ถ้าเคยติดเชื้อโควิด 19 แล้วต้องฉีดวัคซีนซ้ำอีกหรือไม่

มีคนจำนวนมากมีความเชื่อว่าถ้าเคยติดเชื้อโควิด 19 ไปแล้วร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงไม่ต้องฉีดวัคซีนอีก แต่ความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่ผิดเพราะผลการยืนยันจาก WHO (World Health Organization) และ CDC (The Centers for Disease Control and Prevention) ยืนยันตรงกันว่าถึงแม้จะเคยติดเชื้อโควิด 19มาแล้วก็ยังต้องฉีดวัคซีนอีก เพราะอะไรมาดูเหตุผลกัน

เหตุผลแรกคือวัคซีนจะช่วยการติดซ้ำหรือติดเชื้อสายพันธุ์อื่นๆ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ เหตุผลที่สองคือเป็นการช่วยสังคมในภาพรวมให้การติดเชื้อน้อยลงหรือกลายเป็นศูนย์ในที่สุด เพราะในความจริงแล้วแพทย์ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเมื่อติดเชื้อโควิดแล้วร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติได้อีกนานเท่าไหร่ แต่จากการศึกษาจำนวนมากพบว่าภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติไม่ได้คงอยู่ตลอดไป และในเคสจำนวนมากภูมิคุ้มกันคงอยู่ไม่ถึง 6 เดือนด้วยซ้ำไป ขึ้นอยู่กับว่าติดเชื้ออย่างไรและติดเชื้อเมื่อไหร่ นั่นแปลว่าการเคยติดเชื้อโควิดแล้วไม่ได้แปลว่าคุณจะปลอดภัยจากโรคนี้ตลอดไป

secret-covid-vaccine-02

นอกจากนั้นการกลายพันธุ์ของไวรัสเป็นสายพันธ์ใหม่เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ผู้ที่แม้จะเคยติดไวรัสโควิดแล้วยังต้องฉีดวัคซีน เพราะผลจากการทดลองโดยนำเลือดของผู้เคยติดโควิดแล้วมาสกัด Antibodies จากเลือดของผู้ป่วยมาทดสอบกับไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ผลปรากฎว่า Antibodies ใช้ไม่ได้ผล ซึ่งนั่นแปลว่าผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้วสามารถติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ซ้ำได้อีกนั่นเอง

ในทางตรงข้ามจากผลการศึกษาพบว่าวัคซีนที่ได้รับการรับรองแล้ว (ในสหรัฐอเมริกา) สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้มากกว่า 6 เดือน ซึ่งอาจจะเป็นปีหรือหลายปี และผลการวิจัยพบว่าวัคซีนมีความสามารถในการคุ้มกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆ ได้ดีอีกด้วย นอกจากนั้นวัคซีนยังช่วยให้ร่างกายสร้าง Antibodies หรือศัพท์ทางการแพทย์ที่เรียกว่า Polyclonal antibody formation  โดยวัคซีนจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง Antibodies สารนี้จะไปทำลายหนามโปรตีนของไวรัสโควิดได้ ดังนั้นการฉีดวัคซีนจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะเชื้อไวรัสสามารถกลายพันธุ์ได้ตลอดเวลา การมี Antibodies ในร่างกายจะทำให้มีความสามารถในการไปกำจัดหนามโปรตีนของไวรัสโควิดสายพันธุ์ต่างๆ จึงมีส่วนช่วยอย่างมากในการลดการติดเชื้อ

ในภาพรวมจากการวิจัยกับผู้ที่เคยติดเชื้อแล้วพบว่าแม้กระทั่งการฉีดวัคซีนเพียง 1 โดส ก็ทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่สูงกว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดตามธรรมชาติมากอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังพบว่าในผู้ที่เคยติดเชื้อแล้วและฉีดวัคซีน 1 โดสจะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกว่าผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อและฉีดวัคซีน 2 โดส หรือพูดง่ายๆ ก็คือทั้งภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติที่เกิดจากการเคยติดเชื้อและภูมิคุ้มกันจากวัคซีนสร้างสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในการติดเชื้อได้ทั้งคู่ แต่ผลการวิจัยพบว่าภูมิคุ้มกันที่ได้จากวัคซีนให้ผลการคุ้มกันที่ยาวนานกว่า ดังนั้นสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อแล้วมีความปลอดภัยมากกว่าถ้าได้รับวัคซีนเพิ่มเข้าไปอีกแทนที่จะใช้แต่ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวในการป้องกันในระยะยาว

ผลการศึกษาล่าสุดพบว่าวัคซีนโควิด 19 นอกจากช่วยลดการติดเชื้อยังช่วยลดความรุนแรงในการป่วยได้มากหากมีการติดเชื้อขึ้นมาจริงๆ ทำให้ภาพรวมระดับสังคมจะมีการติดเชื้อน้อยลงหรือทำให้การระบาดเป็นศูนย์ในที่สุดด้วย ดังนั้นการฉีดวัคซีนเป็นหัวใจสำคัญที่จะหยุดการระบาดในภาพรวมของทั้งโลก ถึงแม้คุณจะเคยติดเชื้อมาแล้วแต่การฉีดวัคซีนเพิ่มไม่ได้ทำร้ายคุณ แต่มันช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้คุณและช่วยป้องกันคนที่อยู่รอบตัวคุณให้ปลอดภัยขึ้นด้วย รักตัวเอง รับผิดชอบต่อสังคมไปฉีดวัคซีนกันเถอะค่ะ


อ้างอิง

https://www.yahoo.com/news/you-had-covid-19-should-you-get-vaccinated-rand-paul-says-no-scientists-say-yes-181751141.html