3 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

ยิ่งแลก ยิ่งรูด ยิ่งได้รับคืนฟรีๆ

เมื่อใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศด้วยบัตร PLANET SCB

 

ขออภัยสิทธิรับฟรี Miracle Lounge Voucher เดือนนี้เต็มแล้ว ท่านยังสามารถลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขาย และแลกเงินในเดือนถัดไปตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อรับสิทธิของเดือนถัดไป (จำกัดสิทธิ์ 1,000 ท่านแรกในแต่ละเดือน)

   

ลงทะเบียนออนไลน์

Visa

 

เงื่อนไขการลงทะเบียนรับสิทธิ

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร PLANET SCB ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมรายการส่งเสริมการขายด้วยการพิมพ์ *465*765* ตามด้วยเลขบัตร 12 หลักท้าย # แล้วกดโทรออก (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน https://www.scb.co.th/th/personal-banking/promotions/prepaid-card/planet-scb-card-interspend.html ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 (ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเพื่อเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย) ทั้งรับสิทธิ์เข้าใช้บริการที่ Miracle Lounge Voucher มูลค่าสูงสุด 1,200 บาท (จำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน), รับเงินคืนเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร PLANET SCB  ด้วยสกุลเงินต่างประเทศ และ Top Spender รับแพ็คเกจเที่ยวญี่ปุ่น
 • ผู้ถือบัตรที่ต้องการเข้าร่วมรายการจะต้องทำการลงทะเบียนให้สำเร็จตามข้างต้น ก่อนทำการแลกเงินและการใช้จ่ายเท่านั้น (ยอดเงินที่ทำการแลกเงินก่อนลงทะเบียน ธนาคารจะไม่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้)
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับข้อความแจ้งรับสิทธิจากธนาคาร “ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมรายการกับบัตร PLANET SCB สำเร็จแล้ว กรุณารอ SMS ยืนยันสิทธิรับฟรี บัตรกำนัล Miracle Lounge ภายใน 10 วันทำการ หลังจากที่ท่านได้แลกเงิน 5,000 บาทขึ้นไป ในคราวเดียว (ไม่นับยอดการแลกเงินแบบสะสม) สกุลเงินใดก็ได้ (13 สกุลเงิน) ผ่าน SCB EASY App สำเร็จแล้ว”
 • ธนาคารจะส่ง SMS ภายใน 10 วันทำการ หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียนรับสิทธิและแลกเงินสำเร็จแล้ว เพื่อแจ้งสิทธิรับฟรี บัตรกำนัล Miracle Lounge สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับข้อความตอบกลับว่า “ขอแสดงความยินดี ท่านได้รับฟรี บัตรกำนัล Miracle Lounge สำหรับใช้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (มูลค่า 1,200 บาท) หรือสนามบินดอนเมือง (มูลค่า 700 บาท) ผู้ถือบัตรสามารถกดใช้บริการ Miracle Lounge ได้ที่ SCB EASY App ภายใต้เมนู EASY BONUS หรือ https://link.scb/2EXA7yD เท่านั้น” สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิรับฟรี บัตรกำนัล Miracle Lounge จะได้รับข้อความตอบกลับโดย SMS ว่า “ขออภัยสิทธิรับฟรี บัตรกำนัล Miracle Lounge เดือนนี้เต็มแล้ว ท่านสามารถแลกเงินในเดือนถัดไปตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อรับสิทธิ”
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร

คุ้มที่ 1 รับฟรี! บัตรกำนัล Miracle Lounge มูลค่าสูงสุด 1,200 บาท เมื่อแลกเงิน 5,000 บาทขึ้นไป สกุลเงินใดก็ได้ (13 สกุลเงิน) ผ่าน SCB EASY App

