงแรม หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ • กรุณาแต่งกายสุภาพในการเข้าใช้บริการทุกครั้ง โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้เข้าใช้บริการสำหรับผู้ที่ใส่เสื้อกล้าม กางเกงขาสั้น ชุดออกกำลังกาย รองเท้าสำหรับใส่ในบ้าน และรองเท้าแตะ • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการสำรองสิทธิ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ) ที่โทร 02-906-3026 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. หรือ อีเมล vthgservices@vathanagul.com • รายละเอียดที่ระบุไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขก่อนการ สำรองสิทธิ์ หรือการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด ๆ กับบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการ กรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของร้านค้า ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการโดยตรงกับร้านค้า • เมื่อผู้ถือบัตรทำการสำรองสิทธิ์ และใช้สิทธิ์ในรายการแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับรายละเอียดเงื่อนไขตามที่กำหนด ธนาคารจะไม่รับการร้องเรียนใด ๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง • กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ: ชุดน้ำชายามบ่าย ราคาพิเศษ 800 บาท • สิทธิพิเศษมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING ที่เป็นบัตรหลักเท่านั้น • ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร SCB PRIVATE BANKING รวม 80,000 บาทขึ้นไป (ภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน) ณ วันที่ทำรายการสำรองการใช้สิทธิ์ ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณย้อนหลังได้ไม่เกิน 60 วันจนถึงวันที่ทำรายการสำรองสิทธิ์ • ผู้ถือบัตรจะต้องทำการสำรองการใช้สิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น • สำรองการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) • ผู้ถือบัตรจะได้รับอีเมลยืนยันการรับสิทธิ์ และรายละเอียดการชำระเงินภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ทำรายการสำรองสิทธิ์ และผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้น หลังจากนั้นจึงจะได้รับ “Booking Code” เพื่อนำไปแสดงต่อพนักงานร้านค้าในการเข้าใช้บริการ • การรับสิทธิ์ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขจากธนาคารผู้ออกบัตร และจำนวนที่ว่าง • ในกรณีที่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ถือบัตรจะต้องนำส่งเอกสารภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองสิทธิ์ครั้งนั้น และผู้ถือบัตรจะต้องทำรายการสำรองสิทธิ์ใหม่ โดยนับตามลำดับก่อน/หลัง • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการ (รวมการใช้สิทธิ์จากทุกโรงแรม/ร้านค้าที่ร่วมรายการ) • การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสำรองสิทธิ์ จะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันที่เข้ารับบริการ ที่หมายเลข 02-906-3026 กรณีที่ผู้ถือบัตรไม่เข้าใช้บริการตามวัน/เวลาที่ได้สำรองสิทธิ์ไว้ ถือว่าผู้ถือบัตรได้มีการใช้สิทธิ์นั้นไปแล้ว • กรุณาแจ้งชื่อ/Booking Code พร้อมแสดงบัตร SCB PRIVATE BANKING และบัตรประชาชน แก่พนักงานเพื่อรับสิทธิพิเศษตามที่ได้สำรองไว้ • สิทธิพิเศษนี้ สงวนไว้สำหรับผู้ถือบัตรในการเข้ารับบริการด้วยตนเอง และให้บริการเฉพาะภายในสถานที่ที่กำหนดเท่านั้น • ผู้ถือบัตรสามารถพาแขกเข้าใช้บริการพร้อมผู้ถือบัตรได้ โดยผู้ถือบัตรหรือแขกของผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าบริการตามราคาปกติของโรงแรม หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ • กรุณาแต่งกายสุภาพในการเข้าใช้บริการทุกครั้ง โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้เข้าใช้บริการสำหรับผู้ที่ใส่เสื้อกล้าม กางเกงขาสั้น ชุดออกกำลังกาย รองเท้าสำหรับใส่ในบ้าน และรองเท้าแตะ • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการสำรองสิทธิ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ) ที่โทร 02-906-3026 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. หรือ อีเมล vthgservices@vathanagul.com • รายละเอียดที่ระบุไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขก่อนการสำรองสิทธิ์ หรือการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด ๆ กับบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการ กรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของร้านค้า ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการโดยตรงกับร้านค้า • เมื่อผู้ถือบัตรทำการสำรองสิทธิ์ และใช้สิทธิ์ในรายการแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับรายละเอียดเงื่อนไขตามที่กำหนด ธนาคารจะไม่รับการร้องเรียนใด ๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง • กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

