ได้ทั้งเงินเก็บ ได้ทั้งลดหย่อนภาษี พร้อมรับเงินคืน 5%* ทุกปี สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ประกันมาย เซฟวิ่ง 12/4 ซื้อง่าย สะดวกทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอป SCB EASY :

 • สะดวก รวดเร็ว สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 • ชำระเบี้ยสั้นๆ แค่ 4 ปี คุ้มครองนานถึง 12 ปี

 • รับเงินคืนทุกปี ปีละ 5%*

 • อุ่นใจ รับเงินก้อนคืน 400%* เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา

 • สามารถเลือกชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ผูกบัญชีไว้กับแอป SCB EASY ได้

 • หักลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาท**

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

**ตามเงื่อนไขและประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • กรมธรรม์จะอนุมัติ ต่อเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือศาลมีคำพิพากษาล้มละลาย และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามทำธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย, กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่ขายและไม่อนุมัติสัญญาเพิ่มเติมทุกประเภท
 • บริษัทประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยบุคคลลักษณะเฉพาะ (เช่น สตรีมีครรภ์ ภิกษุ บุคคลบนพื้นที่ราบสูง ชาวต่างชาติฯ)

เงื่อนไขทั่วไป

 • รับประกันภัยโดย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถซื้อประกันมาย เซฟวิ่ง 12/4 ได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY
 • ประกันชีวิตไม่ใช่เงินฝาก เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยฯ จนครบระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ และถือครอบครองกรมธรรม์จนครบสัญญา การยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญาผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืน หรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 1315 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-19.00น. และ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ www.scblife.co.th
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777