เพิ่มความสุขสิ้นปี ด้วยเงินคืนภาษี พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ และรับเงินคืน 5%* ทุกปี สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ประกันมาย เซฟวิ่ง 12/4 ซื้อง่าย สะดวกทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอป SCB EASY :

 • สะดวก รวดเร็ว สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ชำระเบี้ยสั้นๆ แค่ 4 ปี คุ้มครองนานถึง 12 ปี
 • รับเงินคืนทุกปี ปีละ 5%*
 • อุ่นใจ รับเงินก้อนคืน 400%* เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา
 • พิเศษ!! เมื่อซื้อประกันมาย เซฟวิ่ง 12/4 ผ่านแอป SCB EASY ชำระค่าเบี้ยประกันตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับ E-voucher Tesco Lotus มูลค่า 300 บาท (ลูกค้า SCB Payroll รับ E-voucher Tesco Lotus มูลค่า 350 บาท) โดยจะต้องลงนามในใบคำขอเอาประกันภัยพร้อมชำระค่าเบี้ยประกันระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 และกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 15 มกราคม 2563
 • หักลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาท**

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**ตามเงื่อนไขและประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • กรมธรรม์จะอนุมัติ ต่อเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือศาลมีคำพิพากษาล้มละลาย และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามทำธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย, กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่ขายและไม่อนุมัติสัญญาเพิ่มเติมทุกประเภท
 • บริษัทประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยบุคคลลักษณะเฉพาะ (เช่น สตรีมีครรภ์ ภิกษุ บุคคลบนพื้นที่ราบสูง ชาวต่างชาติฯ)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับรายการส่งเสริมการขาย

 • หลังจากใบคำขอเอาประกันภัยได้รับอนุมัติและออกเป็นกรมธรรม์ โดยพ้นระยะเวลาการแจ้งสิทธิ์ขอยกเลกกรมธรรม์ (Free Look Period) 15 วันนับแต้วันที่ลูกค้าได้รับกรมธรรม์ E-Voucher จะถูกจัดส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้ในใบคำขอเอาประกันภัย ภายในระยะเวลา 60 วัน
 • ขอสงวนสิทธิ์การมอบ E-Voucher สูงสุด 1 รายการ/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้
 • ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้ E-Voucher

 • กดรับสิทธิ์ผ่านข้อความ SMS ที่ได้รับจากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และแสดงรหัสเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่ Tesco Lotus ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น (ลูกค้าที่ได้รับ SMS ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 จะสามารถใช้ E-voucher Tesco lotus ได้ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 – 15 มีนาคม 2563, ลูกค้าที่ได้รับ SMS ในวันที่ 9 มกราคม 2563 จะสามารถใช้ E-voucher Tesco lotus ได้ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2563 – 15 เมษายน 2563, ลูกค้าที่ได้รับ SMS ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 จะสามารถใช้ E-voucher Tesco lotus ได้ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 – 15 พฤษภาคม 2563) มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้ทุกกรณี
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/SMS ตลอดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • กรณีท่านทำรหัสสูญหาย หรือไม่ได้บันทึกหน้าจอรหัสไว้ ไม่สามารถขอรหัสใหม่ทดแทนหรือขอคืนสิทธิ์ภายหลังได้
 • สงวนสิทธิ์ในการงดรับรหัสที่ไม่ถูกต้อง หรือหมดอายุ หรือถูกใช้รับสิทธิ์แล้วทุกกรณี
 • กรณีที่ท่านระบุหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง ขอสงวนสิทธิ์การออกรหัสใหม่ทดแทนหรือขอคืนสิทธิ์ในทุกกรณี
 • E-Voucher นี้ไม่สามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มชูกำลัง, แอลกอฮอล์, ยาสูบ, สินค้าของศูนย์อาหาร, ร้านเวชภัณฑ์, พื้นที่เช่า, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงินมือถือ, บิลเพย์เม้นท์, อีซีท้อปอัพ, บัตรโทรศัพท์ และสินค้าผ่อนชำระได้
 • ขอสงวนสิทธิ์การถ่ายรูปหน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • สิทธิพิเศษที่ได้รับตามกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์อย่างอื่น
 • กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนดเท่านั้น

เงื่อนไขทั่วไป

 • รับประกันภัยโดย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถซื้อประกันมาย เซฟวิ่ง 12/4 ได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY
 • ประกันชีวิตไม่ใช่เงินฝาก เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยฯ จนครบระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ และถือครอบครองกรมธรรม์จนครบสัญญา การยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญาผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืน หรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 1315 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-19.00น. และ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ www.scblife.co.th
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777