ช้อปต่างประเทศร้านค้าขอ PIN ต้องทำอย่างไร

 

 ไม่ต้องกังวล หากใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศแล้วร้านค้าถามถึง PIN เนื่องจากในบางประเทศ โดยเฉพาะในโซนยุโรปจะใช้ระบบ PIN ในการ verify  เมื่อซื้อสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต (PIN Base) แต่บัตรเครดิตของไทยเราใช้ลายเซ็น (Signature Base) แทน ถ้าเจอกรณีดังกล่าวให้ร้านค้ากด Enter หรือ OK ที่เครื่องรับบัตรเพื่อข้ามขั้นตอนการใช้ PIN ไปได้เลย หรือ หากร้านค้ายังไม่เข้าใจ เรายังมีทางเลือกมาเป็นตัวช่วยอีก 3 ทางเลือก 
 

  1. กรณีที่มีบัตรเดบิต เปลี่ยนมาช้อปด้วยบัตรเดบิต และใช้ PIN บัตรเดบิตซื้อสินค้าตามปกติ
  2. ใช้บัตรเครดิตกดเงินสดจากตู้ ATM แต่วิธีนี้มีค่าธรรมเนียม Cash Advance 3% และ VAT 7% 
  3. โอนวงเงินจากบัตรเครดิตเข้าบัญชี(SCB Dee Jung Transfer) ผ่าน SCB EASY App แล้วจึงกดเงินสดจากตู้ ATM สำหรับวิธีนี้เบอร์มือถือที่ใช้รับ OTP ต้องเป็นเบอร์ที่เคยแจ้งไว้กับธนาคารและเปิดใช้บริการ Roaming ”