1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มกราคม 2565

สั่งอาหารง่าย ส่งจานโปรดให้ถึงมือคุณ ที่ foodpanda

รับส่วนลดทันที เมื่อจ่ายด้วยบัตร PLANET SCB

 

 

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร PLANET SCB ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้บัตร PLANET SCB ชำระค่าอาหาร ค่าสินค้า และ/หรือ บริการที่ foodpanda Application ตั้งแต่ 250 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับโค้ดส่วนลด 60 บาทต่อครั้ง
  • ผู้ถือบัตรต้องระบุโค้ด “PLANET60” ก่อนการชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการทุกครั้ง
  • สงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้เพียง 2 ครั้ง ต่อท่าน ต่อเดือน
  • จำกัด 600 สิทธิ์ต่อเดือน รวม 7,200 สิทธิตลอดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือจนกว่าสิทธิจะครบ
 2. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มกราคม 2565
 3. ผู้ถือบัตรต้องสมัครสมาชิกและ Login ผ่าน foodpanda Application ก่อนการใช้ส่วนลดนี้เท่านั้น
 4. โปรโมชั่นใช้ได้กับบริการ จัดส่งอาหาร รับอาหารเองที่ร้าน และการสั่งซื้อสินค้าบน pandamart จาก foodpanda เฉพาะร้านอาหารและร้านค้าที่ร่วมรายการในพื้นที่จัดส่ง
 5. ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับร้าน Au Bon Pain, ร้าน Scoozi, ร้าน Pizza Hut (บางสาขา) และ ร้าน S&P (บางสาขา) โปรดศึกษารายละเอียดก่อนสั่งซื้อสินค้า หรือบริการทุกครั้ง
 6. กรณีคำสั่งซื้อถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ถือบัตรไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
 7. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของ foodpanda ได้
 8. รายการส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 9. ผู้ถือบัตรต้องระบุโค้ดส่วนลดให้ถูกต้องก่อนการชำระเงินทุกครั้ง
 10. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถสั่งซื้อได้เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ โดยสามารถตรวจสอบประเภทสินค้าที่ร่วมรายการได้ที่ foodpanda Application หรือก่อนการชำระเงินทุกครั้ง
 11. เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า รวมถึงบริการอื่นๆ เป็นไปตามที่ https://www.foodpanda.co.th กำหนด
 12. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ https://www.foodpanda.co.th/th/help-center สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ foodpanda โทร. 02 017 8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ E-mail :: contact@foodpanda.co.th
 13. ธนาคาร และ foodpanda ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ foodpanda เป็นที่สุด
 14. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02 777 7777