MK Restaurants, S&P and Starbucks Privileges

รับสิทธิ์เลือกอิ่มอร่อย มูลค่าสูงสุด 300 บาท/เดือน ได้กับ 3 ร้านดัง MK Restaurants หรือ S&P หรือ Starbucks

* สิทธิพิเศษนี้ได้ใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562

เงื่อนไข: • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING บัตรหลักที่คงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันที่ชำระในปี และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน และยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป • สิทธิประโยชน์นี้ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING บัตรหลักที่ชำระค่าอาหาร ณ ร้านที่ร่วมรายการ ผ่านบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนตามยอดที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 300 บาท / บัตร / ท่าน / เดือนปฏิทิน สำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ปรากฎชื่อร้าน MK Restaurants หรือ S&P หรือ Starbucks ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING เท่านั้น โดยธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือน กรณีที่ชื่อร้านไม่ใช่ MK Restaurants หรือ S&P หรือ Starbucks ผู้ถือบัตรต้องแสดงใบเสร็จรับเงินที่มีชื่อร้าน MK Restaurants หรือ S&P หรือ Starbucks กับธนาคารเพื่อตรวจสอบรายการในการเครดิตเงินคืน • สามารถเลือกรับสิทธิ์ได้เพียง 1 ร้าน/เดือน/บัตร • สิทธิประโยชน์นี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน เป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือยกยอดไปใช้ในเดือนถัดไปได้ • กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

GOLF PRIVILEGE

อภินันทนาการค่ากรีนฟี สำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING 1 ท่าน/บัตร

* สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62

PRIVATE Golf Course Access

อภินันทนาการค่ากรีนฟี สำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING 1 ท่าน/บัตร • อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ ถนนบางขันธ์-สถานีวิทยุ ต.คลอง 5 อ.คลองหลวง ปทุมธานี (เฉพาะวันอังคาร-วันศุกร์) • สนามกอล์ฟ เมืองแก้ว ถนนบางนา-ตราด กม. 7.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ วันธรรมดา (ไม่มีกำหนดเวลา) วันเสาร์-อาทิตย์ (หลังเวลา 12.00 น.) • เลควู้ด คันทรี่ คลับ ถนนบางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ วันธรรมดา (ไม่มีกำหนดเวลา) วันเสาร์-อาทิตย์ (หลังเวลา 12.00 น.) • ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ ถนนบางนา-ตราด กม. 10.5 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ วันธรรมดา (ไม่มีกำหนดเวลา) วันเสาร์-อาทิตย์ (หลังเวลา 12.00 น.) • ปัญญา อินทรา กอล์ฟ คลับ ถนนปัญญารามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ วันธรรมดา (ไม่มีกำหนดเวลา) วันเสาร์-อาทิตย์ (หลังเวลา 12.00 น.) • อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ ถนนสันกำแพงบ้านธิ ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง เชียงใหม่ วันธรรมดา (ไม่มีกำหนดเวลา) วันเสาร์-อาทิตย์ (หลังเวลา 12.00 น.) • เชียงใหม่ ไฮแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน เชียงใหม่ วันธรรมดา (ไม่มีกำหนดเวลา) วันเสาร์-อาทิตย์ (หลังเวลา 12.00 น.) • นิกันติ กอล์ฟ คลับ ซอยเทศบาล 14/2 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม นครปฐม วันธรรมดา (ไม่มีกำหนดเวลา) วันเสาร์-อาทิตย์ (หลังเวลา 12.00 น.) • สยาม คันทรี่ คลับ พัทยา สนาม แพลนเทชั่น / สนาม วอเตอร์ไซด์ บางละมุง ชลบุรี วันธรรมดา (ไม่มีกำหนดเวลา) วันเสาร์-อาทิตย์ (หลังเวลา 12.00 น.) • บันยัน กอล์ฟ คลับ หัวหิน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ วันธรรมดา (ไม่มีกำหนดเวลา) วันเสาร์-อาทิตย์ (หลังเวลา 12.00 น.)

