1 พฤษภาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567

เที่ยวไหนก็ฟิน ลดคุ้ม ทุกพิกัด ที่ TraveliGo

กับบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด

TraveliGo x บัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด และ PLANET SCB
รับส่วนลดสุดพิเศษ เมื่อชำระค่าจองรถเช่า บัตรกิจกรรมหรือบัตรเข้าชมผ่านทาง TraveliGo

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ทุกประเภทที่ออกเป็นบัตรพลาสติกและบัตรเวอร์ชวล และ PLANET SCB ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) ที่ได้เปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว จะได้รับส่วนลดเมื่อจ่ายชำระด้วยบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด และ PLANET SCB ด้วยสกุลเงินบาท
  • ค่าจองรถเช่าภายในประเทศและต่างประเทศ รับส่วนลด 8% สูงสุด 400 บาท ไม่กำหนดยอดชำระขั้นต่ำ ผ่านเว็บไซต์ https://th.traveligo.com/cars โดยผู้ถือบัตรต้องกรอกรหัสส่วนลด “iGoSCB8C” ในขั้นตอนสุดท้ายของการจองก่อนทำการชำระเงิน
  • ค่าซื้อบัตรกิจกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ รับส่วนลด 8% สูงสุด 400 บาท ไม่กำหนดยอดชำระขั้นต่ำ ผ่านเว็บไซต์ https://th.traveligo.com/tickets โดยผู้ถือบัตรต้องกรอกรหัสส่วนลด “iGoSCB8T” ในขั้นตอนสุดท้ายของการจองก่อนทำการชำระเงิน
 2. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567
 3. ผู้ถือบัตรสามารถใช้สิทธิ์รหัสส่วนลด 1 สิทธิ์/ผู้ถือบัตร/เดือน/ประเภทการจอง (การจองรถเช่า/การบัตรกิจกรรมหรือบัตรเข้าชม)
 4. รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ ได้
 5. สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้
 6. การจองล่วงหน้ารถเช่า/บัตรกิจกรรมหรือบัตรเข้าชม ขึ้นอยู่กับจำนวนรถเช่า/บัตรที่ว่างในขณะนั้น และเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ TraveliGo กำหนดไว้
 7. การจอง/ยกเลิก การจองรถเช่า/บัตรกิจกรรมหรือบัตรเข้าชม เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ TraveliGo กำหนดไว้
 8. ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย หรือเว็บไซต์ https://th.traveligo.com/promotion/planet-scb หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ภายใต้ TraveliGo หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคารก่อนทำรายการ
 9. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ TraveliGo : https://th.traveligo.com/contact-us โทร. 02-001-5855 ทุกวัน (เวลา 09.00-22.00 น.) หรือ LINE OA @TraveliGo.com คลิก https://lin.ee/kfAnnPE
 10. ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 11. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือ คำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777