เจาะลึก Index Fund ตัวเด็ดจากตลาดหุ้นชั้นนำทั่วโลก ที่นักลงทุนเลือกมีติดพอร์ต

กองทุนรวมดัชนี (Index Fund) คือกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่มีกลยุทธ์การบริหารการลงทุนลักษณะเชิงรับ (Passive Management) ที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นดัชนี โดยพยายามเลียนแบบให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง (Benchmark) ให้มากที่สุด


กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBS&P500)


ความเสี่ยงระดับ 6 ความเสี่ยงสูง *Overall Rating 3 ดาว จาก MorningStar ประเภท US Equity , ณ 28 ก.พ. 2564

01-scbsp500-revised

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBDJI(A))


ความเสี่ยงระดับ 6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBEUEQ)


ความเสี่ยงระดับ 6 ความเสี่ยงสูง


กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBEUEQA)


ความเสี่ยงระดับ 6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) (SCBNK225)


ความเสี่ยงระดับ 6 ความเสี่ยงสูง Overall Rating 5 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Japan Equity , ณ 28 ก.พ. 2564กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBCHA) ความเสี่ยงระดับ 6 ความเสี่ยงสูง


ข้อมูลการลงทุนของกองทุนและกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 ก.ค. 64

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBCEH)


ความเสี่ยงระดับ 6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBCE)


ความเสี่ยงระดับ 6 ความเสี่ยงสูง