กรุณาสำรองเวลาในการออกรอบล่วงหน้า 4 วันทำการ โทร 02 919 8423 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 -17.00 น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข : • สงวนสิทธิ์การใช้สิทธิพิเศษ 1 ครั้ง/บัตร/เดือน (รวมการใช้สิทธิ์จากทุกสนามที่เข้าร่วมรายการ) • สิทธิพิเศษนี้สำหรับยกเว้นค่ากรีนฟีสำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING 2 ท่าน/กลุ่มเท่านั้น ในวันธรรมดา (ไม่มีกำหนดเวลา) และ วันเสาร์-อาทิตย์ (หลังเวลา 12.00 น.) ยกเว้นสนามอัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ ให้สิทธิ์เฉพาะวันอังคาร-วันศุกร์เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING จะต้องมีเพื่อนร่วมออกรอบและจำนวนนักกอล์ฟอย่างน้อย 3 ท่าน/กลุ่ม แต่ไม่เกิน 4 ท่าน/กลุ่ม • ในกรณีผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING มากกว่า 2 ท่าน/กลุ่ม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING ใช้ได้ 2 ท่านเท่านั้น • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง • สำหรับเพื่อนสมาชิกของผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING จะต้องชำระค่ากรีนฟี รถกอล์ฟ แคดดี้ ตามเงื่อนไขของสโมสรฯ ถึงแม้ว่าเพื่อนสมาชิกในกลุ่มจะเป็นผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING ก็ตาม • กรุณาสำรองเวลาในการออกรอบล่วงหน้า 4 วันทำการ ที่โทร 02 919 8423 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. ทั้งนี้การสำรองเวลานัดหมายขึ้นอยู่กับเวลาที่ว่าง • สงวนสิทธิ์ในการรับสำรองเวลาออกรอบเฉพาะผู้ที่ไม่มีการสำรองค้างอยู่ (ถ้ามี) ผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING จะทำการสำรองเวลาในการออกรอบครั้งใหม่ได้ ต่อเมื่อได้ใช้สิทธิ์การสำรองครั้งก่อนเสร็จสิ้นแล้ว • ผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING ที่ทำการสำรองการออกรอบไว้แล้วไม่สามารถโอนการใช้สิทธิ์ไปให้ผู้อื่นได้ • สิทธิพิเศษนี้เป็นการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อมอบให้กับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING มิใช่เป็นสิทธิพิเศษจากทางสนามกอล์ฟ • ผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ โดยมิได้มีการสำรองการออกรอบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์ • สนามกอล์ฟสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการ หรือตอบข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิพิเศษจากธนาคาร รวมถึงการติดต่อสำรองการออกรอบโดยตรงกับทางสนามกอล์ฟ • การอนุมัติการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการออกรอบนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามความเหมาะสมของสโมสรฯ • ผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือยกเลิกการออกรอบ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ มิเช่นนั้นจะขอคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการยกเลิกการออกรอบ • กรณีที่ฝนตก ทำให้ไม่สามารถเล่นกอล์ฟต่อได้ ทางสนามกอล์ฟไม่มีนโยบายคืนค่าใช้จ่าย ยกเว้นแต่สโมสรอัลไพน์กอล์ฟ จะคืนค่าใช้จ่ายให้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางสโมสรฯ • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้สำหรับการออกรอบในเวลากลางคืนได้ • สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการสนามกอล์ฟ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคาร และสโมสรฯ กำหนดไว้ให้กับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING เท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อการสันทนาการเฉพาะกลุ่ม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ได้ • สิทธิพิเศษนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของสโมสรฯ แต่อย่างใด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ หรือรายการแข่งขันเฉพาะกลุ่มได้ • กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

