1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
 

ดีต่อใจช้อปออนไลน์ลดฟิน

รับส่วนลดรวมสูงสุด 1,200 บาท ที่ MOnline.com หรือ GourmetMarketThailand.com และชำระผ่านบัตรเดบิต หรือบัตรเติมเงิน SCB M VISA

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตและบัตรเติมเงิน SCB M VISA ธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) รับส่วนลดที่ MOnline.com หรือ GourmetMarketThailand.com เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนดและชำระผ่านบัตร SCB M Debit หรือ บัตร SCB M Prepaid ดังนี้
  (I) 600 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับส่วนลดทันที 60 บาท (จำกัด 500 สิทธิ์/เดือน) จำกัดสิทธิ์รวม 1,500 สิทธิ์
  (II) 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับส่วนลดทันที 150 บาท (จำกัด 400 สิทธิ์/เดือน) จำกัดสิทธิ์รวม 1,200 สิทธิ์
  (III) 3,000 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป รับส่วนลดทันที 400 บาท (จำกัด 300 สิทธิ์/เดือน) จำกัดสิทธิ์รวม 900 สิทธิ์ โดยผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเมื่อดำเนินการชำระเงิน
 2. จำกัด 1 สิทธิ์ส่วนลด/ท่าน/เดือน ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
 3. สินค้าที่ไม่ร่วมส่วนลด ได้แก่ นมผงทารก และเด็กเล็กสูตร 1 และสูตร2, สุรา, Wine Cellar, บุหรี่, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ยา, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน การซื้อสินค้า และชำระบริการในร้านค้าเช่า ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 4. สิทธิ์ส่วนลด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 6. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่อง ใดๆ กรุณาติดต่อบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โดยตรง
 7. ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดเป็นที่สุด
 8. ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ MOnline และ Gourmet Online Call Center โทร. 02-239-1234 และ SCB Call Center โทร. 02-777-7777