‘เรื่องสำคัญของธุรกิจอสังหา’ กับกลยุทธ์การตลาดออนไลน์

โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เกิดขึ้นมากมายอย่างรวดเร็ว หนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยีและดิจิทัล ที่นับว่ามีผลต่อการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบัน การเสพข้อมูลของผู้บริโภคนั้นเปิดช่องให้สามารถเลือกรับได้มากกว่าแต่ก่อน ทั้งในด้านข้อมูลและช่วงเวลา ต่างกับสมัยก่อนที่การสื่อสารจะต้องผ่านช่องทางโทรทัศน์หรือนิตยสาร ซึ่งจะมีผู้ให้บริการไม่กี่รายที่เป็นผู้ควบคุม และกำหนดทิศทางข้อมูลสื่อสารที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเท่านั้น ซึ่งเมื่อโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาท การสื่อสารช่วงเวลาไพรม์ไทม์ของการสื่อสารยุคก่อนจึงถูกลดความสำคัญลง ในขณะที่การนำเสนอบนแพลตฟอร์มที่เรียกว่าโซเชียลมีเดีย อย่างเช่น Facebook, Instagram, YouTube, TikTok หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบแอปพลิเคชันต่างๆ เกิดขึ้นมามากมาย และมีผู้ให้บริการที่หลากหลาย ทั้งรายใหญ่ไปจนถึงผู้ให้บริการรายเล็กๆ ในรูปแบบบุคคลที่เป็นผู้ใช้บริการจริง (Reviewer) หรือตัวแทนนำเสนออย่าง Influencer และ Blogger ผ่านการโพสต์คอนเทนต์ลง Story หรือ Vlog ต่างๆ ด้วยการให้มุมมองหรือความเห็นที่เรียกกันว่าคอนเทนต์ ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกและช่องทางการรับข้อมูลที่ง่ายขึ้น อีกทั้งสามารถเลือกรับรู้หรือค้นหาข้อมูลได้ตามช่วงเวลาที่ตนเองสะดวก

2304519953

ดังนั้นเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาสนใจ พร้อมให้ข้อมูลที่เจาะลึกเพื่อให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ผู้บริโภคกำลังค้นหา การนำเสนอที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางหรือแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์จึงเป็น Asset ที่สำคัญ เพราะคอนเทนต์ที่ใช้นำเสนอออกมานี้ต้องสร้างทั้ง ‘ความบันเทิง’ และ ‘การเสนอสินค้า’ (Entertainment Commerce) ไปในคราวเดียวกัน ซึ่งนี่ก็คือรูปแบบของ ‘การตลาดออนไลน์’


สำหรับแวดวงอสังหาริมทรัพย์แล้ว ‘การตลาดออนไลน์’ กลายมาเป็นการสื่อสารที่สำคัญ เพราะใช้เป็นข้อมูลเชื่อมให้ผู้บริโภครู้จักอสังหาริมทรัพย์ ความน่าสนใจของอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงมุมต่างๆ จากสถานที่จริง จากการทำความรู้จักสินทรัพย์ในครั้งแรกๆ โดยไม่ต้องเดินทางไปสถานที่จริง ไม่ต้องจินตนาการ ซึ่งนั่นจะเป็นหนึ่งแนวทางของการให้ข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้บริโภคเข้าใจในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังจะตัดสินใจลงทุนมากขึ้น นอกจากนี้ การเข้าชมข้อมูลของผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์ ยังวัดผลและใช้วิเคราะห์พฤติกรรม ทำให้เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการขยายตลาด สร้างยอดขายหรือสร้างตัวตนทางธุรกิจให้ผู้บริโภครู้จัก ต้องปรับตัวและให้ความสำคัญ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากที่สุด และสรรหากลยุทธ์การนำเสนอที่เหมาะสมกับความสนใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี


การทำตลาดอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ จึงเป็นสิ่งที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้ความสำคัญและจะพบได้มากขึ้น ดังนั้น การเป็นแบรนด์ใหญ่ๆ มีเงินทุน หรือการตั้งอยู่ในโลเคชันดี ไม่ใช่สิ่งที่การันตีว่าจะเป็นสิ่งที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายๆ อีกต่อไป

ดังนั้นแล้ว อสังหาริมทรัพย์สำหรับยุคนี้จึงมีความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับ ‘การตลาดออนไลน์’ เพราะจะสร้างผลตอบรับที่ดีกว่ากลยุทธ์การตลาดแบบเดิมๆ ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นสถานประกอบการอย่างโรงแรม ออฟฟิศ หรือคลังสินค้า ที่ไม่ว่าจะเป็นการมาใช้บริการจริง หรือเพื่อการลงทุน ก็จำเป็นต้องวางแผนในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก สร้างการจดจำ เพราะหากยิ่งมีจำนวนคนมาใช้เวลากับข้อมูล หรือคอนเทนต์ที่ธุรกิจนั้นสื่อสารออกไปมากเท่าไร โอกาสที่จะสร้างความคุ้นเคย ยอดขาย หรือปริมาณการลงทุน รวมถึงจำนวนสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาสนับสนุนธุรกิจก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย


สำหรับใครที่เป็นสายติดตามธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำตลาดอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ที่สนใจใช้บริการ และ/หรือสนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้น สามารถเข้าใจถึงธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะยังมีการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในกลุ่ม Asset นี้ ซึ่งจะทำให้เห็นมุมมองที่หลากหลาย ที่จะใช้เป็นประโยชน์และประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกใช้บริการหรือเข้าลงทุนได้…

บทความโดย คุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566


ที่มา : The Standard Wealth