ประกันภัยรถยนต์ (My Car Insurance) ได้ตลอด 24 ชม. เฉพาะที่แอป SCB EASY

 

 

 • อุ่นใจทุกการเดินทางด้วยค่าเบี้ยสบายกระเป๋า 

 • สามารถเลือกชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ผูกไว้กับแอป SCB EASY ได้

 • ซื้อง่ายได้ตลอด 24 ชม. ที่แอป SCB easy 

 • ไม่มีค่าความเสียหายส่วนแรก

 • คุ้มครองทันที เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยสมบูรณ์

 • เลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เพิ่มเติมได้ 

 • สะดวก รวดเร็ว เลือกรับกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกันภัยรถยนต์ระยะสั้น (Short Term)

ครั้งแรกกับประกันภัยรถยนต์ ที่เลือกระยะเวลาคุ้มครองได้ตามใจ : คุ้มครอง 30 วัน ,15 วัน 

( ประเภท 3+, ประเภท 3 คุ้มกัน )

 • เริ่มต้นเพียง 299 บาท คุ้มครอง 15 วัน  โดยไม่จำกัดอายุรถ

 • ใช้รถน้อย เลือกจ่ายน้อย แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

 • ความคุ้มครองชีวิตร่างกาย สูงสุด 1,000,000 บาท ต่อคน

 • ค่าเบี้ยราคาเดียวทั้งรถเก๋ง และ รถกระบะ

 

ประกันภัยรถยนต์แบบรายปี

เลือกผ่อนชำระค่าเบี้ยกับ SCB 0% สูงสุด 6 งวด (ประเภท 2++ , ประเภท 3++ , ประเภท 3)

 • ค่าเบี้ยสบายกระเป๋า เริ่มต้นเพียง 6,200 บาท โดยไม่จำกัดอายุรถ

 • ความคุ้มครองชีวิตร่างกาย สูงสุด 2,500,000 บาท ต่อคน สำหรับความคุ้มครอง High Plan

เงื่อนไขการรับประกันภัย (แบบรายปี , 30 วัน และ 15 วัน)

 1. รับเฉพาะรถเก๋งส่วนบุคคล (ไม่รวมรถยุโรป) และรถกระบะบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน โดยไม่จำกัดอายุรถ
 2. เป็นรถยนต์ที่ใช้นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7ที่นั่ง (รถเก๋ง) รหัส 110 และ รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน (รถกระบะ)รหัส 320
 3. ความคุ้มครองเริ่มต้น ณ วัน เวลาที่ชำระค่าเบี้ยประกันภัยสมบูรณ์  และสิ้นสุดระยะความคุ้มครองเวลา 16.30 น. ของวันที่สิ้นสุดที่ปรากฏบนหน้าตารางกรมธรรม์
 4. คุ้มครองรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเฉพาะภายใต้อาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 5. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุ้มครองรถยนต์คันเอาประกันภัยเฉพาะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดส่งข้อมูลผ่านระบบธนาคารฯมายังบริษัทฯเท่านั้น
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันภัยกรณีไม่เข้าเงื่อนไขในการรับประกันภัยของบริษัท *ไม่รับรถยนต์รับจ้าง รถให้เช่า รถแต่ง รถดัดแปลง รถขนส่ง หรือรับขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด แก๊ส เป็นต้น
 7. กรณีที่มีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมากกว่า 1 ฉบับ เมื่อเกิดการเรียกร้องค่าสินไหมให้ดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมกับกรมธรรม์ฉบับที่มีวันเริ่มคุ้มครองเกิดก่อน
 8. รับประกันภัยโดย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 9. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 10. ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น
 11. ลูกค้าสามารถซื้อประกันภัยรถยนต์ (My Car Insurance) ได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY
 12. กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 1291 ทุกวันตลอด 24 ชม. หรือ www.deves.co.th Line ID : @DEVESINSURANCE
 13. กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777