ระยะเวลาโปรโมชั่น : 25 พฤษภาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563

 

รับฟรีส่วนลดมูลค่า 250 บาทจาก OfficeMate

สิทธิพิเศษลูกค้าแอป SCB EASY รับฟรีโค้ดส่วนลดมูลค่า 250 บาทจาก Office Mate สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการผ่านเว็บไซต์ www.officemate.co.th หรือผ่านแอป ครบ 3,500 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าแอป SCB Easy  ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รับฟรีโค้ดส่วนลดมูลค่า 250 บาทจาก Office Mate สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการผ่านเว็บไซต์ OfficeMate (www.officemate.co.th) หรือ แอปฯ OfficeMate ครบ 3,500 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ โดยลูกค้าสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอป SCB Easy ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus เพื่อรับโค้ดตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563 หรือจนกว่าสิทธิพิเศษจะหมด
 • โค้ดส่วนลดมูลค่า 250 บาทจาก Office Mate ต้องนำไปใช้ที่เว็บไซต์ www.officemate.co.th หรือที่แอป OfficeMate  ภายในระยะเวลา 60 นาที หลังจากกดยืนยันรับสิทธิ์ ทั้งนี้ โค้ดที่หมดอายุและไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ถือว่าสละสิทธิ์ รวมทั้งไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
 • โค้ดส่วนลดนี้ สามารถใช้ได้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้ากลุ่มกระดาษ ปริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์และโทนเนอร์ และสินค้ากลุ่ม Marketplace (สินค้าที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย OFMY และ MKP)
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่กดรับสิทธิจำนวน 3,000 ท่านแรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดการรับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า 1 สิทธิ์ / 1 อีเมล / 1 ใบเสร็จ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น และไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดนี้กับค่าจัดส่งสินค้าได้
 • ธนาคารและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้
  • การไม่ได้รับโค้ดส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
  • การไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิในเมนูสิทธิพิเศษ Easy bonus
  • การใช้งานโค้ดส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-7777777