1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567

จองคุ้ม เที่ยวครบ สุดทุกทริป

กับบัตร PLANET SCB

TraveliGo x บัตร PLANET SCB
รับส่วนลดสุดพิเศษ เมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบิน เที่ยวบิน โรงแรมหรือ ที่พัก หรือจองรถเช่า ผ่านทาง TraveliGo.com

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร PLANET SCB ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) ที่ได้เปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว จะได้รับส่วนลดเมื่อจ่ายชำระด้วยบัตร PLANET SCB ด้วยสกุลเงินบาท ผ่านเว็บไซต์ https://th.traveligo.com
  • 1.1 ค่าตั๋วเครื่องบิน เที่ยวบินทั้งในประเทศหรือเที่ยวบินระหว่างประเทศพร้อมบริการติดตามกระเป๋าเดินทาง ที่มียอดชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 8% สูงสุด 250 บาท
  • 1.2 ค่าโรงแรมหรือ ที่พักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มียอดชำระตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 15% สูงสุดไม่เกิน 300 บาท
  • 1.3 ค่าจองรถเช่าภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มียอดชำระตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 8%
 2. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567
 3. ผู้ถือบัตรสามารถใช้สิทธิ์รหัสส่วนลด 1 สิทธิ์/ผู้ถือบัตร/เดือน/ประเภทการจอง (ตั๋วเครื่องบิน /โรงแรม หรือ ที่พัก / การจองรถเช่า)
 4. การรับรหัสส่วนลด
  • 4.1 สำหรับการจองเที่ยวบิน/การจองที่พัก ผู้ถือบัตรสามารถรับรหัสส่วนลดได้ที่เว็บไซต์ และจะต้องกรอกรหัสส่วนลดในขั้นตอนสุดท้ายของการจองก่อนทำการชำระเงิน
  • 4.2 สำหรับการจองรถเช่า ผู้ถือบัตรต้องกรอกรหัสส่วนลด “iGoSCB8C” ในขั้นตอนสุดท้ายของการจองก่อนทำการชำระเงิน
 5. ส่วนลดนี้ใช้สำหรับการชำระค่าสินค้าหรือ บริการผ่านทาง TraveliGo.com ดังนี้
 6. รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ ได้
 7. สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้
 8. การจองล่วงหน้า
  • 8.1 สำหรับการจองเที่ยวบิน : กรุณาทำการจองเที่ยวบินล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่างในขณะนั้น และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบนเว็บไซต์ https://th.traveligo.com/planetscb-and-debit-scb/flights
  • 8.2 สำหรับการจองที่พัก : กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบนเว็บไซต์ https://th.traveligo.com/planetscb-and-debit-scb/hotels
  • 8.3 สำหรับการจองรถเช่า :: กรุณาทำการจองรถเช่าล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนรถเช่าที่ว่างในขณะนั้น และเป็นไปตามกำหนดและเงื่อนไขตามบนเว็บไซต์ https://th.traveligo.com/cars
 9. การจอง/ยกเลิก ตั๋วเครื่องบิน/โรงแรม หรือ ที่พัก/การจองรถเช่าเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ TraveliGo กำหนดไว้
 10. ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ภายใต้ TraveliGo หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคารก่อนทำรายการ
 11. ธนาคารและ TraveliGo ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ TraveliGo เป็นที่สุด
 12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 หรือ ฝ่ายบริการลูกค้า TraveliGo : https://th.traveligo.com/contact-us โทร. 02-187-1008