1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564

 

บัตรเติมเงิน SCB M VISA ให้คุณคุ้มตั้งแต่เริ่มสมัคร

ฟรี! คูปองส่วนลดสูงสุด 200 บาท + กระเป๋าล้อลาก Ruby Red ขนาด 20” จำนวน 1 ใบ เมื่อทำตามเงื่อนไขฯ พร้อมใช้จ่ายได้ทุกที่ รับแต้ม แลกรับส่วนลดสุดฟิน

 

เงื่อนไขบัตรเติมเงิน SCB M VISA:

(1) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับ E-Coupon ส่วนลดห้างฯ มูลค่ารวมสูงสุด 200 บาท

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าสมัครบัตรเติมเงิน SCB M VISA รายใหม่ หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเติมเงิน SCB M VISA แล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้สมัครบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564 รับ E-Coupon ส่วนลดห้างฯ มูลค่ารวมสูงสุด 200 บาท ผ่านทาง M Card Application สำหรับใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงิน SCB M VISA ภายในห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกสาขา ยกเว้นสาขาบลูพอร์ต หัวหิน
 • E-Coupon ส่วนลดห้างฯ ใช้สำหรับเป็นส่วนลดเงินสด 100 บาท เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำผ่านบัตรเติมเงิน SCB M VISA ในห้างฯ 500 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป โดยลูกค้าจะได้รับ E-Coupon ส่วนลดห้างฯ จำนวน 2 สิทธิ์ต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับ E-Coupon ส่วนลดห้างฯ ในวันถัดไปหลังจากสมัครบัตร โดย E-Coupon จะปรากฎบน M Card Application ในหมวด“ เฉพาะ SCB M เท่านั้น”
 • E-Coupon ที่ปรากฎบน M Card Application สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
 • เมื่อลูกค้ากดใช้ E-Coupon จะต้องแสดงรหัสรับสิทธิ์ กับพนักงานแคชเชียร์ ณ จุดขาย ภายใน 24 ชม. หลังกดรับสิทธิ์
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอโทรศัพท์เพื่อแลกรับสิทธิ์ได้
 • จำกัดส่วนลดสูงสุด 200 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดสิทธิ์ 500 สิทธิ์ ต่อเดือน และจำกัดสิทธิ์รวม 3,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • E- Coupon ใช้เป็นส่วนลดเงินสดเมื่อซื้อสินค้าและ/หรือบริการได้ ยกเว้น นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และ สูตร 2, สุรา, Wine Cellar, บุหรี่, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, ยา, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวนและร้านค้าเช่า ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ส่วนลดราคาค่าสินค้าและ/หรือบริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทอนได้
 • ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295

(2) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับกระเป๋าเดินทางล้อลาก Ruby Red ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ เมื่อสมัครพร้อมทำการเติมเงินในวันสมัครบัตรครบ 8,000 บาท

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเติมเงิน SCB M VISA รายใหม่ หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเติมเงิน SCB M VISA แล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้สมัครบัตรใหม่ รับกระเป๋าเดินทางล้อลาก Ruby Red ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 5,990 บาท เมื่อสมัครบัตรพร้อมทำการเติมเงินในวันสมัครบัตรครบ 8,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564 และใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงินให้ครบ 8,000 บาท ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าล้อลาก Ruby Red ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 5,990 บาท ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับธนาคาร ตามรอบดังนี้ ลูกค้าที่สมัครบัตร เติมเงิน และใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 จะได้รับกระเป๋าภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 และ ลูกค้าที่สมัครบัตร เติมเงิน และใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 จะได้รับกระเป๋าภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในกรณีที่กระเป๋าเดินทางดังกล่าวหมด หรือเปลี่ยนรุ่นจากผู้ผลิต/ ผู้จำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดของอื่นที่มีคุณภาพและราคาเท่าเทียมกันแทน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งกระเป๋าล้อลาก Ruby Red ให้กับผู้ถือบัตรที่สมัครบัตรเติมเงิน SCB M VISA รายใหม่ พร้อมทำการเติมเงินในวันสมัครครบ 8,000 บาทขึ้นไป และใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงินให้ครบ 8,000 บาท ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ผู้สมัคร 1 ท่านจะได้รับเพียง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรที่จะได้สิทธิประโยชน์นี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่า ผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295

(3) รับคะแนน X2 M Point เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ภายในห้างสรรพสินค้าเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท, เพาเวอร์ มอลล์ และ www.mcardshop.com, คะแนนสะสมที่ได้รับ รวมคะแนนสะสมปกติของบัตรสมาชิก M Card แล้ว

(4) รับคะแนน X1 M Point เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ที่ร้านค้าอื่นๆ นอกห้างสรรพสินค้า ออนไลน์ และทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ VISA, คะแนนสะสมที่ได้รับรวมคะแนนสะสมปกติของบัตรสมาชิก M Card แล้ว