ส่วนลด 50% ที่สนามกอล์ฟชั้นนำอื่น ๆ

สำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING 1 ท่าน/บัตร • ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ 100/2 ม.4 ถ.บางนา-ตราด กม.14 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540 • เดอะ วินเทจ คลับ 549, 549/1-4 ม.3 ถ.ปานวิถี ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ สมุทรปราการ 10550 • วินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ 46 หมู่ 8 ถนนสุวินทวงศ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 • ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ 72 ม.14 ถ.บางนา-ตราด บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540 • เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ 98 ม.3 ถ.ศาลายา-บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170 • ปัญญา อินทรา กอล์ฟคลับ 9 ถ.ปัญญารามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 • สยาม คันทรี คลับ พัทยา 50 หมู่ 9 ต.โป่ง อ.บางละมุง ชลบุรี 20150 • บันยัน กอล์ฟ คลับ หัวหิน 68/35 หมู่บ้านหัวนา ตำบลหนองแก อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

กรุณาสำรองเวลาในการออกรอบล่วงหน้า 4 วันทำการ โทร 02 919 8423 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข : • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING เท่านั้น • สงวนสิทธิ์การใช้สิทธิพิเศษ 1 ครั้ง/บัตร/เดือน (รวมการใช้สิทธิ์จากทุกสนามที่เข้าร่วมรายการ) • สิทธิพิเศษนี้สำหรับส่วนลดค่ากรีนฟี 50% สำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING 2 ท่าน/กลุ่มเท่านั้น ในวันธรรมดา (ไม่มีกำหนดเวลา) และวันเสาร์-อาทิตย์ (หลังเวลา 12:00 น.) ทั้งนี้ผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING จะต้องมีเพื่อนร่วมออกรอบและจำนวนนักกอล์ฟอย่างน้อย 3 ท่าน/กลุ่ม แต่ไม่เกิน 4 ท่าน/กลุ่ม • กรณีมีผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING มากกว่า 2 ท่าน/กลุ่ม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING ใช้สิทธิ์ได้ 2 ท่านเท่านั้น • สิทธิพิเศษนี้สำหรับค่ากรีนฟีสำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING 2 ท่าน/กลุ่มเท่านั้น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ ผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง • สำหรับเพื่อนสมาชิกของผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING จะต้องชำระค่ากรีนฟี รถกอล์ฟ แคดดี้ ตามเงื่อนไขของสโมสรฯ ถึงแม้ว่าเพื่อนสมาชิกในกลุ่มจะเป็นผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING ก็ตาม • กรุณาสำรองเวลาในการออกรอบล่วงหน้า 4 วันทำการ ที่โทร 02 919 8423 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. ทั้งนี้การสำรองเวลานัดหมายขึ้นอยู่กับเวลาที่ว่าง • สงวนสิทธิ์ในการรับสำรองเวลาออกรอบ เฉพาะผู้ที่ไม่มีการสำรองค้างอยู่ (ถ้ามี) ผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING จะทำการสำรองเวลาในการออกรอบครั้งใหม่ได้ ต่อเมื่อได้ใช้สิทธิ์การสำรองครั้งก่อนเสร็จสิ้นแล้ว • สงวนสิทธิ์สำรองการออกรอบผ่านช่องทางที่กำหนดไว้เท่านั้น ผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING ไม่สามารถทำการสำรองตรงที่สนามกอล์ฟได้ รวมถึงไม่สามารถโอนการใช้สิทธิ์จากการสำรองการออกรอบไปให้ผู้อื่นได้ • สิทธิพิเศษนี้เป็นการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อมอบให้กับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING มิใช่เป็นสิทธิพิเศษจากทางสนามกอล์ฟ • ผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ โดยมิได้มีการสำรองการออกรอบล่วงหน้าผ่านช่องทางดังที่กำหนดไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์ • สนามกอล์ฟสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการ หรือตอบข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิพิเศษจากธนาคาร รวมถึงการติดต่อสำรองการออกรอบโดยตรงกับทางสนามกอล์ฟ • การอนุมัติ การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการออกรอบนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามความเหมาะสมของสโมสรฯ • ผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการออกรอบ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ มิเช่นนั้น ทางสโมสรฯ ขอคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการออกรอบ • กรณีที่ฝนตกทำให้ไม่สามารถเล่นกอล์ฟต่อได้ การอนุญาตให้ลงเล่นในภายหลังหรือคืนค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสนามกอล์ฟที่เข้าร่วมโปรแกรม • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้สำหรับการออกรอบในเวลากลางคืนได้ • สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการสนามกอล์ฟ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารและสโมสรฯ กำหนดไว้ให้กับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING เท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อการสันทนาการเฉพาะกลุ่ม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ได้ • สิทธิพิเศษนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของสโมสรฯ แต่อย่างใด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ หรือรายการแข่งขันเฉพาะกลุ่มได้ • กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