 • ผู้ถือบัตร ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิตามวิธีการข้างต้น และแลกเงิน 5,000 บาทขึ้นไป ในคราวเดียว (ไม่นับยอดการแลกเงินแบบสะสม) สกุลเงินใดก็ได้ (13 สกุลเงิน ได้แก่ USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CHF, SGD, HKD, NZD, CAD, CNY, KRW และ TWD) ผ่าน SCB EASY App ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 – 31 มกราคม 2563
 • จำกัด 1,000 สิทธิ์แรกต่อเดือน ที่ลงทะเบียนรับสิทธิและแลกเงินเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ลงทะเบียนรับสิทธิแล้ว แต่ไม่ได้รับบัตรกำนัล Miracle Lounge ในเดือนแรก สามารถแลกเงินในเดือนถัดไป โดยไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ใหม่ ผู้ที่ได้รับฟรี บัตรกำนัล Miracle Lounge จะพิจารณาจากเวลาที่ผู้ถือบัตรแลกเงิน 5,000 บาทขึ้นไป ในคราวเดียว
 • สงวนสิทธิ์ 1 บัตร / 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • บัตรกำนัล Miracle Lounge มีอายุการใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 หลังจากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะไม่สามารถใช้บัตรกำนัลได้
 • ผู้ถือบัตรต้องกดใช้บริการ Miracle Lounge ได้ที่ SCB EASY App (เมนู EASY BONUS) เพื่อยืนยันการรับสิทธิ โดยรหัสมีอายุ 10 นาทีหลังจากกดรับสิทธิ กรณีที่ไม่ได้กดรับสิทธิและไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ และไม่สามารถเรียกคืนสิทธิได้
 • สามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้นานสูงสุด 2 ชั่วโมง / ครั้ง หากใช้เกินระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือบัตรต้องรับผิดชอบและชำระค่าใช้บริการเพิ่มตามอัตราที่ Miracle Lounge กำหนด โดยต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
 • สามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้ที่สนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิ
 • กรณีมีเหตุขัดข้องของการใช้บริการของสายการบิน ผู้ถือบัตรไม่สามารถใช้สิทธิ์ซ้ำได้อีก
 • สิทธิเงินคืน ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นใดได้
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ทั้งหมด 4 แห่ง ณ สนามบินดอนเมือง ดังนี้

1.  Miracle Lounge International มี 2 แห่ง เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ที่ตั้ง อยู่ในพื้นที่ Airside ผู้โดยสารต้องผ่านจุดเอ็กซเรย์เข้ามาก่อน

2.  Miracle Lounge Domestic เปิดบริการเวลา 05.00 – 20.00 น. ทุกวัน ที่ตั้ง อยู่ในพื้นที่ Airside ผู้โดยสารต้องผ่านจุดเอ็กซเรย์ Lounge อยู่ระหว่างทางเดินจาก Pier 4 ไป Pier 5

บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ทั้งหมด 9 แห่ง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ดังนี้

1.      Concourse A Block 2, Level 3 (East Side) - First Class & Business Class

2.      Concourse A1 Level 3 (East Side) - First Class & Business Class

3.      Concourse C Level 3 (East Side) - First Class & Business Class

4.      Concourse D Level 3 opposite Gate D5 - Business Class

5.      Concourse D Level 3 opposite Gate D6 - First Class

6.      Concourse F Level 3 (West Side) - Business Class

7.      Concourse G Level 3 (West Side) - First Class

 

คุ้มที่ 2 รับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร PLANET SCB ด้วยสกุลเงินต่างประเทศ

 • ผู้ถือบัตร ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร PLANET SCB ด้วยสกุลเงินต่างประเทศ สะสมตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 (วันที่และเวลาประเทศไทย) จะได้รับเงินคืนตามจำนวนที่กำหนด สูงสุด 1,000 บาท / ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ดังนี้

o   ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 – 49,000 บาท รับ 100 บาท

o   ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 49,001 – 100,000 บาท รับ 500 บาท

o   ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป รับ 1,000 บาท

o   การคำนวณยอดใช้จ่ายเป็นเงินบาทใช้อัตราแลกเปลี่ยน ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 สำหรับ 13 สกุลเงิน ดังนี้ 1USD = 30.59 บาท, 1EUR = 33.53 บาท, 1GBP = 37.64 บาท, 1JPY = 0.28 บาท, 1SGD = 22.09 บาท, 1HKD = 3.90 บาท, 1KRW = 0.0255 บาท, 1CHF = 30.67 บาท, 1AUD = 20.55 บาท, 1CAD = 22.97 บาท, 1NZD = 19.15 บาท, 1CNY = 4.27 บาท,  1TWD = 0.97 บาท สำหรับสกุลเงินอื่น ๆ ยอดใช้จ่าย จะถูกเรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

o   ยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ รวมรายการที่ชำระผ่านเครื่อง EDC และออนไลน์ แต่ไม่รวมรายการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ที่ต่างประเทศ

 • จำกัด 4,000 สิทธิแรกสำหรับลูกค้าที่มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรสะสมครบ 10,000 บาทขึ้นไป และลงทะเบียนร่วมรายการสำเร็จ
 • ธนาคารฯ จะคืนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวล่าสุดของผู้ถือบัตรเท่านั้น ภายใน 60 วันทำการ หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • สิทธิเงินคืน ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นใดได้ 

 

