ประกันมะเร็ง เบี้ยฯ เริ่มต้นเพียง 497 บ./ปี* ซื้อง่าย เพียงตอบคำถามสุขภาพ**

คลิกซื้อวันนี้ รับ Central Gift Voucher มูลค่า 100 บาท***

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม 2564- 31 มีนาคม 2564

 

 

 • จ่ายเบี้ยเริ่มต้นเพียง 497 บาทต่อปี*
 • คุ้มครองมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ สูงสุด 1,000,000 บาท
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพเท่านั้น**
 • ซื้อง่าย สะดวกทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอป SCB EASY
 • สามารถเลือกชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ผูกบัญชีไว้กับแอป SCB EASY ได้
 • เบี้ยประกันตามความคุ้มครองโรคมะเร็ง สามารถลดหย่อนภาษีได้ ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

*เบี้ยประกันขั้นต้นคำนวณจากตัวอย่างเพศชายอายุ 20 ปี

**การตอบคำถามสุขภาพ/การแถลงสุขภาพ เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย

***รับ Central Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 100 บาท เมื่อซื้อประกัน My Easy E-CANCER ผ่านแอป SCB EASY โดยมูลค่า Central Gift Voucher ที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับความคุ้มครองที่ท่านเลือกซื้อ ดังรายละเอียดตามตารางด้านล่าง

 

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 1. กรณีเสียชีวิต (Death Benefit) : 50,000 บาท (กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ)
 2. กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง (Cancer Benefit) (รวมถึงมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาชนิดร้ายแรง :  including Malignant Melanoma) : สูงสุด 1,000,000 บาท (กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ)
 3. กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งผิวหนังที่ไม่ใช่มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาชนิดร้ายแรง(Non-Malignant Melanoma) : 50,000 บาท (กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ)

 

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุที่รับประกันภัย : 20 - 60 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : 5 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 5 ปี
 • กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
  • กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งหรือโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
  • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) หมายถึง การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 • สามารถซื้อได้สูงสุด 1 คน / 1 กรมธรรม์ เท่านั้น

***เงื่อนไขและวิธีการรับ Central Gift Voucher (บัตรกำนัลแทนเงินสด Central)

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันออนไลน์ My Easy E-CANCER ผ่านแอป SCB EASY เท่านั้น
 • My Easy E-CANCER เป็นชื่อทางการตลาดของ Easy E-CANCER รับประกันโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อและชำระเงินค่าเบี้ยประกัน My Easy E-CANCER ผ่านแอป SCB EASY ตั้งแต่1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 จะได้รับรหัสผ่านข้อความ SMS เพื่อนำไปแลก Central Gift Voucher มูลค่า 100 บาท (ลูกค้า 1 ท่าน สามารถรับ Central Gift Voucher คนละ 1 รางวัล มูลค่า 100 บาท เท่านั้น) โดยธนาคารจะจัดส่งรหัสเพื่อนำไปแลก Central Gift Voucher มูลค่า 100 บาท ให้แก่ลูกค้าผ่านข้อความ SMS ที่ “เบอร์โทรศัพท์มือถือ” ซึ่งใช้ในการสมัครขอเอาประกัน My Easy E-CANCER ภายใน 60 วัน หลังกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติและพ้นระยะเวลาการแจ้งสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period)
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อและชำระเงินค่าเบี้ยประกัน My Easy E-CANCER ผ่านแอป SCB EASY ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 จะได้รับรหัสผ่านข้อความ SMS เพื่อนำไปแลก Central Gift Voucher มูลค่าตามตารางด้านบน (ลูกค้า 1 ท่าน สามารถรับ Central Gift Voucher คนละ 1 รางวัล เท่านั้น) โดยธนาคารจะจัดส่งรหัสเพื่อนำไปแลก Central Gift Voucher (มูลค่า Central Gift Voucher ที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับความคุ้มครองที่ท่านเลือกซื้อรายละเอียดตามตารางด้านบน) ให้แก่ลูกค้าผ่านข้อความ SMS ที่ “เบอร์โทรศัพท์มือถือ” ซึ่งใช้ในการสมัครขอเอาประกัน My Easy E-CANCER ภายใน 60 วัน หลังกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติและพ้นระยะเวลาการแจ้งสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period)
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อและชำระเงินค่าเบี้ยประกัน My Easy E-CANCER ผ่านแอป SCB EASY ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 - 17 ธันวาคม 2563 จะได้รับรหัสผ่านข้อความ SMS เพื่อนำไปแลก Central Gift Voucher มูลค่า 400 บาท (ลูกค้า 1 ท่าน สามารถรับ Central Gift Voucher คนละ 1 รางวัล มูลค่า 400 บาท เท่านั้น) โดยธนาคารจะจัดส่งรหัสเพื่อนำไปแลก Central Gift Voucher มูลค่า 400 บาท ให้แก่ลูกค้าผ่านข้อความ SMS ที่ “เบอร์โทรศัพท์มือถือ” ซึ่งใช้ในการสมัครขอเอาประกัน My Easy E-CANCER ภายใน 60 วัน หลังกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติและพ้นระยะเวลาการแจ้งสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period)
 • ลูกค้าสามารถนำรหัสที่ได้รับ ไปแลกเป็น Central Gift Voucher มูลค่าตามที่ระบุไว้ในข้อความ SMS ณ จุดบริการลูกค้าที่ Central Department Store สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่ ชิดลม, ลาดพร้าว, บางนา, ปิ่นเกล้า, เซน, แจ้งวัฒนะ, อีสวิลล์, พระราม 2, รังสิต, รามอินทรา, สีลมคอมเพล็กซ์, ศาลายา, เวสต์เกต, กาดสวนแก้ว, เฟสติวัลเชียงใหม่, หาดใหญ่, เฟสติวัลหาดใหญ่, เฟสติวัลภูเก็ต, พัทยา บีช และเฟสติวัลสมุย เพื่อใช้เป็นส่วนลดในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลตามเงื่อนไข
 • บัตรกำนัลนี้ (Central Gift Voucher) ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าใน B2S, Supersports, Central Food Hall, Tops, Power Buy, Homeworks และร้านค้าที่เช่าพื้นที่
 • งดรับสิทธิ์จากการถ่ายรูปหน้าจอ หรือการทุจริตใด ๆ
 • สงวนสิทธิ์ในการงดรับรหัสที่ไม่ถูกต้อง หรือหมดอายุ หรือถูกใช้รับสิทธิ์แล้ว ทุกกรณี
 • สามารถใช้สำหรับรับสิทธิ์ตามที่ระบุไว้เท่านั้น สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นได้ และต้องใช้หมดมูลค่าภายในครั้งเดียว
 • รหัสที่หมดอายุ และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถส่งรหัสให้ใหม่ได้
 • ลูกค้าสามารถซื้อประกัน My Easy E-CANCER ได้สูงสุด 1 คน / 1 กรมธรรม์ เท่านั้น
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกําหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดําเนินการ เว้นแต่จะมีความจําเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขทั่วไป

 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบแอป SCB EASY เท่านั้น
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ลูกค้าสามารถซื้อประกัน My Easy E-CANCER ได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY
 • My Easy E-CANCER เป็นชื่อทางการตลาดของ Easy E-CANCER รับประกันโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00น.) หรือ www.fwd.co.th
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY กรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777