รู้ไว้ไม่เสียท่า...มิจฉาชีพยุคดิจิทัล

มิจฉาชีพมาในหลายรูปแบบ   อาจปลอมตัวเป็นธนาคาร  โทรแจ้งว่าบัญชีของท่านถูก Hack พร้อมส่ง SMS แนบ Link ขอข้อมูลส่วนตัว เช่น บัตรประชาชน รหัสหน้าบัตร ATM รหัสบัตร ATM (PIN) และหลอกว่าจะนำข้อมูลไปปลดล็อคบัญชี   ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้เราได้

ด้วยความห่วงใยมีข้อแนะนําในการทำธุรกรรมอย่างปลอดภัย  ดังนี้

  • ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ใช้พิสูจน์ตัวตนได้ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ พาสปอร์ต ฯลฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด (รวมถึงการถ่ายภาพแล้วส่งให้คนแปลกหน้าทาง LINE หรืออีเมล)

  • ห้าม Add LINE และสนทนากับคนแปลกหน้า เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพส่งหลักฐานปลอมต่างๆ โดยอ้างว่าเป็นหมายศาลหรือหมายจับ เพื่อให้เรื่องดูน่าเชื่อถือที่สุด  และเมื่อเหยี่อหลงเชื่อ มิจฉาชีพก็จะสั่งให้เหยื่อดำเนินการตามที่ต้องการ นำมาซึ่งความเสียหายทางการเงินในที่สุด

  • ไม่เปิดเผยเนื้อหา SMS ในมือถือของตนเองกับคนแปลกหน้า โดยเฉพาะเมื่อถูกระบุว่าเป็น OTP เนื่องจาก OTP คือรหัสสำหรับทำรายการต่างๆ ที่ธนาคารส่งให้กับเจ้าของบัญชีเท่านั้น  และเป็นรหัสยืนยันการทำรายการด้วยตนเอง โดยเฉพาะธุรกรรมด้านการเงิน

  • อย่าหลงเชื่อทำธุรกรรมด้านการเงิน เช่น กด ATM / Mobile Banking / Internet Banking แม้แต่เปิดบัญชี หรือทำบัตร ATM ใหม่ ตามคำบอกของคนแปลกหน้า


ที่สำคัญไม่ว่าจะทำอะไรอย่าประมาท  ระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ  และเรียนรู้เท่าทันกลโกงต่าง ๆ  เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดท่าเสียทีตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในยุคดิจิทัลแบบง่าย ๆ