HEALTH & WELLNESS PRIVILEGES

บริการฟิตเนส ณ​ โรงแรมชั้นนำ รับสิทธิ์ใช้บริการฟิตเนส เพื่อสุขภาพได้ทุกวัน ไม่จำกัดเวลา สำหรับสมาชิกที่ถือบัตรหลัก ที่โรงแรมชั้นนำในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

* สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62

ฟิตเนสในกรุงเทพฯ CENTARA GRAND AT CENTRAL WORLD โทร. 02-100-1234 ต่อ 6511 The OKURA PRESTIGE BANGKOK โทร. 02-687-9000 MILLENNIUM HILTON BANGKOK โทร. 02-442-2000 ต่อ 2039 SIAM KEMPINSKI HOTEL BANGKOK โทร. 02-162-9000 PHOTHALAI LEISURE PARK โทร. 02-508-5111 WE FITNESS SOCIETY • เมเจอร์ รัชโยธิน โทร. 02-515-3699 • เมเจอร์ เอกมัย โทร. 02-785-3939 • เมเจอร์ ปิ่นเกล้า โทร. 02-119-3399 • เอสพลานาด รัชดา โทร. 02-640-3939 • J Avenue ทองหล่อ โทร. 02-119-3309 • VIE Hotel โทร. 02-309-3939 • เอสพลานาด แคราย พร้อมให้บริการ ก.พ. 61 ABSOLUTE YOU BANGKOK • AMARIN Tower • Jas Urban • Exchange Tower • Liberty Square • BEEHIVE Lifestyle Mall • Market Place (นางลิ้นจี่) • Jas Urban • The Circle • The Crystal Park • Central Plaza Ladprao • Century Movie Plaza (อ่อนนุช)

ฟิตเนสในต่างจังหวัด dusit D2 CHIANG MAI โทร. 053-999-999 CENTARA GRAND MIRAGE BEACH RESORT PATTAYA โทร. 038-301-234 CENTARA HOTEL & CONVENTION CENTRE UDON THANI โทร. 042-343-555 CLUB ASIA FITNESS & SPA PHUKET ภูเก็ต โทร. 076-354-027 FACTORY FIT FITNESS HAT YAI (New!) โทร. 098-829-2989 FITNESS FIRST • CENTRAL KHON KAEN โทร. 043-288-433 • CENTRAL CHONBURI โทร. 033-002-999 • THE MALL KORAT โทร. 044-393-600 ALEEZA FITNESS CLUB SURATTHANI โทร. 077-273-133 / 077-273-533 VIP FITNESS KORAT โคราช โทร. 064-164-5645 FORESTO FITNESS RAYONG โทร. 098-818-8801 PULLMAN KHONKAEN โทร. 043-322-155 FIT & FIRM SPORT CLUB SRIRACHA โทร. 038-049-154 ABSOLUTE YOU PHUKET (New!) • Limelight โทร. 076-682-926 • Boat Avenue โทร. 076-685-285