คุ้มที่ 3 Top Spender รับแพ็คเกจเที่ยวญี่ปุ่น มูลค่ารวม 150,000 บาท

 • ผู้ถือบัตร PLANET SCB ที่มียอดใช้จ่าย ด้วยสกุลเงินต่างประเทศ รวมตลอดรายการสูงที่สุด ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 (วันที่และเวลาประเทศไทย) รับแพ็คเกจเที่ยวญี่ปุ่น 1 รางวัล ประกอบด้วย บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ (ชั้นประหยัด) สำหรับ 2 ท่าน พร้อมที่พัก 5 คืน และ Pocket Money จำนวน 10,000 บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

o   ยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ รวมรายการที่ชำระผ่านเครื่อง EDC และออนไลน์ แต่ไม่รวมรายการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ที่ต่างประเทศ

o   กรณีมีผู้ใช้จ่ายรวมตลอดรายการสูงที่สุดมากกว่า 1 ท่าน รางวัลจะมอบให้แก่ผู้ถือบัตรที่สมัครใช้บริการบัตรก่อน โดยดูจากวันที่แจ้งความประสงค์สมัครบัตรในระบบของธนาคาร

 • ธนาคารฯ จะโอนเงิน Pocket Money เข้าบัญชีออมทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวล่าสุดของผู้ถือบัตรเท่านั้น
 • ผู้มีสิทธิได้รับแพ็คเกจทัวร์จะต้องเป็นผู้เดินทางด้วยตนเองเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเป็นเงินสด รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นได้
 • กรณีผู้ที่ได้รับแพ็คเกจทัวร์ไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย และ/หรือไม่ได้รับอนุมัติเข้าประเทศญี่ปุ่น และ/หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศญี่ปุ่น ให้ถือว่าผู้ได้รับแพ็คเกจทัวร์สละสิทธิ
 • กรณีผู้ที่ได้รับแพ็คเกจทัวร์หรือผู้ติดตามที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งระบุว่ายินยอมให้เดินทางออกนอกประเทศ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแทนผู้เยาว์ โดยหนังสือให้ความยินยอมต้องออกโดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น มิฉะนั้นธนาคารจะขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล
 • ผู้ที่ได้รับแพ็คเกจทัวร์และผู้ติดตามต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
 • แพ็คเกจทัวร์ดังกล่าวไม่รวมค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับแพ็คเกจทัวร์ที่ www.scb.co.th

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • ผู้ที่ได้รับแพ็คเกจทัวร์จะต้องคงสภาพเป็นผู้ถือบัตร PLANET SCB โดยต้องไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ที่ทำไว้กับธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับแพ็คเกจทัวร์
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รับแพ็คเกจทัวร์จะได้รับการติดต่อจากธนาคารฯ เพื่อยืนยัน และนัดรับแพ็คเกจทัวร์ภายใน 30 วันหลังจากประกาศ ผ่าน www.scb.co.th หากธนาคารฯ ติดต่อผู้มีสิทธิ์ได้รับแพ็คเกจทัวร์ไม่ได้ ธนาคารจะพยายามติดต่อผู้ถือบัตรอีก 1 ครั้ง หากยังไม่สามารถติดต่อได้ จะถือว่าผู้ได้รับแพ็คเกจทัวร์สละสิทธิ์ และในกรณีที่ธนาคารฯ ตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์ได้รับแพ็คเกจทัวร์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบแพ็คเกจทัวร์ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับแพ็คเกจทัวร์เป็นลำดับถัดไป
 • ผู้ที่ได้รับแพ็คเกจทัวร์ต้องนำเอกสารบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา (กรณีชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง)  มาแสดงเพื่อขอรับแพ็คเกจทัวร์ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผล กรณีไม่สามารถมารับแพ็คเกจทัวร์ด้วยตนเองได้ ต้องดำเนินการมอบอำนาจให้แก่ผู้อื่นมารับแทน โดยจะต้องมีเอกสารแสดงการมอบอำนาจมาแสดงกับธนาคาร เพื่อขอรับแพ็คเกจทัวร์
 • ผู้ที่ได้รับแพ็คเกจทัวร์ จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของแพ็คเกจทัวร์ที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป.104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
 • ธนาคารฯ มีสิทธิ์ที่จะนำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ทั้งภาพ และเสียง และ/หรือ วิธีการอื่นใด เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจธนาคาร หรือบุคคลอื่นที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
 • ธนาคารฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ การให้บริการแต่อย่างใด ธนาคารจึงไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นทั้งสิ้น
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนรับผิดชอบในความล่าช้า และ/หรือ เหตุอื่นใด อันเกิดขึ้นจากการเดินทาง ที่พัก ท่องเที่ยว และ/หรือ การให้บริการใดๆ ของแพ็คเกจดังกล่าว หรือบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น
 • ธนาคารฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, บริษัทตัวแทนโฆษณา และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ Top Spender รับแพ็คเกจทัวร์นี้
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 หรือทางเว็บไซต์ www.scb.co.th