ถอดประสบการณ์ผู้นำหญิงในองค์กรใหญ่

เปิดมุมมองและประสบการณ์การทำงานมากกว่า 30 ปีของ คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) PTTGC หรือคุณแมว ที่มาแบ่งปันแนวคิดการเป็นผู้นำ สร้าง Mindset นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

woman-top-management-experience-in-big-corporate-01

ลักษณะเด่นของผู้หญิงในการทำงาน


จากประสบการณ์การใช้ชีวิตและทำงานที่ผ่านมา คุณแมวไม่รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากผู้ชายหรือแม้แต่ความแตกต่างด้านอายุของคนเจเนอเรชั่นต่างๆ ที่ร่วมงานกัน โดยคุณแมวมองว่าแต่ละเจเนอเรชั่นก็มีลักษณะเฉพาะ เช่น รุ่นอายุ 50 ปี มีตัวเลือกที่จำกัดทั้งในเรื่องอาชีพและการใช้ชีวิต ทำให้คนรุ่นนั้นเติบโตมากับการดิ้นรนเอาตัวรอด  คนรุ่นกลาง 30-40 จะต้องมีความดิ้นรนข้ามผ่านยุคช่วงรอยต่อ (Transition) ในส่วนคนรุ่นใหม่ แม้จะมีตัวเลือกมากมายในโลกออนไลน์ แต่ก็มีประเด็นความยากในการใช้ชีวิตกับผู้คน เกิดความเครียดได้ง่าย


ในส่วนตัวคุณแมวชอบการทำงานที่ได้พบปะเจอะเจอผู้คน โดยเกือบตลอดชีวิตการทำงานจะอยู่ในอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โรงกลั่นโรงปิโตรเคมี อย่าง SCG, Thai Oil, PTTGC ส่วนใหญ่จึงต้องทำงานกับผู้ชาย ซึ่งเป็นวิศวกรที่ถูกหล่อหลอมให้ใช้สมองซีกซ้ายฝั่งใช้เหตุผล มีลักษณะคิดเร็ว มีคำตอบที่ชัดเจน ต้องมีออปชั่น โซลูชั่น และจากที่ทำงานมา คุณแมวจะได้รับการร้องขอความร่วมมือในการโน้มน้าว ชนะใจฝ่ายงานอื่นๆ  ด้วยคุณสมบัติของผู้หญิงมีความนุ่มนวล กลมกล่อม ช่างสังเกตท่าทีของคนรอบข้าง และมีความอ่อนไหว ใส่ใจในรายละเอียด

Reflection นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง


การ Reflection หรือการย้อนดูตัวเองในรอบ 1-5 ปีที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่คุณแมวแนะนำให้ทุกคนทำ เพราะอดีตที่มีอุปสรรคความทุกข์ยาก ทำให้เกิดประสบการณ์ที่สามารถมาแบ่งปันกันได้ และ  Reflection ช่วงเวลาระยะสั้นจะทำให้เกิดการพัฒนาสิ่งที่อยากทำ ถ้าทำ Reflection บ่อยๆ จะเกิด Awareness ว่าเวลามีจำกัด อยากทำอะไรให้ลุกขึ้นมาทำ เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ Mindset คิดกลยุทธ์และการกระทำสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ตามมา


การมี Passion และ Purpose คือการที่เราอยากฝากชื่อ ความมีตัวตน เอาไว้ในสังคมของเรา เป็นการสร้าง Value ให้คนจำเราได้ สนับสนุนให้เราใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์ สร้างสรรค์จรรโลงสังคมในระยะยาว นอกจากนี้สำหรับคุณแมวแล้ว การสร้างพลังบวกคือการทำสิ่งที่ท้าทาย เอาชนะใจตัวเอง แล้วนำมาแบ่งปันประสบการณ์ต่อได้


Passion Mindset สร้างธุรกิจ


การสร้างตัวตนในโลกธุรกิจเป็นไปได้ได้หลายระดับ ไม่ว่าจะมีจุดเริ่มต้นสตาร์ทอัพ เติบโตเป็น SME หรือคอร์ปอร์เรต ก็เริ่มด้วย Mindset ไม่ต่างกันคือการมี Passion ที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้ธุรกิจ และในยุคนี้ที่ธุรกิจจะโตคนเดียวไม่ได้ การ Collaboration เป็นสิ่งสำคัญ ธุรกิจไม่ว่าจะใหญ่เล็กวันหนึ่งก็มาบรรจบกัน ดังนั้น DNA ของธุรกิจใหญ่และเล็กก็เริ่มใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ธุรกิจเกิดจากปัจเจกบุคคล (Individual) มาทำงานร่วมกัน และด้วยความที่คนรุ่นใหม่สามารถร่วมมือกันได้ง่าย เปิดรับความแตกต่างได้มากกว่าคนรุ่นเก่า เมื่อคนของสตาร์ทอัพมาเจอกับคนรุ่นใหม่ของคอร์ปอเรตก็สามารถเกิดการร่วมมือกันเป็นโอกาสธุรกิจใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น


Leadership Building Block คืออะไร


Leadership Building Block ในความหมายของคุณแมว คือคนเราไม่ว่าจะเป็นเพศอะไร สุดท้ายมองว่าเป็น Human Being จิตวิญญาณว่าเป็นคนอย่างไร ส่วนลักษณะภายนอกเป็นเรื่องของพันธุกรรม ฮอร์โมน ดังนั้นทุกสภาพของชีวิตต้องมีความเป็น Leadership ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นหัวหน้าองค์กร แต่มีความเข้าใจตัวตน (Self-Mastery) มากแค่ไหน และสามารถชักชวนคนที่อยู่แวดล้อมมาทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน (Business) และสร้างประโยชน์ความยั่งยืนให้ส่วนรวม (ESG)


ในส่วน Career Development จะเกิดได้เมื่อเราพัฒนาตัวเองและพัฒนาองค์กรไปในทางเดียวกันสู่โลกอนาคต พัฒนาเพื่อให้ตัวเองและองค์กรมี Value อยู่ในสังคมโลกได้ เสริมด้วย Speed ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง และความห่วงใย (Care) ต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ Sustainable Development Goal ซึ่งเป็นโอกาสธุรกิจที่ทุกสังคมโลกให้ความสนใจ

ที่มา : การสัมมนา NIA SCB IBE#4 Innovative Women Enterprise พลังแห่งผู้นำหญิงสู่องค์กรฐานนวัตกรรม : “DNA of Woman Leadership” คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) PTTGC