ระยะเวลาโปรโมชั่น : 18 พฤษภาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563

 

อิ่ม อร่อย คุ้ม ทุกวันศุกร์กับส่วนลดมูลค่า 100 บาท

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าแอป SCB EASY อิ่ม คุ้ม กับโค้ดส่วนลดจาก Living House & Eatery House At Central มูลค่า 100 บาท สำหรับทานอาหารทุกวันศุกร์ กดรับสิทธิ์ได้ง่ายๆที่เมนู Easy Bonus กดเลยอย่ารอช้า สิทธิ์มีจำนวนจำกัด

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าแอป SCB Easy  ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกวันศุกร์ กดรับฟรีโค้ดส่วนลดจาก Living House & Eatery House At Central มูลค่า 100 บาท สำหรับทานอาหารที่โซน Living House ที่เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพระราม 3 และ Eatery House ที่เซ็นทรัลบางนา ทุกวันศุกร์ โดยลูกค้าต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอป SCB Easy ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus เพื่อรับโค้ดภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 หรือจนกว่าสิทธิพิเศษจะหมด
 • โค้ดที่ได้รับมีอายุการใช้งาน 60 นาที หลังจากกดยืนยันสิทธิ์ โดยจะต้องนำไปใช้ที่หน้าร้าน ภายในระยะเวลา 60 นาที ทั้งนี้ โค้ดที่หมดอายุและไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ถือว่าสละสิทธิ์ รวมทั้งไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า 200 สิทธิ์แรก ต่อวัน รวม 2,200 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • จำกัดการรับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า 1 ท่าน / 1 สิทธิ์/ 1 ใบเสร็จ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • โค้ดส่วนลดนี้ สามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่ร่วมรายการเท่านั้น ยกเว้น
  • Living House @ เซ็นทรัลเวิลด์
   • ร้านอาหาร เลิศทิพย์
   • ร้านอาหาร เพรา
   • Louisa Coffee Thailand
   • ร้านอาหาร บ้านเบญจรงค์ ปาย
  • Living House @ เซ็นทรัลพระราม 3
   • ร้านอาหาร Maillard Butcher & Steak
  • Eatery House @ เซ็นทรัลบางนา
   • ร้านอาหาร Honmono
   • ร้านอาหาร Bangkok Bold Kitchen
   • ร้านอาหาร Ootoya
   • ร้านอาหาร กับข้าวกับปลา
   • ร้านอาหาร Greyhound Café
   • ชาตรามือ
   • Dakasi
   • CoCo Fresh Tea & Juice
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • ธนาคารและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้
  • การไม่ได้รับโค้ดส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
  • การไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิในเมนูสิทธิพิเศษ Easy bonus
  • การใช้งานโค้ดส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเป็นที่สุด