ระยะเวลาโปรโมชั่น : 20 มิ.ย. 62 - 31 ต.ค. 62

 

บินบ่อยยิ่งคุ้ม! เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางระหว่างประเทศแบบรายปี ผ่านแอป SCB EASY ซื้อครั้งเดียว คุ้มครองตลอดทั้งปี ไม่จำกัดเที่ยวบิน เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 1,705 บาท  

ประกันภัยการเดินทางระหว่างประเทศ ซื้อง่าย สะดวกทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอป SCB EASY :

 • แผนประกันภัยรายปี ให้ความคุ้มครองไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี เดินทางได้สูงสุด 90 วันต่อการเดินทางแต่ละครั้ง
 • พิเศษ!! เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางระหว่างประเทศผ่านแอป SCB EASY รับส่วนลดสูงสุด 1000 บาท สำหรับซื้อกรมธรม์ประกันภัยครั้งถัดไปผ่านแอป
 • ใหม่!! คุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้านตลอดทริป จ่ายเบี้ยเพิ่มเริ่มต้นเพียง 11 บาท
 • คุ้มครองอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง
 • เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามใจคุณ ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าของสายการบิน หรือ การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง
 • ซื้อปุ๊บ คุ้มครองปั๊บ นาทีสุดท้ายก็ยังซื้อประกันได้ก่อนขึ้นเครื่อง
 • มีแผนประกันที่รองรับการขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen)

 

รายละเอียด ขั้นตอน และเงื่อนไข การได้รับ e-Travel Coupon

ลูกค้าที่ซื้อประกันภัยการเดินทางระหว่างประเทศ ผ่านแอป SCB EASY ตามเงื่อนไข*

จะได้รับ e-Travel Coupon สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทางระหว่างประเทศผ่านแอป SCB EASY ในครั้งถัดไป โดยมีรายละเอียดมูลค่าของคูปองตามตารางด้านล่าง

 

*ขั้นตอนการได้รับ e-Travel Coupon 

1. ลูกค้าที่ซื้อประกันภัยการเดินทางระหว่างประเทศผ่านแอป SCB EASY ระหว่างวันที่ 12 เมษายน – 31 ตุลาคม 2562 จะได้รับ SMS เพื่อแจ้ง e-Travel Coupon code ตามค่าเบี้ยประกันภัยหลัก

2. ลูกค้าสามารถใช้ e-Travel Coupon code สำหรับเป็นส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยการเดินทางระหว่างประเทศผ่านแอป SCB EASY ในการซื้อครั้งถัดไป


*เงื่อนไขการใช้ e-Travel Coupon 1. e-Travel Coupon มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับ SMS

2. e-Travel Coupon สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อประกันภัยการเดินทางระหว่างประเทศครั้งถัดไปผ่านแอป SCB EASY หากเบี้ยประกันภัยมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมูลค่าคูปองที่ใช้ ระบบจะเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยเป็นจำนวนเงิน 1 บาท

3. คูปองสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่สามารถใช้มูลค่าเพียงบางส่วนได้

4. สำหรับการซื้อประกันภัยการเดินทางระหว่างประเทศที่ใช้คูปองในการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านแอป SCB EASY แล้ว จะไม่ได้รับคูปองส่วนลดอีก

5. มูลค่า e-Travel Coupon ที่ให้ลูกค้าจะคำนวณตามค่าเบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองประกันภัยหลักเท่านั้น

6. กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน e-Travel Coupon ตามที่ระบุไว้ในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น หรือยกเลิกรายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขโปรโมชั่นเท่านั้น โดยเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

ตารางความคุ้มครอง และทุนประกันภัย

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • เงื่อนไขการรับประกันภัย
  - ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปถึง 80 ปี
  - จำนวนเงินเอาประกันภัยตามความคุ้มครองหลักของผู้ที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน - 14 ปี และอายุระหว่าง 66 - 80 ปี จะเป็น 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยข้างต้นและสูงสุด
  - เริ่มให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย และต่อเนื่องกันไป จนกระทั่งผู้เอาประกันภัยกลับมายังประเทศไทย
  - คุ้มครองการเดินทางไปยังทุกประเทศทั่วโลก ยกเว้น อิหร่าน, ซีเรีย, คิวบา, เกาหลีเหนือ, ซูดานเหนือ
 • ระยะเวลาการประกันภัย
  - แผนประกันภัยรายเที่ยว : ให้ความคุ้มครองสูงสุด 180 วัน นับแต่วันเริ่มคุ้มครองวันแรก
  - แผนประกันภัยรายปี : ให้ความคุ้มครองไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี เดินทางได้สูงสุด 90 วันต่อการเดินทางแต่ละครั้ง
 • กรณีเลือกเพิ่มความคุ้มครองประกันอัคคีภัยสำหรับทรัพย์สินภายในบ้านระหว่างเดินทาง
  - ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หมายถึง ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง รวมถึง ทรัพย์สินที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัย
  - สถานที่เอาประกันภัยต้องใช้เป็นสำหรับอยู่อาศัยเท่านั้น
  - อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับหมวดความคุ้มครองอัคคีภัย อ้างอิงจากลักษณะสิ่งปลูกสร้างและประเภทการใช้งานตามพิกัดอัตราดอกเบี้ยประกันภัยตามประกาศ คปภ. คำสั่งนายทะเบียนที่ 60/2559
  - แผนความคุ้มครองนี้เป็นส่วนหนึ่งของประกันภัยการเดินทาง
  - อัตราเบี้ยประกันภัยนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันผ่านช่องทางแอป SCB EASY
 • รับประกันภัยโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เฉพาะการชำระค่าเบี้ยฯ ผ่านแอป SCB EASY ผู้ซื้อจะได้รับ SMS ยืนยันคำสั่งซื้อ และกรมธรรม์ทางอีเมลจากบริษัทผู้รับประกันภัย
 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางระหว่างประเทศได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง การเคลมสินไหมทดแทน และเงื่อนไข e-Travel Coupon กรุณาติดต่อ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-611-4242 (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30- 19.00น.) หรือ www.chubb.com/th-th/
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777