เงื่อนไข: - สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING บัตรหลักที่ยังคงสถานการณ์เป็นลูกค้า SCB PRIVATE BANKING อยู่ ณ วันที่ใช้บริการ โดยคงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันที่ชำระในปี และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป - ขอสงวนสิทธิ์การใช้ฟิตเนสเฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น - สามารถเลือกใช้สิทธิ์ที่ฟิตเนสใดก็ได้ 1 ครั้ง/ท่าน/บัตร/วัน เท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสื้น โดยการจำกัดจำนวนสิทธิ์/วันในแต่ละฟิตเนสคลับ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด -โปรดแสดงบัตร SCB PRIVATE BANKING และบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้าใช้บริการ -เงื่อนไขการใช้บริการฟิตเนส เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด -สิทธิประโยชน์นี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด -ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาสิทธิประโยชน์ค่่างๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชน์นี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า -กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด -ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการแต่อย่างใด และไม่รับผิดชอบกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

PRIVILEGE RELAXATION

ณ สปาชั้นนำ

* สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 62

นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพและการผ่อนคลาย รื่นรมย์ พร้อมผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงาน กับการนวดเพื่อสุขภาพที่ Health Land และ Let's Relax ทุกสาขา โดยผู้เชี่ยวชาญหัตถเวชแผนไทยที่ได้รับการอบรมมาอย่างดี เพื่อปรนนิบัติร่างกายให้ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบ ท่านสามารถเลือกใช้บริการนวดแผนไทยได้ 2 แห่ง

1. Health Land บริการนวดแผนไทย 2 ชั่วโมง/ครั้ง

* สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 62

สาขาในกรุงเทพฯ - • สาขาอโศก โทร. 02 261 1110 • สาขาสาทร โทร. 02 637 8883 • สาขาเอกมัย โทร. 02 392 2233 • สาขาประดิษฐ์มนูธรรม โทร. 02 148 1155 • สาขาแจ้งวัฒนะ โทร. 02 573 3355 • สาขาศรีนครินทร์ โทร. 02 748 8135-9 • สาขาปิ่นเกล้า โทร. 02 882 4888 • สาขาพระราม 2 โทร. 02 451 1155 • สาขาพัทยาเหนือ โทร. 038 412 989 • สาขาพัทยาสุขุมวิท โทร. 038 412 995

หมายเหตุ: โปรดสำรองสิทธิ์ล่วงหน้าก่อนใช้บริการ

เงื่อนไข - สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING บัตรหลักที่ยังคงสถานะการเป็นลูกค้า SCB PRIVATE BANKING อยู่ ณ วันที่ใช้บริการ โดยคงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันที่ชำระในปี และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาท และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ • สามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้ง/บัตร/ท่าน/เดือนปฏิทิน และไม่สามารถยกยอดไปใช้ในเดือนถัดไปได้ • สิทธิประโยชน์นี้ เฉพาะการให้บริการนวดแผนไทย 2 ชั่วโมง/ครั้ง ที่ Health Land • การใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์อื่นใดเพิ่มเติม ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง • การใช้บริการนวดดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Health Land กำหนด ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการแต่อย่างใดและไม่รับผิดชอบกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น • กรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ก็ตาม ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

.

