5 ขั้นวางแผนทางการเงิน ฉบับมือใหม่หัดออม

เมื่อลองถามคนรอบข้างว่ามีการวางแผนทางการเงินอย่างไรบ้าง  ส่วนใหญ่บอกว่าไม่เคยวางแผนเพราะมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก   บ้างอยากวางแผนแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร   และบางคนยังบอกว่าวางแผนไปก็ไร้ประโยชน์เพราะทุกวันนี้ใช้เงินแบบเดือนชนเดือน   แท้จริงแล้วการวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคน  เพราะทำให้รู้สถานะทางการเงินของตัวเองว่าเป็นอย่างไร  มีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่  มีหนี้สินมากน้อยแค่ไหน   ยิ่งคนที่อยากจะมีอิสรภาพทางการเงิน  อยากเกษียณโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินๆทองๆ   การวางแผนทางการเงินจึงเปรียบเสมือนแผนที่ชีวิต  ที่จะนำพาความมั่นคงและความมั่งคั่งมาสู่ผู้ที่ลงมือทำอย่างแท้จริง

5 ขั้นตอนง่ายๆ วางแผนการเงิน


ขั้นตอนที่  1  สำรวจตัวเอง

รู้เขา-รู้เรา  รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง  นี่คือ กลยุทธเพื่อการพิชิตคู่ต่อสู้   ซึ่งไม่ต่างจากกลยุทธในการเอาชนะใจตัวเองเพื่อเก็บเงินให้ได้ตามเป้าหมายที่ฝันไว้   สิ่งแรกที่ต้องรู้คือ  รู้จักตัวเองสำรวจตัวเองว่ามี รายรับ-รายจ่าย เป็นอย่างไร  เมื่อรู้สถานะทางการเงินจะทำให้ตระหนักได้ว่าความจริงแล้วเรามีรายได้มากกว่ารายจ่ายหรือรายจ่ายมากกว่ารายได้   เรามีเงินเก็บมากน้อยแค่ไหนในแต่ละเดือน   ฟังดูเหมือนง่ายแต่พอถามกันจริงๆ  ส่วนใหญ่จะบอกไม่ได้ว่าในแต่ละเดือนมีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไร  มีเงินพอใช้กันหรือเปล่าโดยมากมักจะบอกว่ามีเงินพอใช้แต่ก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะถึงสิ้นเดือน  ขั้นตอนการสำรวจตัวเองจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินว่าเป็นอย่างไร


ตัวอย่าง  รายรับ-รายจ่าย ของนาย A

รายรับ………บาท / เดือน

รายจ่าย………บาท / เดือน

เงินเก็บ.........บาท/ เดือน

1.เงินเดือน  35,000 บาท

1. สาธารณูปโภค  3,000 บาท

1.ธนาคาร  5,000 บาท

2.ขายของออนไลน์  3,000 บาท

2. ค่าเดินทาง  2,000 บาท

3.ค่าอาหาร 16,000 บาท

4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 12,000 บาท

รวม  38,000 บาท

รวม  33,000 บาท

รวม  5,000 บาท


จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า  หากดูผิวเผิน นาย  A มีรายรับ-รายจ่าย ที่สมดุลไม่ใช้จ่ายเกินตัว  ไม่มีหนี้สิน  แถมยังมีเงินเก็บอีกด้วย   แต่ถ้ามองลึกลงไปจะพบว่า  หากนาย  A  มีการวางแผนทางการเงินมากกว่านี้  นาย  A  จะสามารถลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวลงไปได้อีก   ทำให้นาย  A  สามารถนำเงินไปเก็บออมเพิ่มหรือนำไปลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองในอนาคตได้อีกด้วย


ขั้นตอนที่  2  กำหนดเป้าหมาย

เมื่อสำรวจรายรับ-รายจ่าย ในแต่ละเดือนแล้ว การกำหนดเป้าหมายก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะทำให้มีทิศทางที่แน่นอนไม่ไร้จุดหมาย  เป้าหมายที่ดีจะต้องมีรายละเอียด  มีกำหนดระยะเวลา เพื่อความชัดเจนในการปฎิบัติ รวมทั้งเป้าหมายควรมีระยะสั้น กลางและยาว  เพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวความสำเร็จในแต่ละช่วง  ทำให้มีกำลังใจไม่ท้อใจหรือหมดใจไปก่อนที่จะถึงเป้าหมายระยะยาว


ตัวอย่าง  การกำหนดเป้าหมาย

เป้าหมาย

จำนวนเงิน(บาท)

