ธุรกิจติดดาว โอกาสของไทยจากสงครามการค้าสหรัฐฯ กับจีน

ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโอกาสดีของธุรกิจไทยที่จะเข้าไปทำตลาดทดแทนสินค้าที่ถูกกีดกันและนำเข้าสินค้าบางประเภทได้ถูกลง เช่น 
 

  • สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนรถยนต์ อาจมีช่องทางในการส่งออกไปยังสหรัฐมากขึ้น เนื่องจากสินค้าจีนไม่สามารถส่งไปขายที่สหรัฐได้เท่าเดิม 

              (*แต่สำหรับผู้ประกอบการที่ส่งออกไปจีนอาจจะได้รับผลพวงจากการกีดกันของสหรัฐไปด้วย)

  • ธุรกิจส่งออกผลไม้เมืองร้อน   อย่างมะพร้าว ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วง มีโอกาสเข้าไปแทนที่สินค้าจากสหรัฐในตลาดจีนมากขึ้น 

  • ธุรกิจนำเข้าสินค้าบางประเภท   เช่น  อาหารแปรรูป อาหารทะเล เสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องสำอางจากประเทศจีน ผลกระทบเชิงบวกจากนโยบายลดภาษีการนำเข้าสินค้าดังกล่าวนั่นเอง

ปรึกษาเรื่องธุรกรรมต่างประเทศ ติดต่อเรา -คลิก-