2. Let's Relax บริการนวดแผนไทย 1.5 ชั่วโมง/ครั้ง

* สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 62

สาขาในกรุงเทพฯ • สาขา Terminal 21 โทร. 02 108 0555 • สาขาสุขุมวิท 39 (พร้อมพงศ์) โทร. 02 662 6935 • สาขา SQ1 เฟส 1 อาคารสยามสแควร์ โทร. 02 252 2228 • สาขา Mandarin (สามย่าน) โทร. 02 633 3359 • สาขาเอกมัย โทร. 02 382 1133 • สาขาสวนพลู โทร. 02 679 4454 • สาขา The Street รัชดา โทร. 02 121 1818 • สาขาทองหล่อ โทร. 02 042 8045 • สาขาพญาไท โทร. 02 126 6840 • สาขา The Berkeley Hotel โทร. 02 309 9999 ต่อ 327 • สาขา MBK Center โทร. 02 003 1653

สาขาในต่างจังหวัด • สาขา Pavilion เชียงใหม่ โทร. 053 818 498 • สาขาท่าแพ เชียงใหม่ โทร. 052-087-335 • สาขา นิมมาน เชียงใหม่ โทร. 052 080 918 • สาขาป่าตอง สาย 3 ภูเก็ต โทร. 076 366 800 • สาขาป่าตอง สาย 2 ภูเก็ต โทร. 076 346 080 • สาขา Millennium Resort ภูเก็ต โทร. 076 603 817 • สาขาพัทยาเหนือ โทร. 038 488 591 • สาขาสมุย โทร. 077 430 232 • สาขาหัวหิน โทร. 032 526 364 • สาขา Holiday inn กระบี่ โทร. 075 810 888 ต่อ 4

หมายเหตุ: โปรดสำรองสิทธิ์ล่วงหน้าก่อนใช้บริการ

เงื่อนไข: * สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING บัตรหลัก ที่คงสถานะการเป็นลูกค้า SCB PRIVATE BANKING อยู่ ณ วันที่ใช้บริการ โดยคงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันที่ชำระในปี และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน และยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาท และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้ * สามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้ง/บัตร/ท่าน/เดือนปฎิทิน และไม่สามารถยกยอดไปใช้ในเดือนถัดไปได้ * สิทธิประโยชน์นี้ เฉพาะการให้บริการรวดแผนไทย 1.5 ชั่วโมง/ครั้งที่ Let's Relax * การใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์อื่นใดเพิ่มเติม ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง * การใช้บริการนวดดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Let's Relax กำหนด ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการแต่อย่างใด และไม่รับผิดชอบกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. DIVANA (NEW!)

*สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62*

• มอบสิทธิพิเศษในเดือนเกิด เมื่อซื้อโปรแกรม Ayurvedic Rose Glamour 270 นาที ราคา 7,150 บาท 1 ท่าน รับฟรีทันที อีก 1 ท่าน

เงื่อนไข : • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING บัตรหลักที่ยังคงสถานะการเป็นลูกค้า SCB PRIVATE BANKING อยู่ ณ วันที่ใช้บริการ โดยคงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันที่ชำระในปี และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาท และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ • สามารถใช้ได้ที่สาขา divana nurture spa โทร: 02-651-2916 และ divana divine spa โทร: 02-712-8986 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับท่านที่มาใช้บริการพร้อมกัน และใช้ในห้องคู่เท่านั้น • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆได้ • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอน หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ในเดือนเกิดของผู้ถือบัตรเท่านั้น • กรุณาโทรจองล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

• ส่วนลด 30% สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของแบรนด์ Dii Wellness Skincare และ divana

เงื่อนไข : • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING บัตรหลักที่ยังคงสถานะการเป็นลูกค้า SCB PRIVATE BANKING อยู่ ณ วันที่ใช้บริการ โดยคงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันที่ชำระในปี และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาท และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ • สามารถใช้ได้ทุกจุดการขาย ยกเว้น สาขาใน King Power และ Duty Free • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆได้ • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • จำกัดสิทธิพิเศษ 1 สิทธิ์/บัตร ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลก โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ • จำกัดสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น • โปรดแสดงบัตร SCB พร้อมบัตรประชาชนก่อนใช้สิทธิพิเศษดังกล่าว • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในเฉพาะเดือนเกิดของผู้ที่ถือบัตรเท่านั้น