23 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

จองที่พักออนไลน์ ที่ AGODA

รับส่วนลดสูงสุด 8% ด้วยบัตร PLANET SCB

 

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร PLANET SCB เมื่อทำการจองโรงแรมหรือที่พักผ่านเว็ปไซต์ www.agoda.com/planetscb ตั้งแต่วันที่ 23  สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 รับสิทธิ์ดังนี้
 • รับส่วนลด 8% สำหรับการจองโรงแรมหรือที่พัก ในประเทศตามที่กำหนดแต่ละเดือนดังนี้
  • สำหรับการจองโรงแรมหรือที่พัก ณ ประเทศเกาหลี โดยเป็นการจองระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 -  30 กันยายน 2562 และเข้าพักในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
  • สำหรับการจองโรงแรมหรือที่พัก ณ ประเทศจีน โดยเป็นการจองระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 -  31 ตุลาคม 2562 และเข้าพักในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563
  • สำหรับการจองโรงแรมหรือที่พัก ณ ประเทศฮ่องกง/มาเก๊า โดยเป็นการจองระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 -  30 พฤศจิกายน 2562 และเข้าพักในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 เมษายน 2563
  • สำหรับการจองโรงแรมหรือที่พัก ณ ประเทศไต้หวัน โดยเป็นการจองระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 -  31 ธันวาคม 2562 และเข้าพักในช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563
 • รับส่วนลด 6 % เมื่อจองโรงแรมหรือพี่พักในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศที่ระบุไว้ข้างต้น
 • ส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทาง (ประเทศ) ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ซึ่ง  จะแตกต่างกับไปในแต่ช่วงเวลา และจะต้องเป็นโรงแรมที่กำหนดให้ผู้จอง ชำระเงินล่วงหน้า ณ ขณะที่ทำการจองเท่านั้น
 • โรงแรมที่ใช้ส่วนลดได้จะแสดงข้อความ “PLANETSCB” ในแบบฟอร์มการจองหลังจากผู้จองระบุหมายเลขบัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ดธนาคารไทยพาณิชย์ตามประเภทบัตรที่กำหนดข้างต้นถูกต้องแล้ว โดยมูลค่าส่วนลดที่ได้รับจะปรากฏให้เห็นก่อนท่านกดปุ่มยืนยันการจอง
 • สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้
 • ธนาคารและบริษัท อโกด้า เซอร์วิสเซส จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท อโกด้า เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นที่สุด
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ภายใต้บริษัท อโกด้า เซอร์วิสเซส จำกัด หรือสื่ออื่น ๆ ของธนาคารก่อนทำรายการ
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 หรือ  Agoda โทร. 02-625-9200