1 กรกฎาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

เรียกรถหรือสั่งอาหาร ก็ได้ส่วนลด ที่ GRAB

แค่มีเงินบาทก็จ่ายคุ้ม ด้วยบัตร PLANET SCB

 

 

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร PLANET SCB ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) รับส่วนลดเมื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการผ่าน GrabPay บน Grab Application ส่วนลดสำหรับการใช้บริการ GrabBike, GrabTaxi, JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Premium, GrabCar (Luxe), GrabSUV, GrabVan, และบริการรถเช่า ในประเทศไทย เท่านั้น รับส่วนลด 50 บาท/ครั้ง เมื่อชำระเงินผ่าน GrabPay ขั้นต่ำ 150 บาทต่อเซลล์สลิป โดยผู้ถือบัตรต้องระบุโค้ด “SCBPNRIDE” ก่อนเรียกรถทุกครั้ง จำกัดสิทธิ์ 2 ครั้ง/ท่าน/เดือน (จำกัด 400 สิทธิ์ต่อเดือน รวม 2,800 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย) ส่วนลดสำหรับการใช้บริการ GrabFood รับส่วนลด 50 บาท/ครั้ง (ไม่รวมค่าส่ง) เมื่อชำระเงินผ่าน GrabPay ขั้นต่ำ 300 บาท ต่อเซลล์สลิป โดยผู้ถือบัตรต้องระบุโค้ด “SCBPNFOOD” ก่อนสั่งอาหารทุกครั้ง ส่วนลดนี้ใช้ได้กับบริการ GrabFood เฉพาะร้านอาหาร "Partner" เท่านั้น จำกัดสิทธิ์ 2 ครั้ง/ท่าน/เดือน (จำกัด 550 สิทธิ์ต่อเดือน รวม 3,850 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 2. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
 3. ผู้ถือบัตรต้องสมัครสมาชิกและ Login ผ่าน Grab Application ก่อนการใช้ส่วนลดนี้เท่านั้น
 4. ผู้ถือบัตรต้องระบุโค้ดส่วนลดให้ถูกต้องก่อนการชำระเงินทุกครั้ง
 5. โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้กับการจองแบบ Advance Booking (การเรียกรถล่วงหน้า) ได้
 6. ผู้ถือบัตรตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนลดที่ใช้ไม่หมดในการใช้บริการ 1 ครั้ง ไม่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งต่อไปได้
 7. ผู้ถือบัตรสามารถศึกษาวิธีการบันทึกบัตร PLANET SCB เข้าระบบเพื่อให้สามารถรับสิทธิส่วนลดได้ที่ http://grb.to/grabpayhowto
 8. กรณีคำสั่งซื้อถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ถือบัตรไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
 9. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของ Grab ได้
 10. รายการส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 11. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถสั่งซื้อได้เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ โดยสามารถตรวจสอบประเภทสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการได้ที่ Grab Application หรือก่อนการ ชำระเงินทุกครั้ง
 12. เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า รวมถึงบริการอื่นๆ เป็นไปตามที่ https://www.grab.com/th/ กำหนด
 13. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ https://help.grab.com/passenger/th-th/, Facebook:: Grab, Grab Application :: Tab บัญชี ศูนย์ความช่วยเหลือ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Grab โทร. 02 021 2500 ในวัน และเวลาทำการ (จันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 14. ธนาคาร และ Grab ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ Grab เป็นที่สุด
 15. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02 777 7777