ระยะเวลา

จำนวนเงิน

เก็บ/เดือน

ระยะสั้น

  • พาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศ

40,000

8 เดือน

5,000

ระยะกลาง

  • เงินดาวน์คอนโด

100,000

20 เดือน

5,000

ระยะยาว

  • เกษียณอายุ

2,100,000

35 ปี

5,000


ขั้นตอนที่  3  วางแผนการเงิน 4 ส่วน

เมื่อได้เป้าหมายแล้ว  ขั้นต่อไป  คือ  การบรรลุเป้าหมายด้วยการวางแผนทางการเงิน  โดยแผนที่ดีควรแบ่งรายได้ในแต่ละเดือนออกเป็น  4  ส่วน  ดังนี้

  • ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในแต่ละเดือน  ควรดูว่าอะไรที่สามารถปรับลดได้  โดยค่าใช้จ่ายที่ปรับลดสามารถนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนหรือเก็บออมเพื่อการเกษียณอายุต่อไป

  • ส่วนที่ 2 เงินเก็บออมเผื่อฉุกเฉิน  ส่วนนี้จะเป็นเงินที่สามารถถอนเอามาใช้ได้ทันทีในยามที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น  เช่น   เข้าโรงพยาบาล ,  ถูกออกจากงาน  เป็นต้น

  • ส่วนที่ 3 เงินเก็บออมเพื่อการลงทุน  เป็นเงินที่ใช้ในการสร้างความมั่งคั่งผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือสินทรัพย์ต่างๆ    เช่น  หุ้น, กองทุนรวม, อสังหาริมทรัพย์, ทองคำ  เป็นต้น

  • ส่วนที่ 4 เงินเก็บเพื่อเก็บ  ส่วนนี้จะเป็นเงินที่ใช้สำหรับการวางแผนเพื่อเกษียณอายุจะไม่นำออกมาจนกระทั่งครบกำหนดเวลา  ส่วนใหญ่จะเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เหมาะสมกับช่วงวัย คือ  เลือกความเสี่ยงสูงในช่วงอายุน้อยและความเสี่ยงต่ำในช่วงอายุมาก

ขั้นตอนที่  4  ลงมือปฏิบัติอย่างมีวินัย

สิ่งที่ทำให้แผนการเงินส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จ  ก็คือ  ไม่สามารถทำตามแผนที่วางไว้ได้   ดังนั้น การมีวินัยลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจะทำให้แผนนั้นเป็นจริงได้  วิธีง่ายๆ  คือ เมื่อได้รับเงินเดือนมาแล้ว  สิ่งแรกที่ต้องทำคือ  ออมก่อนหรือลงทุนก่อน จากนั้นค่อยเอาเงินส่วนที่เหลือมาใช้จ่าย  เพราะถ้าไม่ทำแบบนี้โอกาสที่จะเก็บเงินได้ตามเป้าหมายมีน้อยมาก  เพราะจะมีข้ออ้างต่างๆ นานา  เพื่อไม่ทำตามแผน   อีกวิธีคือ   สั่งหักบัญชีอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือน  ทำให้เก็บออมและลงทุนได้ตามแผนที่วางไว้   และถ้าสามารถบรรลุเป้าหมายระยะสั้นได้โอกาสที่ระยะกลางและยาวจะประสบความสำเร็จมีได้สูง   เพราะเราคุ้นเคยกับการออมก่อนใช้นั่นเอง


ขั้นตอนที่  5   หมั่นทบทวนแผนการเงินอยู่เป็นประจำ

การทบทวนแผนการเงินทำให้เราสามารถประเมินได้ว่าแผนที่วางไว้ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน  ผลตอบแทนที่ได้รับเป็นไปตามที่คาดหรือไม่  สาเหตุเพราะอะไร  เราจะได้ทบทวนหรือปรับแผนให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เหมาะสมตามช่วงเวลานั้นๆ   รวมถึงควรทบทวนเป้าหมายของตัวเองอยู่เป็นประจำว่ายังเหมือนเดิมหรือไม่  มีอะไรที่อยากปรับเปลี่ยน  มีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน  รวมถึงควรจะเพิ่มเงินลงทุนใหม่แล้วหรือยัง  เพื่อให้เป้าหมายต่างๆ ที่วางไว้มีความเป็นไปได้มากที่สุด

แม้ว่าคุณจะไม่เคยมีประสบการณ์ในการวางแผนทางการเงิน  หากคุณมีความตั้งใจจริงที่จะเก็บเงิน  มีวินัยที่จะทำตามเป้าหมาย  โอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำ  สร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับชีวิตในวัยเกษียณก็เป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินเอื้อม  เพราะอนาคตที่สดใสเกิดขึ้นได้จากมือของคุณเอง