1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 กรกฎาคม 2565

 

โค้ดส่วนลด สั่งอาหารคุ้ม ที่ LINEMAN

กับบัตร PANET SCB

LINE MAN x SCB Debit Mastercard & PLANET SCB
รับส่วนลดสูงสุด 240 บาท เมื่อสั่งอาหาร/เครื่องดื่ม ผ่านแอป LINE MAN

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ทุกประเภท ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ถือบัตร") ที่ได้เปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว
  • รับส่วนลดมูลค่า 60 บาท เมื่อสั่งอาหาร/เครื่องดื่ม ผ่านแอป LINE MAN ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และชำระด้วยบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ดเท่านั้น
  • ผู้ถือบัตรต้องระบุโค้ด “SCBDB60” ก่อนสั่งอาหารทุกครั้ง ส่วนลดนี้ใช้ได้เมื่อสั่งอาหาร/เครื่องดื่ม เฉพาะร้านอาหาร ที่มีสัญลักษณ์ “Credit card” เท่านั้น
  • จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/เดือน (จำกัด 2,000 สิทธิ์ต่อเดือน รวม 12,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 2. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร PLANET SCB ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ถือบัตร") ที่ได้เปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว
  • รับส่วนลดมูลค่า 60 บาท เมื่อสั่งอาหาร/เครื่องดื่ม ผ่านแอป LINE MAN ตั้งแต่ 250 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และชำระด้วยบัตร PLANET SCB เท่านั้น
  • ผู้ถือบัตรต้องระบุโค้ด “SCBPN60” ก่อนสั่งอาหารทุกครั้ง ส่วนลดนี้ใช้ได้เมื่อสั่งอาหาร/เครื่องดื่ม เฉพาะร้านอาหาร ที่มีสัญลักษณ์ “Credit card” เท่านั้น
  • จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/เดือน (จำกัด 600 สิทธิ์ต่อเดือน รวม 3,600 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 3. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 กรกฎาคม 2565
 4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 5. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีประสบปัญหา หรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ช่องทาง LINE MAN live chat : https://lin.ee/xBazsvP
 6. ธนาคาร และ LINE MAN ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ LINE MAN เป็นที่สุด
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777